# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
7 ბარბარა ღვედაშვილი საქართველო თბილისი 2015-06-18
6 სალომე კვირიკაშვილი საქართველო თბილისი 2015-06-18
5 ლევანი კობახიძე საქართველო თბილისი 2015-06-18
4 გიორგი მამულაიშვილი თბილისი საქართველო 2015-06-18
3 ნინია ტურაშვილი საქართველო თბილისი 2015-06-18
2 ნინო რუაძე საქართველო თბილისი 2015-06-18
1 გაგა გაგაძე საქართველო ქალაქი 2015-06-18