22 ივლისი

2017

ბესარიონ
საღარაძე
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • გამარჯვებული
  1000
  ადრესატი: საქართველოს მთავრობა

  საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსს ქალბატონ მაია ცქიტიშვილს

  საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსს

  ქალბატონ მაია ცქიტიშვილს

  გთხოვთ,
  - საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გადასცეთ აღნიშნული მიწა სა-
  კუთრებაში კოოპერატიული ბინათმშენებლობის დაუსრულებლობით დაზარალებულებს
  სიმბოლურ ფასად, მათ მიმართ არსებულ ან შესაძლოდ გამოვლენილ სახელმწიფო საშინაო
  ვალზე და მასთან დაკავშირებულ სხვა ნებისმიერ უფლებასა და მოთხოვნაზე მათი
  მხრიდან უარის თქმის სანაცვლოდ;
  - მიმართოთ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურს, მიწის
  ნაკვეთზე ს/კ-ით 01.72.14.014.689 მთლიან ფართობზე 129 778.00 კვ.მ. გაავრცელოს სტატუსი
  საცხოვრებელი ზონა 5 (სზ-5) კ2 - 2.1.

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  ნოდარ ლაგვილავა საქართველო თბილისი 12/08/2017
  2
  ლამარა კოჭლაშვილი საქართველო თბილისი 12/08/2017
  3
  ციური ქველიძე საქართველო თბილისი 12/08/2017
  4
  ქეთევან სირაძე საქართველო თბილისი 12/08/2017
  5
  მანანა მენაბდე საქართველო თბილისი 12/08/2017
  6
  ეთერი ჩინჩალაძე საქართველო თბილისი 12/08/2017
  7
  თამარ კვირკველია საქართველო თბილისი 12/08/2017
  8
  უშანგი კერესელიძე საქართველო თბილისი 12/08/2017
  9
  ცოტნე ლაგვილავა საქართველო თბილისი 12/08/2017
  10
  ბადრი ასათიანი საქართველო თბილისი 12/08/2017
  11
  ელგუჯა დავითულიანი საქართველო თბილისი 12/08/2017
  12
  დარეჯან ბანძელაძე საქართველო თბილისი 12/08/2017
  13
  მერაბი ფეიქრიშვილი საქართველო თბილისი 12/08/2017
  14
  ინდირა მამასახლისი საქართველო თბილისი 12/08/2017
  15
  ელენე ლებანიძე საქართველო თბილისი 12/08/2017
  16
  მაია ნასარაია საქართველო თბილისი 12/08/2017
  17
  ზურაბ გოგუა საქართველო თბილისი 12/08/2017
  18
  ნონა ესიავა საქართველო თბილისი 12/08/2017
  19
  თამარ ბერბერაშვილი საქართველო თბილისი 12/08/2017
  20
  ნანა ნადირაძე საქართველო თბილისი 12/08/2017