# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
5007 მარიამ დარჩია საქართველო თბილისი 2021-03-27
5006 თამარ ბერიძე საქართველო თბილისი 2021-03-27
5005 თამარ გოშუა საქართველო თბილისი 2021-03-27
5004 მარიამ რუხაძე საქართველო თბილისი 2021-03-27
5003 მაია ქიშმარაია საქართველო თბილისი 2021-03-27
5002 სალომე ლოქაფიშვილი საქართველო თბილისი 2021-03-27
5001 Bela Shonia Georgia Tbilisi 2021-03-27
5000 მარიამ კალმახელიძე GE თბილისი 2021-03-27
4999 ეკა კოპაძე საქართველო თბილისი 2021-03-27
4998 ნინო წიკლაური საქართველო თბილისი 2021-03-27
4997 ქეთევან კამკამიძე საქართველო თბილისი 2021-03-27
4996 მარიამ გაგნიძე საქართველო თბილისი 2021-03-27
4995 მაია ყიფიანი საქართველო თბილისი 2021-03-27
4994 თეონა ჩაჩანიძე საქართველო თბილისი 2021-03-27
4993 თეა კიკალეიშვილი საქართველო თბილისი 2021-03-27
4992 მაია გულაშვილი საქართველო თბილისი 2021-03-27
4991 ნათია ჩივაძე საქართველო თბილისი 2021-03-27
4990 უჩა ნებიერიძე საქართველო თბილისი 2021-03-27
4989 ლიკა ლობჟანიძე საქართველო თბილისი 2021-03-27
4988 მალხაზი ბუწაშვილი საქართველო თბილისი 2021-03-27