# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
136 ეკატერინე აბაშვილი აბაშვილი საქართველო თბილისი 2021-11-22
135 ნათია გიოშვილი-გუნაშვილი საქართველო თბილისი 2021-11-22
134 თეა ნებიერიძე-მოსეშვილი საქართველო თბილისი 2021-11-22
133 თეა Ჯეჯეია საქართველო Თბილისი 2021-11-22
132 ვერიკო ჯანელიძე საქართველო თბილისი 2021-11-22
131 თოდუა მირანდა France Nice 2021-11-22
130 ქეთევან ბრეგვაძე საქართველო ქუთაისი 2021-11-22
129 ეკატერინე მეგრელიშვილი საქართველო თბილისი 2021-11-22
128 დალი თავართქილაძე საქართველო ლენტეხი 2021-11-22
127 მარინე კუპრაშვილი საქართველო თბილისი 2021-11-22
126 ეკატერინე ქავთარაშვილი საქართველო თბილისი 2021-11-22
125 ნათია ცხოიძე საქართველო თბილისი 2021-11-22
124 ბადრი ნიორაძე საქართველო თბილისი 2021-11-22
123 მარიამ რატიანი საქართველო თბილისი 2021-11-22
122 ირინა მეფარიშვილი საქართველო თბილისი 2021-11-22
121 მარინა ქორიძე საქართველო თბილისი 2021-11-22
120 თამარ ზაზაშვილი საქართველო ახალციხე 2021-11-22
119 ლიკა გაგუა საქართველო თბილისი 2021-11-22
118 ია სულუაშვილი საქართველო თბილისი 2021-11-22
117 Marekhil ბერიშვილი საფრანგეთი ნიცა 2021-11-22