# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
12 ცოტნე შოთაძე საქართველო ბატუმი 2017-06-14
11 მარიამ გიორგობიანი საქართველო თბილისი 2017-06-13
10 დაიანა გუჯაბიძე საქართველო ბათუმი 2017-06-13
9 თიკო ეშელონ საქართველო თბილისი 2015-10-31
8 მარიამ კვირიკაშვილი საქართველო თბილისი 2015-08-08
7 მარიამ ჯაველიძე საქართველო თბილისი 2015-07-11
6 სოფიკო სალაძე საქართველო ბათუმი 2015-07-11
5 სანდრო დელბაშიშვილი საქართველო თბილისი 2015-07-10
4 გიორგი ზოიძე საქართველო თბილისი 2015-07-10
3 მარი ჯოშქუნ საქართველო თბილისი 2015-07-09
2 ლეილა ჯოშქუნი საქართველო თბილისი 2015-07-09
1 Mari Javelidze 2015-07-09