10 აგვისტო

2017

თეონა
ჭალიძე
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 4452 ხელმოწერა
  548
  5000
  ადრესატი: საქართველოს პარლამენტი

  საპენსიო ასაკი გახდეს 60 წელი კაცებისთვისაც და ქალებისთვისაც

  მოვითხოვთ საპენსიო ასაკი გახდეს 60 წელი კაცებისთვისაც და ქალებისთვისაც!

  ვინაიდან საქართველოს კანონი სახელმწიფო პენსიის შესახებ თავი II, მუხლი 5, პუნქტი 1-ის მიხედვით ,,პენსიაზე უფლების წარმოშობის საფუძველია საპენსიო ასაკის 65 წლის მიღწევა. ამასთანავე, პენსიაზე უფლება ქალებს წარმოეშობათ 60 წლიდან“ , რაც აშკარა დისკრიმინაციაა როგორც კაცების, ასევე ქალების.

  აღნიშნული საკანონმდებლო ნორმა წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კონსტიტუციასთანაც.

  დარღვეულია თანასწორობის პრინციპი და ჩვენი აზრით სქესის და ასაკის მიხედვით ადამიანების განსხვავება მიუღებელია.

  მოვითხოვთ საპენსიო ასაკი ყველასთვის, განურჩევლად სქესისა გახდეს 60 წელი.

  პარტია ,,გიორგი ვაშაძე - ახალი საქართველოს“ ქალთა ორგანიზაცია და სოციალური სამსახური ამ მიმართულებით სამართლიანი ცვლილების მოთხოვნით ვიწყებთ ონლაინ ხელმოწერების შეგროვებას.

  საპენსიო ასაკი თანაბარია მსოფლიოს ორმოცდახუთ ქვეყანაზე მეტში. მაგალითად  ბელგია, საფრანგეთი, დანია, ესტონეთი, საბერძნეთი, იტალია, ლატვია, ლუქსემბურგი, მალტა, ნიდერლანდები, სლოვენია, ესპანეთი, შვედეთი და სხვა.

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  შოთა ბასილაძე საქართველო ბათუმი 05/08/2018
  2
  ბესიკი კაპანაძე საქართველო ლაგოდეხი 03/08/2018
  3
  ანრი კუზანაშვილი საქართველო თბილისი 02/08/2018
  4
  დავით ლომიძე საქართველო თბილისი 01/08/2018
  5
  გოგი ცინცაძე საქართველო თბილისი 01/08/2018
  6
  დავითი ჩაჩუა საქართველო თბილისი 01/08/2018
  7
  ბერდია დარსაძე საქართველო თბილისი 01/08/2018
  8
  გიორგი თევზაძე საქართველო რუსთავი 01/08/2018
  9
  სერგი ჩოხელი საქართველო თბილისი 01/08/2018
  10
  ამირან გიგაური საქართველო გორი 01/08/2018
  11
  როსტომ დავითაძე საქართველო ბათუმი 01/08/2018
  12
  ნიკა მართალიშვილი საქართველო ქობულეთი 01/08/2018
  13
  გიორგი მშვიდობაძე საქართველო გორი 01/08/2018
  14
  გიორგი ლაბაძე საქართველო ხაშური 01/08/2018
  15
  ბესარიონ ბერიძE საქართველო თბილისი 01/08/2018
  16
  ლევან ლონდარიძე საქართველო თბილისი 31/07/2018
  17
  კობა ეგნატაშვილი საქართველო თბილისი 31/07/2018
  18
  ლაშა ტყეშელაშვილი საქართველო ქუთაისი 31/07/2018
  19
  გიორგი ოგბაიძე საქართველო თბილისი 31/07/2018
  20
  ivane tabatadze georgia tbilisi 31/07/2018