# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
10000 ანა მამულია საქართველო ქუთაისი 2018-02-12
9999 დავით მეგრელიშვილი საქართველო თბილისი 2016-11-01
9998 tamar diasamidze saqartvelo tbilisi 2016-11-01
9997 გიორგი წიკლაური საქართველო თბილისი 2016-11-01
9996 ელენე გაგნიძე საქართველო თბილისი 2016-11-01
9995 მარიამ კოპაძე საქართველო თბილისი 2016-11-01
9994 ნინო მატუა საქართველო თბილისი 2016-11-01
9993 მაია გრძელიშვილი საქართველო თბილისი 2016-11-01
9992 მაცაცო ჩონიაძე საქართველო თბილისი 2016-11-01
9991 ვახტანგ ცანავა საქართველო თბილისი 2016-11-01
9990 Nინო Kაპანადზე შAქართVელო თBილისი 2016-11-01
9989 შორენა ჯანაძე საქარტველო ქუთაისი 2016-11-01
9988 ლალი ფცქიალაძე საქართველო თბილისი 2016-11-01
9987 aleksandre jolia sakartvelo tbilisi 2016-11-01
9986 ზაზა ჩიხრაძე საქართველო თბილისი 2016-11-01
9985 სოფო წივწივაძე საქართველო თილისი 2016-11-01
9984 მილენა მითაგვარია საქართველო თბილისი 2016-11-01
9983 ვახტანგ ურუშაძე პოლონეთი ლოდზი 2016-11-01
9982 მარი არონიშიძე საქართველო თბილისი 2016-11-01
9981 თინათინ ქველაძE საქართველო თბილისი 2016-11-01