# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
4967 Giorgi Maisuradze Georgia Tbilisi 2021-03-27
4966 Giorgi Maisuradze Georgia Tbilisi 2021-03-27
4965 სალომე ჯიქია საქართველო თბილისი 2021-03-27
4964 Giorgi Maisuradze Georgia Tbilisi 2021-03-27
4963 ლევან ქუთათელაძე საქართველო თბილისი 2021-03-27
4962 ანა ქუთათელაძე საქართველო თბილისი 2021-03-27
4961 სანდრო ქუთათელაძე საქართველო თბილისი 2021-03-27
4960 ციცინო სულუაშვილი საქართველო თბილისი 2021-03-27
4959 ჟუჟუნა სულუაშვილი საქართველო თბილისი 2021-03-27
4958 თეონა უსანეთაშვილი საქართველო თბილისი 2021-03-27
4957 ეკატერინე ლობჟანიძე საქართველო თბილისი 2021-03-27
4956 გვანცა იობიძე საქართველო თბილისი 2021-03-27
4955 ნინო ზურაშვილი საქართველო თბილისი 2021-03-27
4954 ნატალია მახარობლიძე GE Tbilisi 2021-03-27
4953 მაგდა რევიშვილო საქართველო თბილისი 2021-03-27
4952 ანა გარდავაძე საქართველო თბილისი 2021-03-27
4951 გიორგი რობაქიძე საქართველო თბილისი 2021-03-27
4950 ეკა ტუღუში საქართველო თბილისი 2021-03-27
4949 თამთა გობრონიძე საქართველო თბილისი 2021-03-27
4948 ლაშა სადუნაშვილი საქართვრლო თბილისი 2021-03-27