10 აგვისტო

2017

თეონა
ჭალიძე
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 4496 ხელმოწერა
  504
  5000
  ადრესატი: საქართველოს პარლამენტი

  საპენსიო ასაკი გახდეს 60 წელი კაცებისთვისაც და ქალებისთვისაც

  მოვითხოვთ საპენსიო ასაკი გახდეს 60 წელი კაცებისთვისაც და ქალებისთვისაც!

  ვინაიდან საქართველოს კანონი სახელმწიფო პენსიის შესახებ თავი II, მუხლი 5, პუნქტი 1-ის მიხედვით ,,პენსიაზე უფლების წარმოშობის საფუძველია საპენსიო ასაკის 65 წლის მიღწევა. ამასთანავე, პენსიაზე უფლება ქალებს წარმოეშობათ 60 წლიდან“ , რაც აშკარა დისკრიმინაციაა როგორც კაცების, ასევე ქალების.

  აღნიშნული საკანონმდებლო ნორმა წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კონსტიტუციასთანაც.

  დარღვეულია თანასწორობის პრინციპი და ჩვენი აზრით სქესის და ასაკის მიხედვით ადამიანების განსხვავება მიუღებელია.

  მოვითხოვთ საპენსიო ასაკი ყველასთვის, განურჩევლად სქესისა გახდეს 60 წელი.

  პარტია ,,გიორგი ვაშაძე - ახალი საქართველოს“ ქალთა ორგანიზაცია და სოციალური სამსახური ამ მიმართულებით სამართლიანი ცვლილების მოთხოვნით ვიწყებთ ონლაინ ხელმოწერების შეგროვებას.

  საპენსიო ასაკი თანაბარია მსოფლიოს ორმოცდახუთ ქვეყანაზე მეტში. მაგალითად  ბელგია, საფრანგეთი, დანია, ესტონეთი, საბერძნეთი, იტალია, ლატვია, ლუქსემბურგი, მალტა, ნიდერლანდები, სლოვენია, ესპანეთი, შვედეთი და სხვა.

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  მირიანი ჭანკვეტაძე საქართველო თბილისი 14/06/2018
  2
  ნიკა ქარუმიძე საქართველო თბილისი 12/06/2018
  3
  ვანო ტატულაშვილი საქართველო თბილისი 10/06/2018
  4
  ალექსანდრე თეიმურაზიშვილი თბილისი საქართველო 07/06/2018
  5
  ლიკა დავითაშვილი საქართველო თბილისი 02/06/2018
  6
  ანზორ მჭედლიშვილი საქართველო თბილისი 29/05/2018
  7
  სანდრო იოსავა საქართველო თბილისი 24/05/2018
  8
  ხვიჩა მებონია საქართველო წალენჯიხა 24/05/2018
  9
  ზურა ბეშკენაძე საქართველო ქუთაისი 23/05/2018
  10
  ზეინაბ ცანავა საქართველო ქუთაისი 18/05/2018
  11
  დავით სიდამონიძე საქართველო თბილისი 16/05/2018
  12
  ანა ხოშტარია საქართველო თბილისი 15/05/2018
  13
  დიტო სანებლიძე საქარტველო კუტაისი 07/05/2018
  14
  საბა მაცაბერიძე საქართველო თბილისი 05/05/2018
  15
  ნიკა ბედინეიშვილი საქართველო თბილისი 03/05/2018
  16
  ალექსანდრე ნუცუბიძე საქართველო ვანი 03/05/2018
  17
  ირაკლი პატაშური საქართველო მცხეთა 01/05/2018
  18
  გოდერძი ჯობაძე საქართველო სურამი 30/04/2018
  19
  დიმიტრი ასათიანი საქართველო წყალტუბო 25/04/2018
  20
  ილია გოგელია საქართველო თბილისი 20/04/2018