# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
1596 მარიამ კელაპტრიშვილი საქართველო თბილისი 2015-06-19
1595 იაკო ხომერიკი საქართველო თბილისი 2015-06-19
1594 გიორგი ისმაილოვი საქართველო თბილისი 2015-06-19
1593 ვახტანგი ფეიქრიშვილი საქართველო კასპი 2015-06-19
1592 ქეთი გუჯარაიძე საქართველო თბილისი 2015-06-19
1591 ნინო ხაზიური საქართველო თბილისი 2015-06-19
1590 ნინო გოგიაშვილი ავსტრია ვენა 2015-06-19
1589 გიორგი გიორგაძე საქართველო თბილისი 2015-06-19
1588 თამარ ბაქანიძე საქართველო თბილისი 2015-06-19
1587 თამარ ბაქანიძე საქართველო თბილისი 2015-06-19
1586 თამარ ბაქანიძე საქართველო თბილისი 2015-06-19
1585 ზურაბ გპცირიძე საქართველო თბილისი 2015-06-19
1584 ეკა ციმაკურიძე საქართველო თბილისი 2015-06-19
1583 ნაზიბროლა ბერიძე გაბაიძე საქართველო ბათუმი 2015-06-19
1582 ლევან ანდრონიკაშვილი საქართველო თბილისი 2015-06-19
1581 დავით გელაშვილი საქართველო თბილისი 2015-06-19
1580 მაია ბუხსიანიძე საქართველო თბილისი 2015-06-19
1579 საბა გამყრელიძე საქართველო რუსთავი 2015-06-19
1578 ეკა სვანაძე ესპანეთი მალაგა 2015-06-19
1577 დავითი მდივანი საქართველო თბილისი 2015-06-19