gallery images

საჭიროა 4982 ხელმოწერა

18
5000

ადრესატი:

თბილისის საკრებულო
თბილისის მერია
სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

გთხოვთ დაგვეხმარეთ რადგანაც გვესაჭიროება ტერიტორია , გვსურს მოვაწყოთ საფეხბურთო ბაზა (მოედნები)

ვიმყოფებით  გლდანში და ვართ დროებით სხვა კლუბის ბაზაზე და სხვა კლუბის სახელიც ,მაგრამ გვსურს განვითარება ჩვენი კლუბის სახელით და ინიციატივებით...