# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
36 ქრისტინე შარაძე თბილისი საქართველო 2015-06-16
35 Olga Natsvlishvili Georgia Tbilisi 2015-06-16
34 რუსუდან ბადრიაშვილი საქართველო თბილისი 2015-06-16
33 სოფიო თანიაშვილი საქართველო თბილისი 2015-06-16
32 ლაშა აფციაური საქართველო თბილისი 2015-06-16
31 მარიამ მჭედლიშვილი საქართველო თბილისი 2015-06-16
30 ნინო ჯავაშვილი საქართველო თბილისი 2015-06-16
29 სალომე ბლიაძე საქართველო თბილისი 2015-06-16
28 პეპი გრძელიწინდა საქართველო თბილისი 2015-06-16
27 ნინო გაჩეჩილაძე საქართველო თბილისი 2015-06-16
26 ქეთი ჯაყელი საქართველო თბილისი 2015-06-16
25 ნინო ტოგონიძე საქართველო თბილისი 2015-06-16
24 ნინო გოგია საქართველო თბილისი 2015-06-16
23 ჯჰნდ ბდზვს საქართველო თბილისი 2015-06-16
22 ილონა მარგალიტაძე საქართველო თბილისი 2015-06-16
21 სოფიო თანიაშვილი საქართველო თბილისი 2015-06-16
20 სოსო ბოლათაშვილი საქართველო თბილისი 2015-06-16
19 ელენე მეგედი საქართველო თბილისი 2015-06-16
18 ხატია ფერაძე საქართველო რუსთავი 2015-06-16
17 ქეთი ნადირაძე საქართველო თბილისი 2015-06-16