Manifest.ge არაკომერციული პროექტია რომელიც არსებობს დამფუძნებლების და მისი მომხმარებლების შემოწირულობებით.

ახლენდელი ვერსია შეიქმნა 2015 წელს. ამ პერიოდში უამრავი დეტალი გამოიკვეთა რომელიც საჭიროებს განახლებას/შეცვლას. ახალი ფუნქციონალის და საიტის გამართული მუშაობისთვის საჭიროა საიტის განახლება, რომლის ღირებულებაა 3 000 ლარი

donate

18 მაისი

2018

თორნიკე
ნანობაშვილი
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 4708 ხელმოწერა
  292
  5000
  ადრესატი: საქართველოს პარლამენტი , განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

  დაინერგოს სკოლებში ელემენტარული ლოგიკის სწავლება!

  •   რა არის ლოგიკა.

  ლოგიკის, როგორც მეცნიერების, საყოველთაოდ აღიარებული, შეთანხმებული განმარტება არ არსებობს. 
  ყველაზე მარტივად, იგი შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, როგორც აზროვნების წესებისა და გენერალური კანონზომიერებების ერთობლიობა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს დაბრკოლებებისა და გაურკვევლობების გარეშე გვესმოდეს ერთმანეთის და სამყაროსი.
  უფრო ვრცელი და ამომწურავი განმარტება შემდეგნაირია: ლოგიკა, როგორც მეცნიერება, იკვლევს არგუმენტების სტრუქტურას და  კლასიფიცირებას უკეთებს მათ სპეციალურად შემუშავებული სქემების მიხედვით. მაშასადამე, ლოგიკა შეიძლება ყოვლისმომცველი გახდეს და მასში შედის მოსაზრებანი ალბათობასა და მიზეზ-შედეგობრიობაზე. ლოგიკის სწავლების საგანია, ასევე, მცდარი არგუმენტების სტრუქტურა და პარადოქსები.
  თავის მხრივ, ელემენტარულ ლოგიკაში მოიაზრება აღნშნული მეცნიერების საფუძვლები. 

  •   რატომ არის მნიშვნელოვანი ლოგიკის, როგორც სხვა მეცნიერებების საუფძვლის ადრეულ ასაკში შესწავლა.

  საჯარო სკოლებში ლოგიკის საფუძვლების საგნად დანერგვის მნიშვნელოვნება მრავალ გარეომებაში შეიძლება იკვეთებოდეს.
  შევეცდები ჩამოვთვალო მაშ შორის რამოდენიმე, ყველაზე მთავარი:

  1.    ლოგიკის საფუძვლების შესწავლება დაეხმარება მოსწავლეს ადრეული ასაკიდანვე ჩამოუყალიბდეს ლოგიკურად მსჯელობის უნარი, შეეძლოს გარკვეულ მოვლენებს შორის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირის დადგენა, რაც საგრძნობლად აამაღლებს მის საზოგადოებრივ თვითშეგნებას და გაცილებით მარტივს გახდის კომუნიკაციას სოციუმის სხვა წევრებთან.

  2.    ნებისმიერი სხვა მეცნიერების ფუნდამენტური გააზრება, რომელიც ისწავლება ასევე საჯარო სკოლებში, მოითხოვს საკმაოდ ძლიერი ლოგიკური აპარატის ქონას.

  "PIRLS წიგნიერების საერთაშორისო კვლევაა, რომელიც მიზნად ისახავს შეაფასოს 9-10 წლის მოზარდების მიერ წაკითხულის გააზრების უნარი. PIRLS-ის ტესტები ამოწმებს წაკითხულის გააზრების უნარს-რამდენად იგებს, იაზრებს ამ ასაკის ბავშვი სხვადასხვა ტიპის ტექსტიდან მიღებულ ინფორმაციას, შეუძლია თუ არა ტექსტის სხვადასხვა ნაწილში მოცემული ფაქტებისა და მოსაზრებების ერთმანეთთან დაკავშირება და დასკვნის გამოტანა, მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების დანახვა, ტექსტის ძირითადი აზრის წვდომა.

