10 აგვისტო

2017

თეონა
ჭალიძე
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 4612 ხელმოწერა
  388
  5000
  ადრესატი: საქართველოს პარლამენტი

  საპენსიო ასაკი გახდეს 60 წელი კაცებისთვისაც და ქალებისთვისაც

  მოვითხოვთ საპენსიო ასაკი გახდეს 60 წელი კაცებისთვისაც და ქალებისთვისაც!

  ვინაიდან საქართველოს კანონი სახელმწიფო პენსიის შესახებ თავი II, მუხლი 5, პუნქტი 1-ის მიხედვით ,,პენსიაზე უფლების წარმოშობის საფუძველია საპენსიო ასაკის 65 წლის მიღწევა. ამასთანავე, პენსიაზე უფლება ქალებს წარმოეშობათ 60 წლიდან“ , რაც აშკარა დისკრიმინაციაა როგორც კაცების, ასევე ქალების.

  აღნიშნული საკანონმდებლო ნორმა წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კონსტიტუციასთანაც.

  დარღვეულია თანასწორობის პრინციპი და ჩვენი აზრით სქესის და ასაკის მიხედვით ადამიანების განსხვავება მიუღებელია.

  მოვითხოვთ საპენსიო ასაკი ყველასთვის, განურჩევლად სქესისა გახდეს 60 წელი.

  პარტია ,,გიორგი ვაშაძე - ახალი საქართველოს“ ქალთა ორგანიზაცია და სოციალური სამსახური ამ მიმართულებით სამართლიანი ცვლილების მოთხოვნით ვიწყებთ ონლაინ ხელმოწერების შეგროვებას.

  საპენსიო ასაკი თანაბარია მსოფლიოს ორმოცდახუთ ქვეყანაზე მეტში. მაგალითად  ბელგია, საფრანგეთი, დანია, ესტონეთი, საბერძნეთი, იტალია, ლატვია, ლუქსემბურგი, მალტა, ნიდერლანდები, სლოვენია, ესპანეთი, შვედეთი და სხვა.

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  გიგა შარაბიძე საქართველო ხობი 14/10/2017
  2
  ანდრო ირემაშვილი საქართველო თბილისი 05/10/2017
  3
  გიგა ონაშვილი საქართველო თბილისი 02/10/2017
  4
  ნუცა ვარდუაშვილი საქართველო თბილისი 28/09/2017
  5
  ნინო ბეზარაშვილი საქართველო თბილისი 22/09/2017
  6
  მარიამი ვარდიძე საქართველო თბილისი 22/09/2017
  7
  თამუნა ღაჭავა საქართველო თბილისი 22/09/2017
  8
  ანა გოგიაშვილი საქართველო თბილისი 20/09/2017
  9
  კახაბერ პავლიაშვილი საქართველო თბილისი 20/09/2017
  10
  თამარ გოგიაშვილი საქართველო თბილისი 20/09/2017
  11
  ირაკლი პავლიაშვილი საქართველო თბილისი 20/09/2017
  12
  ირმა პავლიაშვილი საქართველო თბილისი 20/09/2017
  13
  საქართველო შუბითიძე საგარეჯო საგარეჯო 18/09/2017
  14
  მაია მეურმიშვილი საქართველო საგარეჯო 18/09/2017
  15
  ნატალია ორველაშვილი საქართველო საგარეჯო 18/09/2017
  16
  გიორგი მემანიშვილი საქართველო თბილისი 12/09/2017
  17
  მეგი ერგემლიძე საქართველო რუსთავი 09/09/2017
  18
  გიორგი ბერიევ საქართველო თბილისი 07/09/2017
  19
  გონაშვილი დავითი საქართველო თბილისი 30/08/2017
  20
  სალომე ქოქაშვილი საქართველო თბილისი 25/08/2017