# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
5000 თამარ ბეჟანიშვილი საქართველო თბილისი 2017-07-25
4999 Nინო ტაბლიაშვილი საქართVელო თBილისი 2017-07-25
4998 ანი ცქიტიშვილი საქართველო თბილისი 2017-07-25
4997 მარინე დანელია საქართველო თბილისი 2017-07-25
4996 ანა ცქიტიშვილი საქართველო თბილისი 2017-07-25
4995 ოთარ მამესწარაშვილი საქართველო თბილისი 2017-07-25
4994 პაატა ლკვიწინაძე საქართველო თბილისი 2017-07-25
4993 ინგა ლკვიწინაძე საქართველო თბილისი 2017-07-25
4992 მაია ლკვიწინაძე საქართველო თბილისი 2017-07-25
4991 გიო ლკვიწინაძე საქართველო თბილისი 2017-07-25
4990 ლიკა გაგუა საქართველო თბილისი 2017-07-25
4989 თომა გაგუა საქართველო თბილისი 2017-07-25
4988 გაგა გაგუა საქართველო თბილისი 2017-07-25
4987 მარი გაგუა საქართველო თბილისი 2017-07-25
4986 ნიკა გაგუა საქართველო თბილისი 2017-07-25
4985 მაკა გაგუა საქართველო თბილისი 2017-07-25
4984 ნინო გაგუა საქართველო თბილისი 2017-07-25
4983 ნიკა დოლაკიძე საქართველო თბილისი 2017-07-25
4982 პაატა დოლაკიძე საქართველო თბილისი 2017-07-25
4981 ელენე ნადირაძე საქართველო თბილისი 2017-07-25