Manifest.ge არაკომერციული პროექტია რომელიც არსებობს დამფუძნებლების და მისი მომხმარებლების შემოწირულობებით.

ახლენდელი ვერსია შეიქმნა 2015 წელს. ამ პერიოდში უამრავი დეტალი გამოიკვეთა რომელიც საჭიროებს განახლებას/შეცვლას. ახალი ფუნქციონალის და საიტის გამართული მუშაობისთვის საჭიროა საიტის განახლება, რომლის ღირებულებაა 3 000 ლარი

donate

06 მაისი

2018

გიორგი
გურული
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 14752 ხელმოწერა
  248
  15000
  ადრესატი: საქართველოს პარლამენტი , თბილისის მერია

  დაიცავი სეკულარული და დემოკრატიული საქართველო

     აღსანიშნავია, რომ საქართველოში ბოლო დროს რამდენჯერმე წამოიჭრა ეგრეთ წოდებული „რელიგიური გრძნობების“ შეურაცხყოფის დასჯადობის საკითხი და ის საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის განხილვის საგნადაც იქცა. ბუნებრივია, კანონპროექტმა საზოგადოებაში აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. ჩვენი საინიციატივო ჯგუფი აღნიშნულ კანონპროექტს სრულებით ეწინააღმდეგება, მიიჩნევს რა მას ანტიდემოკრატიულ და ანტიკონსტიტუციურ ინიციატივად. საქართველოში, რომელიც კანონმდებლობით სეკულარულია და სადაც მიმდინარეობს დემოკრატიული სახელმწიფოს შენება, წარმოუდგენელია, მიღებულ იქნას მსგავსი კანონპროექტი, რომელიც ფუნდამენტურად ეწინააღმდეგება დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინციპებს, არის ანტისოციალური და მნიშვნელოვნად შეგვიშლის ხელს დასავლელ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობაში.
    საქართველოს კონსტიტუციის 24-ე მუხლის თანახმად :
  1. « ყოველ ადამიანს აქვს უფლება თავისუფლად მიიღოს და გაავრცელოს ინფორმაცია, გამოთქვას და გაავრცელოს თავისი აზრი ზეპირად, წერილობით ან სხვაგვარი საშუალებით ».
  2. « მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები თავისუფალია. ცენზურა დაუშვებელია ». 
  შესაბამისად, კანონონპროექტის ინიციატორებიც და მხარდამჭერებიც ამით ღიად გამოდიან სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების, როგორც ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების წინააღმდეგ და აშკარად იქმნება საფრთხე იმისა, რომ იგი შეიძლება გადაიქცეს ერთგვარ რეპრესიულ ინსტრუმენტად და მივიღოთ საქართველოს ირანიზაცია. აქვე უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ კანონპროექტის ავტორმა, ბ-ნმა ემზარ კვიციანმა, ცალსახად განაცხადა კანონის სელექტიური ხასიათის შესახებ. მისი თქმით: ,,მნიშვნელობა არ ექნება, რას იტყვის მამაო ქადაგების დროს,, - რაც აშკარა პრივილეგიას ანიჭებს მართლმადიდებლურ რელიგიას და შესაბამისად, მოძღვრის სტატუსი იქცევა ერთგვარ "იმუნიტეტად". ორმაგი სტანდარტებით მოქმედი კანონი კი არაფრისმომტანია. თავად ცნება ,,რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა,, კი - აზრს მოკლებული, რადგან შეუძლებელია განისაზღვროს, რა არის ე.წ რელიგიური გრძნობა და მითუმეტეს, მისი შეურაცხყოფა იურიდიულად. ეს აბსურდულია იმიტომაც, რომ რელიგია არის არამხოლოდ სოციო-კულტურული ფენომენი, არამედ ასევე იდეოლოგია და როგორც ნებისმიერი იდეოლოგია და სოციო-კულტურული მოვლენა, ისიც არაფრითაა გამორჩეული სხვებისაგან, შესაბამისად, რელიგია არ შეიძლება იყოს პრივილიგირებული, ტაბუირებული და საკრალური. იგი ისევე იმსახურებს განხილვასა და კრიტიკას, როგორც სხვა დანარჩენი სოციალური მოვლენა, მით უფრო მაშინ, როცა მონოთეისტური რელიგიები მათი ექსტრემისტული ტექსტების შემცველობის გამო არაერთხელ გამხდარა ფანატიზმის, ექსტრემიზმისა თუ ტერორიზმის საფუძველი დღევანდელ საზოგადოებაში. ეს კი ნამდვილად არ იმსახურებს არც პატივისცემას და არც თვალის დახუჭვას ასეთ უმსგავსობაზე. თუ იზიარებთ ჩვენი საინიციატივო ჯგუფის შეხედულებას ამ იდეის შესახებ, გთხოვთ, მოაწეროთ ხელი აღნიშნულ პეტიციას.

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  თედო გამეზარდაშვილი საქართველო თბილისი 27/07/2018
  2
  ნათია ბანეთიშვილი საქართველო თბილისი 31/05/2018
  3
  ხათუნა მამულაშვილი germania neuss 30/05/2018
  4
  ზურაბ ლომიძე საქართველო თბილისი 30/05/2018
  5
  Hatice Sert საქართველო თბილისი 30/05/2018
  6
  გიორგი კენჭიაშვილი საქართველო თბილისი 30/05/2018
  7
  სალომე გაფრინდაშვილი საქართველო რუსთავი 29/05/2018
  8
  მიხეილ წვერავა საქართველო თბილისი 24/05/2018
  9
  რუსუდან გიგინეიშვილი საქართველო თბილისი 24/05/2018
  10
  ნიკა ბახსოლიანი საქართველო თბილისი 23/05/2018
  11
  ლალი წურწუმია გერმანია ბერლინი 23/05/2018
  12
  მარიამ ნიკოლაიშვილი საქართველო თბილისი 23/05/2018
  13
  გიორგი მინაშვილი საქართველო თბილისი 23/05/2018
  14
  ირაკლი გოგუაძე საქართველო თბილისი 23/05/2018
  15
  ლევან ხუბულავა ავსტრია ვენა 22/05/2018
  16
  გიორგი წოწკოლაური საქართველო თბილისი 22/05/2018
  17
  კესო ფაჩუაშვილი საქართველო თბილისი 22/05/2018
  18
  ვლადიმერ თვალიაშვილი საქართველო თბილისი 22/05/2018
  19
  ლადო წიბახაშვილი საქართველო თბილისი 22/05/2018
  20
  ვალერი რეხვიაშვილი საქართველო წყალტუბო 21/05/2018