gallery images

საჭიროა 8 ხელმოწერა

2
10

ადრესატი:

ანა კალანდაძემ ატვირთოს პროფილის ფოტო

"ჩიტების ზღვის" ჩატი დავიღალეთ იმით, რომ ანა კალანდაძეს პროფილს არ გააჩნია სურათი. ვითხოვთ, აღნიშნულმა პირმა დაუყოვნებლივ ატვირთოს პროფილის ფოტო, რათა გაიმარტივოს და სხვებსაც გაუმარტივოს ყოფა.