24 მაისი

2018

პოლინა
ვაჩეიშვილი
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • გამარჯვებული
  1000
  ადრესატი: საქართველოს პარლამენტი , თბილისის მერია

  უპატრონო ცხოველებისთვის კეთილმოწყობილი თავშესაფრის (პიტომნიკით და ადგილობრივი ვეტ-კლინიკით) მოწყობა, ჩიპირება და დონაციების სისტემის და მოხალისეთა პროგრამების დანერგვა

  ერის კულტურა ცხოველებთან მოპყრობით განისაზრვრება...  

  გთხოვთ განიხილოთ ჩვენი წინადადება, რომლის განხორციელება წერტილს დაუსვავს ბევრ არსებულ პრობლემას, როგორც მოქალაქეების ჩივილების უსახლკარო და მაწანწალა ცხოველების გამო, ისევ ცხოველების გაჭირვებული მდგომარეობის მხრიდანაც. 1) ვითხოვთ კეთილმოწყობილი თავშესაფრის მოწყობას ან რსებუი მუნიციპალური თავშესაფრის გაფართოეებას და გაუმჯობესებას;  მთავარია საკმარისი რესურსი და სივრცე იყოს ცხოველებისთვის, იმისთვის, რომ მარტივად განხორციელდეს დაავადებათა გავრცელების კონტროლი, როგორც შიდა ტერიტორიაზე ისე გარეთაც. (თბილისში არსებული მუნიციპალური თავშესაფარი თავისი შესაძლებლობებიდან და მათი ხელთარსებული საშუალებებიდან გამომდინარე ვერ ახერხებს მუნიციპალური თავშესაფრის ტერიტორიაზე ყველა უსახლკარო ცხოველის განთავსებას/მიკედლებას და კარანტინში მყოფი ცხოველების ერთმანეთზე დაავადებების გავრცელების კონტროლს. მათ შორის დაავადებული ცხოვლების დაჭერის/გადაყვანის შემდეგ არ ხორციელდება სათანადო სადიზინფექციო პროცედურები, რაც საფრთხეს უქმნის ჯამრთელ ცხოველებს, რომლებიც ხდებიან თავშესაფრის ტერიტორიაზე. აგრეთვე, ანალიზების და სამედიცინო დათვალიერების ეტაპამდე თავშესაფრის საკარანტინო სივრცეში თავსდება ყველა ცხოველი ერთად, ერთ გალიაში, სადაც დაავადებების გავრცელების რისკი უაღრესად იზრდება. ხშირ შემთხვევაში დაკარგული ან სახლიდან გაპარული ცხოველები იჩენენ თავს ამ თავშესაფარში სადაც ამ თავშესაფრიდან ბრუნდებიან პატრონთან უკვე დაავადებულები). აუცილებელია ამ გადაუდებელი საკითხის განხილვა და მკაცრი ზომების მიღება, რადგან არსებული ვითარებიდან გამომდინარე წარმოიქმნება უამრავი კანონდარღვევა, ცხოველებთან სასტიკი მოპყრობის ქმედებები და იქმნება ზოგი მოქალაქისთვის დიდი დისკომპორტი, რაც ზრდის უამრავ უთანხმოებას და კონფლიქტს ცხოველთა დამცველებს და უქმაყოფილო მხარს შორის. თავშესაფარი უნდა იყოს აღჭურვილი ყველა საჭირო საშუალებით და რესურსით (კვალიფიცირებული ვეტ-ექიმები და მომვლელები, სადაც მოხდება ცხოველების მკურნალობა ( და არა დაძინება დაავადების გამო!) და გასტერილება. სადაც ცხოველები იქნებიან მათთვის უსაფრთხო კომფორტულ გარემოში, სადაც ახალი მიღებული დაავადებული ცხოველებისგან დაავადებების გავრცელება ჯამრთელ ცხოველებისთვის იქნება შეუძლებელი!) 2) ვითხოვთ ცხოველთა მოყვარულებისათვის მოხალისეთა პროგრამების დანერგვა და თავშესაფრისთვის დონაციების გამჭირვალობის კონტროლის მექანიზმების მოწყობას. ეს ახალი/განახლებული თავშესაფარი იქნება ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება არსებული მკაფიო დილემისთვის. ცივილურ ქვეყნებში ყველგან არსებობს მსგავსი ორგანიზაციები, სადაც მოსახლეობის ნაწილი სპონსირებას უწევს ამ თავშესაფარს, რომელიც თავის რიგად წარმოადგენს პიტომნიკსაც საიდანაც იშვილებენ, ანუ აყავთ ცხოველი ოჯახში ან იყენებენ და წვრთნიან ოგორც ძალოვანი სტრუქტურებისთვის, ისე უსინათო ადამაინებისთვის. ამ შემთხვევაში ცხოველი მოვლილია, ჯამრთელია, შემოწმებულია, აცრილია, სუფთაა და არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენს ოჯახისთვის ან სხვა ცხოველებისთვის. ამ გზით ჩვენ ავღმოფხრავთ დაავადებების გავრცელებას და სასტიკი მოპყრობის აქტებს საგრძნობლად შევამცირებთ. და 3) შემოყვანილი იქნას ცხოველების ჩიპირება, რის მიხედვით ძალზე გამარტივდეა ცხოველის იდენტიფიცირება და პოვნა დაკარგვის ან მოპარვის შემთხვევაში. დამატებით ეს მიდგომა უფრო მეტ პასუხისმგებლობას დააკისრებს პატრონს, იმ შემთხვევაში თუ მას მოუნდება ცხოველის ქუჩაში გაგდება.  ერის კულტურა ცხოველებთან მოპყრობით განისაზრვრება...  

   

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  მაია მესხიძე საქართველო ხაშური 26/05/2018
  2
  ბესიკ ცხოვრებაშვილი აშშ მაიამი 26/05/2018
  3
  თეკლა ცხოვრებაშვილი საქართველო თბილისი 26/05/2018
  4
  დავით კარელოვი საქართველო თბილისი 26/05/2018
  5
  tinatin dzabiradze saqartvelo tbilisi 26/05/2018
  6
  ნინო გოგოსაშვილი საქართვეო სიღნაღი 26/05/2018
  7
  თეა ქვათაძე საქართველო თბილისი 26/05/2018
  8
  სოფია კვარაცხელია საქართველო თბილისი 26/05/2018
  9
  თათია დვალი საქართველო თბილისი 26/05/2018
  10
  ანა ჯაგუნავა საქართველო თბილისი 26/05/2018
  11
  ლარა კუშჩევა საქართველო ბათუმი 26/05/2018
  12
  nani otiashvili saqartvelo signagi 26/05/2018
  13
  nini manjafarashvili saqartvelo signagi 26/05/2018
  14
  ნოდარი ჯანიაშვილი საქართველო სიღნაღი 26/05/2018
  15
  ნანა კუტიბაშვილი საქართველო წნორი 26/05/2018
  16
  ელისო ალადაშვილი საქართველო სიღნაღი 26/05/2018
  17
  შორენა ებანოიძე საქართველო თბილისი 26/05/2018
  18
  ეკატერინე მაზმიშვილი საქართVელო თბილისი 26/05/2018
  19
  Tedo Dumbadze Saqartvelo Batumi 26/05/2018
  20
  თეა ბორცვაძე საქართველო თბილისი 26/05/2018