# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
51 ნინო შარმიაშვილი Sakartvelo Sopeli nukriani 2021-04-13
50 ნანა ღვლიღვაშვილი საქართველო თბილისი 2021-04-13
49 ანიკო ბეროშვილი საქართველო თბილისი 2021-04-13
48 ანა ბეროშვილი საქართველო თბილისი 2021-04-13
47 ქეთევან ბახტურიძე საქართველო სიღნაღი 2021-04-13
46 ლიკა იმერლიშვილი Georgia სიღნაღი 2021-04-13
45 ნატო ნადიკაშვილი საქართველო თბილისი 2021-04-13
44 ანა კიკვიძე Sakartvelo სიღნაღი 2021-04-13
43 მარიამი კრაწაშვილი საქართველო თბილისი 2021-04-13
42 დარეჯან ზაუტაშვილი საქართველო სიღნაღი 2021-04-13
41 სანდრო სანდომისაშვილი საქართველო რუსთავი 2021-04-13
40 გიორგი სანდომისაშვილი საქართველო ნუკრიანი 2021-04-13
39 ელენე ნადირაშვილი საქართველო თბილისი 2021-04-13
38 თამარ ხმალაძე Georgia თბილისი 2021-04-13
37 ვალერი ბახტურიძე Georgia Signagi 2021-04-13
36 მადონა ბახტურიძე საქართველო სიღნაღი 2021-04-13
35 vito lagvilava საქართველო სიღნაღი 2021-04-13
34 ქრისტინე ლოლაშვილი საქართველო თბილისი 2021-04-13
33 მაია ბახტურიძე საქართველო თბილისი 2021-04-12
32 მაგდა ბახტურიძე საქართველო სიღნაღი 2021-04-12