# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
71 ილია ნადიკაშვილი საქართველო ნუკრიანი 2021-04-13
70 თამილა ენუქიძე საქართველო თბილისი 2021-04-13
69 დიანა ბახტურიძე საქართველო სიღნაღი 2021-04-13
68 მარიამი ბეჟაშვილი საქართველო სიღნაღი 2021-04-13
67 გოგი ოტიაშვილი საქართველო სიღნაღი 2021-04-13
66 მარიამ ნადირაშვილი საქართველო სიღნაღი 2021-04-13
65 ქეთევან სომხიშვილი საქართველო სიღნაღი 2021-04-13
64 Tinatin Ksovreli საქართველო Tbilisi 2021-04-13
63 შოთა სანდომისაშვილი საქართველო რუსთავი 2021-04-13
62 მარიამ ღვლიღვაშვილი საქართველო სიღნაღი 2021-04-13
61 დარეჯან ქადაგიშვილი საქართველო სიღნაღი 2021-04-13
60 მარიამ ბახტურიძე Georgia თბილისი 2021-04-13
59 მარიამ ბაიდოშვილი საქართველო თბილისი 2021-04-13
58 მარიამ ხევიაშვილი საქართველო თბილისი 2021-04-13
57 ლელა ფირაშვილი საქართველო თბილისი 2021-04-13
56 ნინო ხატიაშვილი საქართველო თბილისი 2021-04-13
55 მაისურაძე მაისურაძე საქართველო Თბილისი 2021-04-13
54 ნინო გოგიაშვილი საქართველო თბილისი 2021-04-13
53 გიგა ღვლიღვაშვილი Georgia თბილისი 2021-04-13
52 ავთო ხაბეიშვილი საქართველო თბილისი 2021-04-13