# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
28 თამთა კაპანაძე საქართველო ახალციხე 2021-11-24
27 ირაკლი მარუქაშვილი საქართველო თბილისი 2021-11-24
26 გიორგი მერაბიშვილი საქართველო ახალციხე 2021-11-24
25 ვახო ხუციშვილი საქართველო ახალციხე 2021-11-24
24 დავით ჩილაშვილი საქართველო ახალციხე 2021-11-24
23 გიორგი ბერიძე საქართველო ახალციხე 2021-11-24
22 ნატო კეთილაძე კეთილაძე საქართველო აბასთუმანი 2021-11-24
21 მარიამ ხუციშვილი საქართველო ახალციხე 2021-11-24
20 მაკა ბალახაშვილი საქართველო ახალციხე 2021-11-24
19 ანა ბალახაძე საქართველო ახალციხე 2021-11-24
18 ხათუნა ლომსაძე საქართველო ახალციხე 2021-11-24
17 გვანცა მსხვილიძე საქართველო აბასთუმანი 2021-11-24
16 თეა ტაგიევი ტაგიევი საქართველო აბასთუმანი 2021-11-24
15 ეკა დემეტრაძე საქართველო ვალე 2021-11-24
14 გიორგი პაპიძე საქართველო ახალციხე 2021-11-24
13 ვალერი მერაბიშვილი Georgia ახალციხე 2021-11-24
12 ანნა ზედგინიძე საქართველო კურორტი აბასთუმანი 2021-11-24
11 მარინე სუდაძე სუდაძე საქართველო ახალციხე 2021-11-24
10 ტაბატაძე ტაბატაძე საქართველო ახალციხე 2021-11-24
9 ნინო ვასილცევი საქართველო ახალციხე 2021-11-24