# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
206 ტონია ჟვანია საქართველო თბილიწი 2021-12-07
205 სოფო კახურაშვილი საქართველო თბილისი 2021-12-07
204 მაია ბოხუა საქართველო თბილისი 2021-12-06
203 ლიანა ცინცაძე საქართველო თბილისი 2021-12-06
202 იოსები დავითაძე საქართველო ბათუმი 2021-12-06
201 ირაკლი ტაბატაძე საქართველო თბილისი 2021-12-05
200 სოფიკო ჩოჩიშვილი საქართველო თბილისი 2021-12-05
199 ნათია ხიზამბარელი ხიზამბარელი საქართველო თბილისი 2021-12-04
198 თამარი სახვაძე საქართველო თბილისი 2021-12-04
197 ჯული ფანჯაკიძე საქართველო თბილისი 2021-12-04
196 ვენენო მენაბდე საქართველო თბილისი 2021-12-04
195 ილია პაპაშვილი საქართველო მცხეთა 2021-12-04
194 ეკა გობეჯიშვილი საქართველო თბილისი 2021-12-04
193 თათია ხაჩიძე საქართველო რუსთავი 2021-12-03
192 ზეინაბ გურჯიძე საქართველო თბილისი 2021-12-03
191 თამაზ Gigauri საქართველო თბილისი 2021-12-03
190 გივი იაკობიშვილი საქართველო თბილისი 2021-12-03
189 თამარი ქართველიშვილი საქართველო თბილისი 2021-12-03
188 ნათია ჩადუნელი საქართველო თბილისი 2021-12-03
187 მარინე კვანტალიანი საქართველო თბილისი 2021-12-03