  წიგნიერების უკანსკნელი კვლევის მიხედვით, რომელიც 2016 წლის მონაცემებს ეხება, საქართველოს მაჩვენებელი არ შეცვლილა და კვლავ 488 ქულით განისაზღვრება. საქართველოს იგივე, 488 ქულა ჰქონდა 2011 წელსაც, როცა წიგნიერების წინა კვლევა ჩატარდა. აღნიშნული ქულის გათვალისწინებით საქართველო დაბალ და საშუალო მაჩვენებელს შორისაა."

  3.    ერთიანი ეროვნული გამოცდების ზოგადი უნარების ტესტების ვერბალური ნაწილი მთლიანად აგებულია ლოგიკაზე. იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ აბიტურენტებს მანამდე უშუალო შეხება არ ქონიათ აღნიშნულ მეცნიერებასთან, უწევთ საკმაოდ მსუყე საკითების მოკლე ვადაში, არაეფექტიანი ათვისება. ამასთან, ის აბიტურენტები, რომლებსაც არ აქვთ რეპეტიტორთან მისვლის ფინანსური შესაძლებლობა, ძირითადად, საერთოდ ვერ ახერხებენ სასურველი შედეგის მიღწევას. კონკრეტულად ეს გარემოება განპირობებულია იმით, რომ ჰუმანიტარული მეცნიერებებისაგან განსხვავებით, ტექნიკური მეცნიერებები აუცილებლად მოითხოვს პედაგოგიურ წვლილს, რომელიც სკოლებში, ამ მეცნიერებაში ფაქტობრივად არ არსებობს.

  •   ჩვენი მოთხოვნა 


  ნახსენები გარემოებების გათვალისწინებით, მიგავჩნია, რომ არსებობს ელემენტარული ლოგიკის საჯარო სკოლებში სწავლების აუცილებლობა. როგორც მოგვეხსენება, ქვეყნის საერთო ინტელექუალური კაპიტალი მჭიდრო კორელაციაშია ეკონომიკურ და სოციალურ მდგომარეობასთან, ამიტომ, აღნიშნული ნაბიჯი მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს საერთო ეკონომიკურ და სოციალურ ფონს.

  მადლობა.


   

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  რომანი გამგებელი საქართველო თბილისი 25/12/2019
  2
  სანდრო ქეცბაია საქართველო თბილისი 22/06/2019
  3
  თამაზ გაბისონია საქართველო თბილისი 18/02/2019
  4
  ლიზა Metreveli Georgia Tbilisi 17/12/2018
  5
  დავით ნარიმანიძე საქართველო თბილისი 24/08/2018
  6
  ნინო ბარბაქაძე საქართველო ჭიათურა 02/08/2018
  7
  გიორგი ნოზაძე საქართველო თბილისი 14/06/2018
  8
  ნენსი ნიჩუკაშვილი საქართველო ქუთაისი 04/06/2018
  9
  დიანა ბოლქვაძე საქართველო ბათუმი 01/06/2018
  10
  ლელა ყურაშვილი საქართველო ბოლნისი 29/05/2018
  11
  გიორგი მიმინოშვილი საქართველო რუსთავი 28/05/2018
  12
  ნაზი ხათაშვილი საქართველო კასპი 28/05/2018
  13
  ჟუჟა ხაჭაპურიძე უნგრეთი ბუდაპეშტი 28/05/2018
  14
  სალომე შამათავა საქართველო თბილისი 27/05/2018
  15
  ლადო კაპანაძე საქართველო თბილისი 26/05/2018
  16
  ნინო მოზესი გერმანია ნიურნბერგი 25/05/2018
  17
  მარიამ იასეშვილი საქართველო თბილისი 24/05/2018
  18
  მარიამი გელაშვილი საქართველო თბილისი 24/05/2018
  19
  მარი მირიანაშვილი საქართველო თბილისი 24/05/2018
  20
  ანა დიასამიძე საქართველო თბილისი 24/05/2018