# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
5047 Დეა Რუსიშვილი Საქართველო Თბილისი 2021-03-28
5046 ინგა ბენდიანიშვილი საქართველო თბილისი 2021-03-28
5045 თეა მეურმიშვილი საქართველო თბილისი 2021-03-28
5044 ზურაბ გელაშვილი საქართველო თბილისი 2021-03-28
5043 ანა ხუციშვილი საქართველო თბილისი 2021-03-28
5042 მარგარიტა მოვსესიანი საქართველო თბილისი 2021-03-28
5041 დოდო ტაბატაძე საქართველო თბილისი 2021-03-28
5040 ანა ღვინჯილია საქართველო თბილისი 2021-03-28
5039 ანა ზალიკაშვილი საქართველო თბილისი 2021-03-28
5038 ლელა გრიგალაშვილი საქართველო თბილისი 2021-03-28
5037 ქეთევან ივანაშვილი საქართველო თბილისი 2021-03-28
5036 ანა რევაზიშვილი საქართველო თბილისი 2021-03-28
5035 გოგა გოგატიშვილი საქართველო თბილისი 2021-03-28
5034 სალომე გოგნაძე საქართველო თბილისი 2021-03-28
5033 ეკატერინე დემეტრაძე საქართველო თბილისი 2021-03-28
5032 თამარი ბურდული საქართველო თბილისი 2021-03-28
5031 მარიამ ბექთაშაშვილი საქართველო თბილისი 2021-03-28
5030 ნათია ასათიანი საქართველო თბილისი 2021-03-28
5029 ელზა გელაძე საქართველო თბილისი 2021-03-28
5028 თამარ გულბიანი საქართველო თბილისი 2021-03-28