05 ივლისი

2017

კახა
სვანი
  • პეტიცია
  • ხელმოწერები
  • საჭიროა 8128 ხელმოწერა
    1872
    10000
    ადრესატი: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

    გახდეს სავალდებულო ტურიზმის სფეროში მოღვაწე პირების ლიცენზირება

    პეტიციაზე ხელმომწერნი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ – საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციისგან მოვითხოვთ გახდეს სავალდებულო ტურიზმის სფეროში მოღვაწე პირების ლიცენზირება. 

    აღნიშნულ მოთხოვნას საფუძვლად უდევს ძირითადად უცხო ქვეყნის მოქალაქე გიდებისა და მძღოლების მიერ გაწეული უხარისხო ტურისტული მომსახურება, რომლის დროსაც, არ ხდება ქვეყნის ისტორიისა და კულტურის სათანადოდ გაცნობა ტურისტებისთვის, ასევე, ხშირ შემთხვევაში დამახინჯებულია ფაქტები და მოვლენები. 

    აღსანიშნავია, რომ ტურისტულ ბიზნესში დასაქმებული პირების ლიცენზირება ამ პრობლემას გარკვეულწილად გადაჭრის. პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი კი უცხო ქვეყნის მოქალაქე გიდებისა და მძღოლების თავისუფალი საქმიანობის დარეგულირებაა ჩვენს ქვეყანაში. საჭიროა ტუროპერატორების, ტურაგენტების, გიდებისა და მძღოლების ლიცენზირება გარკვეული სტანდარტების გათვალისწინებით. ლიცენზირება უნდა ეხებოდეს როგორც უცხოეთის, ასევე საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც საქმიანობენ ტურიზმის სფეროში.

    არსებობენ ქვეყნები, რომლებიც ამ სფეროს არეგულირებენ და მათ ქვეყანაში სხვა ქვეყნის მოქალაქე გიდს ეკრძალება საქმიანობა ან განსაზღვრულ წესებს ემორჩილება. 

    გთხოვთ გაითვალისწინოთ ყოველივე ზემოთქმული და მიიღოთ შესაბამისი ზომები.

     

    donate
  • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
    1
    შალვა კარელიძე საქართველო თბილისი 04/12/2018
    2
    Nodar Silagadze Saqartvelo Tbilisi 24/09/2018
    3
    მაია კავილაძე საქართველო თბილისი 25/08/2018
    4
    ცაცა ნამჩევაძე საქართველო ქუთაისი 18/08/2018
    5
    ნუკა არველაძე საქართველო თბილისი 17/08/2018
    6
    გიორგი გამთენაძე საქართველო ქუთაისი 17/08/2018
    7
    თენგიზ პატარაია საქართველო ლანჩხუთი 12/08/2018
    8
    ნინო ფიფია საქართველო თბილისი 09/08/2018
    9
    Tea Chiqovani Saqartvelo Tbilisi 26/03/2018
    10
    მალხაზი სპანდერაშვილი საქართველო თბილისი 13/03/2018
    11
    ხათუნა კიკნაძე საქართველო თბილისი 13/03/2018
    12
    Natia Bagashvili Saqartvelo Tbilisi 12/03/2018
    13
    ნანა როსტობაია საქართველო თბილისი 12/03/2018
    14
    მარიამ მუზაშვილო საქართველო თბილისი 12/03/2018
    15
    ზაალ მაღრაძე საქართველო თბილისი 11/03/2018
    16
    ანა საღარეიშვილი საქართველო წყალტუბო 11/03/2018
    17
    ჯემალ ჯავახიშვილი საქართველო რუსთავი 11/03/2018
    18
    თემო მაისურაძე საქართველო თბილისი 11/03/2018
    19
    გიორგი სერგია საქარტველო თბილისი 11/03/2018
    20
    ნინო ტერტერაშვილი ესპანეთი კორდობა 23/01/2018