# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
55 მაია არმეგონაშვილი საქართველო თბილისი 2021-11-26
54 ნათია დევდარიანი საქართველო Tbilisi 2021-11-26
53 მერი დოინჯაშვილი საქართველო თბილისი 2021-11-26
52 მარიამ ჩიმახიძე საქართველო Თბილისი 2021-11-26
51 თეიმურაზი სონღულაშვილი საქართველო Тбилиси 2021-11-26
50 სოფიო კიკნაძე საქართველო თბილისი 2021-11-26
49 ქეთევანი ვეკუა საქართველო თბილისი 2021-11-26
48 თამარ არაბული არაბული საქართველო თბილისი 2021-11-26
47 ინგა ავალიანი-ირემაძე საქართველო თბილისი 2021-11-26
46 მანანა ჯოხარიძე საქართველო თბილისი 2021-11-26
45 ანა რუბაშვილი საქართველო თბილისი 2021-11-26
44 მარიამ სამხარაძე საქართველო თბილისი 2021-11-26
43 მარიამ კიკაბიძე საქართველო თბილისი 2021-11-26
42 თინათინი კვინიკაძე საქართველო თბილისი 2021-11-26
41 ნინო ლეჟავს საქართველო თბილისი 2021-11-26
40 მაია კოხტაშვილი საქართველო თბილისი 2021-11-26
39 ნინო სოხაძე საქართველო თბილისი 2021-11-26
38 ნატო რატიანი საქართველო თბილისი 2021-11-26
37 ნინელი კვერცხიშვილი საქართველო მცხეთა 2021-11-26
36 გიორგი პავლიაშვილი საქართველო თბილისი 2021-11-26