10 აგვისტო

2017

თეონა
ჭალიძე
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 4515 ხელმოწერა
  485
  5000
  ადრესატი: საქართველოს პარლამენტი

  საპენსიო ასაკი გახდეს 60 წელი კაცებისთვისაც და ქალებისთვისაც

  მოვითხოვთ საპენსიო ასაკი გახდეს 60 წელი კაცებისთვისაც და ქალებისთვისაც!

  ვინაიდან საქართველოს კანონი სახელმწიფო პენსიის შესახებ თავი II, მუხლი 5, პუნქტი 1-ის მიხედვით ,,პენსიაზე უფლების წარმოშობის საფუძველია საპენსიო ასაკის 65 წლის მიღწევა. ამასთანავე, პენსიაზე უფლება ქალებს წარმოეშობათ 60 წლიდან“ , რაც აშკარა დისკრიმინაციაა როგორც კაცების, ასევე ქალების.

  აღნიშნული საკანონმდებლო ნორმა წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კონსტიტუციასთანაც.

  დარღვეულია თანასწორობის პრინციპი და ჩვენი აზრით სქესის და ასაკის მიხედვით ადამიანების განსხვავება მიუღებელია.

  მოვითხოვთ საპენსიო ასაკი ყველასთვის, განურჩევლად სქესისა გახდეს 60 წელი.

  პარტია ,,გიორგი ვაშაძე - ახალი საქართველოს“ ქალთა ორგანიზაცია და სოციალური სამსახური ამ მიმართულებით სამართლიანი ცვლილების მოთხოვნით ვიწყებთ ონლაინ ხელმოწერების შეგროვებას.

  საპენსიო ასაკი თანაბარია მსოფლიოს ორმოცდახუთ ქვეყანაზე მეტში. მაგალითად  ბელგია, საფრანგეთი, დანია, ესტონეთი, საბერძნეთი, იტალია, ლატვია, ლუქსემბურგი, მალტა, ნიდერლანდები, სლოვენია, ესპანეთი, შვედეთი და სხვა.

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  ილია გოგელია საქართველო თბილისი 20/04/2018
  2
  თათია გაბელია საქართველო ზუგდიდი 13/04/2018
  3
  მარიამი ლაგრაძე საქართველო თბილისი 12/04/2018
  4
  გიორგი იდუკაშვილი საქართველო თბილისი 12/04/2018
  5
  ქეთევან ხარაზიშვილი საქართველო თბილისი 01/04/2018
  6
  თორნიკე მგელაძე საქართველო ზუგდიდი 30/03/2018
  7
  თემო დურგლიშვილი საქართველო თბილისი 29/03/2018
  8
  ნუგზარ კუპრეიშვილი საქართველო თბილისი 29/03/2018
  9
  ზურაბ ბუცხრიკიძე საქართველო თბილისი 28/03/2018
  10
  მიხეილ ჩხეიძე საქართველო თბილისი 27/03/2018
  11
  ანდრო ტყეშელაშვილი საქართველო თბილისი 26/03/2018
  12
  რევაზ კოკაია საქარტთველო თბილისი 25/03/2018
  13
  ნიკა ფიფია საქართველო თბილისი 24/03/2018
  14
  დარიკო ოსიშვილი საქრთველო თბილისი 23/03/2018
  15
  თამარი ოდიშარია საქართველო თბილისი 23/03/2018
  16
  გიორგი კორთხონჯია საქართველო სენაკი 23/03/2018
  17
  კონსტანტინე ცერცვაძე საქართველო თბილისი 21/03/2018
  18
  გიორგი ლავრინსკი საქართველო თბილისი 21/03/2018
  19
  ნიკო ხახუტაშვილი საქართველო თბილისი 17/03/2018
  20
  ნიკოლოზი მეტრეველი საქართველო თბილისი 16/03/2018