Manifest.ge არაკომერციული პროექტია რომელიც არსებობს დამფუძნებლების და მისი მომხმარებლების შემოწირულობებით.

ახლენდელი ვერსია შეიქმნა 2015 წელს. ამ პერიოდში უამრავი დეტალი გამოიკვეთა რომელიც საჭიროებს განახლებას/შეცვლას. ახალი ფუნქციონალის და საიტის გამართული მუშაობისთვის საჭიროა საიტის განახლება, რომლის ღირებულებაა 3 000 ლარი

donate

08 სექტემბერი

2018

ანა
გელაშვილი
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 808 ხელმოწერა
  192
  1000
  ადრესატი: საქართველოს მთავრობა, საქართველოს მთავრობას საქართველოს მოქალაქეებს

  სოფელ სნოში არ დაიგოს ასფალტის საფარი, მოინახოს ალტერნატივა

   

   სოფელ სნოში არ დაიგოს ასფალტის საფარი, მოინახოს ალტერნატივა

   

  საქართველოს მთავრობას

  საქართველოს პრემიერ-მინისტრს - მამუკა ბახტაძეს 
  სახელმწიფო რწმუნებულს დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის და  ყაზბეგის  მუნიციპალიტეტებში გუბერნატორ  -  შალვა კერესელიძეს

  ყაზბეგის მუნიციპალიტეტს ​

  საქართველოს მოქალაქეებს

   

         ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ სნოში ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით, ქუჩების რეაბილიტაციის პროცესი დაიწყო, რაც ქუჩებზე ასფალტის საფარის დაგებას ითვალისწინებს. სოფელი სნო  გვიანი შუა საუკუნეების სოფელია,  რაც  სოფლისადმი  განსაკუთრებულ  დამოკიდებულებას უნდა გულისხმობდეს. დღეისათვის სოფლის მთავარ ქუჩაზე არსებული ქვაფენილი უდაოდ საჭიროებს შეცვლას და ეს მოსახლეობის სურვილია.  თუმცა, ეს არ უნდა გულისხმობდეს ასფალტის საფარის დაგებას. არსებობს სხვა ალტერნატივაც − იქნება ეს  კარგი ხარისხის ქვაფენილი თუ უბრალოდ კარგად  დაგრუნტილი გზა.

         სოფელ სნოში XVI-XVII-ის ციხეკოშკთან ერთად შემოინახა გვიანი შუა საუკუნეების საცხოვრებელი სახლები. სოფელი გამორჩეულია თავისი არქიტექტურით, აქ  შემონახულია ტრადიციული მთის საცხოვრებელი  ე.წ. ბანიანი სახლები, ღობეები, სამეურნეო ნაგებობანი, რომლეთა სამშენებლო მასალად გამოყენებულია ადგილობრივი ფიქალის ქვა − ჭაჭი. ყოველივე ეს სოფელს გამორჩეულსა და განსაკუთრებით მიმზიდველს ხდის,  რაც ბოლო დროს ტურისტების განსაკუთრებით დიდ  რაოდენობაზეც აისახება.

       ყოველივე ზემოთქმული გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ სოფელს (მის ძირითადი ბირთვს) გააჩნია პერსპექტივა, რათა სამომავლოდ დადგეს საკითხი  სოფლისათვის შესაბამისი კატეგორიის სტატუსის მინიჭებისა.  ამისათვის საჭიროა დაცული იქნას მისი ავთენტურობა, ისტორიული განაშენიანება და ისტორიულად ჩამოყალიბებული გარემოს დაცვა. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დავუშვათ სოფლის ქუჩების  ასფალტის საფარით დაფარვა, რაც  სამომავლოდ ხელს შეუშლის სოფელს ზემოთ ხსენებული კატეგორიების დაკმაყოფილებას. (საქართველოს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ/ კარი I. ზოგადი დებულებანი, მუხლი 1. კანონის მიზანი/1. ამ კანონის მოქმედება ვრცელდება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე არსებულ კულტურულ მემკვიდრეობაზე)

       გარდა ამისა, სპეციალისტებით თქმით, სოფლის ვიწრო ქუჩებში აღნიშნული სამუშაოების განხორციელებისას შესაბამისი ტექნიკის მუშაობა თავისთავად  გამოიწვევს  ძველი შენობების დაზიანდებას.

          მოვითხოვთ, ასფალტის საფარის ჩანაცვლებას ხარიხიანი ქვაფენილით ან დაგრუნტილი გზით.

   

   2018 წლის 8 სექტემბერი

   

   

   

   

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  ალექსანდრე ბექაური საქართველო თბილისი 15/12/2018
  2
  რამაზ ბექაური საქართველო თბილისი 04/10/2018
  3
  ლაშა თათანაშვილი საქართველო თბილისი 04/10/2018
  4
  ალექსანდრე ზახაშვილი საქართველო თბილისი 29/09/2018
  5
  თემო წიგნაძე საქართველო რუსთავი 28/09/2018
  6
  თათია გელაშვილი საქართველო თბილისი 18/09/2018
  7
  ეკატერინე აქიაშვილი საქართველო თბილისი 13/09/2018
  8
  ნუცა ცისკარიშვილი საქართველო თბილისი 11/09/2018
  9
  გიორგი როსტიაშვილი საქართველო თბილისი 11/09/2018
  10
  თათია ღუდუშაური საქართველო თბილისი 11/09/2018
  11
  თამთა ჩახვაძე საქართველო ბათუმი 11/09/2018
  12
  ნიკოლოზი ბუჩუკური საქართველო თბილისი 10/09/2018
  13
  მაია დოლიძე საქართველო ბათუმი 10/09/2018
  14
  ანა ყამარაული საქართველო თბილისი 10/09/2018
  15
  თამარ სამქანაშვილი Ireland Dublin 10/09/2018
  16
  ივიკო ხუციძე საქართველო თბილისი 10/09/2018
  17
  თეა მინდიკაური საქართველო თბილისი 10/09/2018
  18
  ნინო ტუღუში საქართველო თბილისი 10/09/2018
  19
  გივი აბაზაძე საქართველო თბილისი 10/09/2018
  20
  ნანა შავაძე საქართველო ბათუმი 10/09/2018