11 იანვარი

2018

სოსო
სადუნაშვილი
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 9989 ხელმოწერა
  11
  10000
  ადრესატი: თბილისის მერია

  CT-Park ის ჯარიმებზე დარიცხული საურავის გაუქმება/შეცვლა

  სითი პარკის მიერ, პარკირების დარღვევის საფასურის, 10 ლარიანი ჯარიმის ადგილზე მიტანისას, ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული ქვითარი არ ბარდება მანქანის მეპატრონეს და ბარდება კონკრეტულ მისამართზე მცხოვრებ პირს, რის გამოც ფერხდება ინფორმაციის მიწოდება მანქანის მეპატრონესთვის, კერძოდ პარკირების დარღვევის საფასურის, 10 ლარიანი ჯარიმის შესახებ. 

  გამომდინარე იქედან, რომ მანქანის მფლობელს არ გააჩნია ინფორმაცია არც დარიცხულ ჯარიმაზე და არც აღნიშნული ქვითრის ჩაბარების შესახებ, გარკვეული დროის შემდეგ 10 ლარიან ჯარიმას ერიცხება საურავი - 150 ლარი, რომელიც აღნიშნული ტიპის ჯარიმისათვის სრულებით შეუსაბამოა, 

  როგორც მოგეხსენებათ, ჩაბარებული ქვითრების რაოდენობა შეუზღუდავია და ესეთ შემთხვევაში თითოეულ ქვითარზე დარიცხული საურავი კოლოსალურ თანხას აღწევს.

  გთხოვთ, ერთად მოვითხოვოთ აღნიშნული საურავის გაუქმება და ლოგიკური სისტემის შექმნა, სადაც პიროვნებას ექნება ინფორმაცია ქვითრის ჩაბარების შესახებ.

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  Vaso Kusiani 17/01/2018
  2
  ზვიად გორდელაძე საქართველო ოზურგეთი 13/01/2018
  3
  ნელი ვაშაკიძე საქართველო გორი 13/01/2018
  4
  ნიკოლოზი მთიულისჰვილი საქართველო თბილისი 12/01/2018
  5
  სოფო მამულაშვილი საქართველო თბილისი 12/01/2018
  6
  გიორგი რუსია საქართველო თბილისი 11/01/2018
  7
  იოსები თარალოშვილი საქართველო რუსთავი 11/01/2018
  8
  ირაკლი მარგალიტაძე Germany Fürth 11/01/2018
  9
  ტატო მუმლაძე საქართველო თბილისი 11/01/2018
  10
  ნინო ჩუბინიძე საქართველო თბილისი 11/01/2018
  11
  სოსო სადუნაშვილი საქართველო თბილისი 11/01/2018