Manifest.ge არაკომერციული პროექტია რომელიც არსებობს დამფუძნებლების და მისი მომხმარებლების შემოწირულობებით.

ახლენდელი ვერსია შეიქმნა 2015 წელს. ამ პერიოდში უამრავი დეტალი გამოიკვეთა რომელიც საჭიროებს განახლებას/შეცვლას. ახალი ფუნქციონალის და საიტის გამართული მუშაობისთვის საჭიროა საიტის განახლება, რომლის ღირებულებაა 3 000 ლარი

donate

26 ოქტომბერი

2017

თორნიკე
ფხალაძე
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 1421 ხელმოწერა
  79
  1500
  ადრესატი: საქართველოს პარლამენტი , საქართველოს მთავრობა

  შეიცვალოს ქართული ენის კანონი

  საქართველოში არაქართულად წარმოდგენილი წინასაარჩევნო პლაკატების ფოტოების გამოქვეყნებასთან ერთად, ჩვენ დავდეთ პირობა, რომ იმ დღიდანვე მოვკიდებდით ხელს მსგავსი ფაქტების აღკვეთას. მსგავსი გამოვლინებების წინააღმდეგ სირბილი ვერაფერს შეცვლის, ხოლო ამ საკითხით სპეკულირება ერის მოტყუებაა.

  საქართველოს სახელმწიფო ენის შესახებ კანონის VII თავის მიხედვით: „საჯარო ინფორმირებისათვის განკუთვნილი განცხადების, შეტყობინების, სასათაურო წარწერის, პლაკატის, აბრის, აფიშის, რეკლამის, სხვა ვიზუალური ინფორმაციის ტექსტი სახელმწიფო ენაზე სრულდება. საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი ინფორმაცია შეიძლება მიეთითოს არასახელმწიფო ენაზეც, ხოლო იმ მუნიციპალიტეტში, სადაც ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენლები კომპაქტურად ცხოვრობენ – აგრეთვე ამ ეროვნული უმცირესობის ენაზე.“

  (მუხ. 24). „ საჯარო ინფორმირებისათვის განკუთვნილი წარწერის სახელმწიფო ენაზე წარმოდგენა სავალდებულოა.“ (მუხ. 25) - რაც ნათლად მიგვანიშნებს, რომ თუ ინფორმაცია არ არის საჯარო, ანუ მაგ: განკუთვნილია კონკრეტული საზოგადოებისათვის, მათ აქვთ უფლება შეადგინონ ნებისმიერი წარწერა მხოლოდ თავისთვის და მეტიც: ასეთი ინფორმაცია "საჭიროების" სტატუსითაც კი სარგებლობს. ამგვარი განსაზღვრება, ცხადია, ნებისმიერ ქართულენოვან მოქალაქეს გაურკვევლობაში აგდებს და უჭრის გზას იცოდეს, თუ რა ხდება მის ქვეყანაში, მის სამშობლოში, მის ქალაქში. სწორედ ამიტომ, "კავკასმა" მოამზადა პეტიცია:

  ჩვენ მოვითხოვთ საქართველოს ენის კანონის მერვე თავის ოცდამეოთხე მუხლში შევიდეს ცვლილება: ნებისმიერი განცხადების, შეტყობინების, სასათაურო წარწერის, პლაკატის, აბრის, აფიშის, რეკლამის თუ სხვა ვიზუალური ინფორმაციის ტექსტი შესრულდეს ორ (მოთხოვნად და ქართულ) ენაზე, ხოლო 25/ 1 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: "ნებისმიერი სახის საჯარო ინფორმირებისათვის განკუთვნილი წარწერის სახელმწიფო ენაზე წარმოდგენა სავალდებულოა, გამონაკლის შემთხვევებში კი ორ (მოთხოვნად და სახელმწიფო) ენაზე."

  ხელმოწერაზე დანახარჯი სულ რაღაც 30 წამით, თქვენ აწერთ ხელს იმაზე, რომ გსურთ იცოდეთ ის, რასაც ჩვეულებრივ უცხო სიტყვებით გვიმალავენ.

   

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  მზია ნებიერიძე საქართველო თბილისი 05/03/2020
  2
  გიორგი გერმესაშვილი საქართველო თბილისი 23/03/2018
  3
  ნინო ჯინჭარაძ საქართველო თბილისი 03/02/2018
  4
  თამარი კაკოჩაშვილი საქართველო თბილისი 13/12/2017
  5
  აკაკი სტურუა საქართველო სამტრედია 26/11/2017
  6
  მიხეილ გელაშვილი საქართველო თბილისი 19/11/2017
  7
  თინათინ დოლტძე საქართველო თბილისი 18/11/2017
  8
  დავითი ბუნტური ბელორუსი გროდნო 18/11/2017
  9
  ფიქრია დიულგარიდუ საქართველო ოზურგეთი 30/10/2017
  10
  გიორგი ბუაჩიძე საქართველო რუსთავი 29/10/2017
  11
  გია ჩიტაიშვილი საქართველო თბილისი 29/10/2017
  12
  გიორგი მელიქიძე საქართველო რუსთავი 29/10/2017
  13
  ლევან ჯანგირაშვილი საქართველო ბორჯომი 29/10/2017
  14
  გიორგი ჩაჩაური საქართველო თბილისი 29/10/2017
  15
  თამარ ორველაშვილი საქართველო რუსთავი 29/10/2017
  16
  ვახტანგ ბედოიძე საქართველო თბილისი 28/10/2017
  17
  ნინო ნემსვერიძე საქართველო თბილისი 28/10/2017
  18
  ნიკა ფილფანი საქართველო თბილისი 28/10/2017
  19
  Kartlos Fezuashvili France Limoges 28/10/2017
  20
  დიმიტრი კეზუა ისრაელი აშდოდი 28/10/2017