09 მაისი

2017

დავითი
ბედიანაშვილი
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 9993 ხელმოწერა
  7
  10000
  ადრესატი: ფინანსთა სამინისტრო , სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

  დაურიგდეს რეგიონებში თოხები

  მოხდეს წახალისება რეგიონებში და გლეხობას დაურიგდეს კომლზე 1 ერთეული თოხი, გლეხიც გახალისდება და ჯაფა აღარ დაადგება,

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  შოთა ბასილაძე საქართველო ბათუმი 06/08/2018
  2
  ნატა თიკანაშვილი საქართველო თბილისი 20/06/2018
  3
  ლევანი ჩაგოშვილი საქართველო თბილისი 10/06/2017
  4
  გიორგი რომანაძე საქართველო ქობულეთი 22/05/2017
  5
  ბექა მაჭარაშვილი საქართველო თბილისი 19/05/2017
  6
  ომარ ძაგანია საქართველო თბილისი 19/05/2017
  7
  დავითი ბედიანაშვილი 09/05/2017