# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
3 ქეთევან რევაზიშვილი საქართველო თბილისი 2021-08-28
2 მეტრაკე მეზხრიშვილი საქართველო ხაშური 2021-08-24
1 გიორგი ჩუბინიძე საქართველო თბილისი 2021-08-24