05 ივლისი

2019

დავიდ
დადიანი
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 11838 ხელმოწერა
  3162
  15000
  ადრესატი: განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

  გაუქმონ 2019 წლის უნარების ნამუშევრები!!

  გაუქმონ 2019 წლის უნარები !!!

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  გვანცა ბასილაშვილი საქართველო თბილისი 22/07/2019
  2
  ღU ღჟჟ Nზ XX 22/07/2019
  3
  ghghgh ggggg საქართველო თბილისი 22/07/2019
  4
  მარიამ კიკნაძე საქართველო თბილისი 21/07/2019
  5
  Kასკ შKზჯ F 17/07/2019
  6
  ასჰდასჰდსაჰ დსაჰსადჰას ასდგასგდას სადგსადგასდგ 17/07/2019
  7
  ასჰდასჰდსაჰ დსაჰსადჰას ასდგასგდას სადგსადგასდგ 17/07/2019
  8
  ასჰდასჰდსაჰ დსაჰსადჰას ასდგასგდას სადგსადგასდგ 17/07/2019
  9
  ასჰდასჰდსაჰ დსაჰსადჰას ასდგასგდას სადგსადგასდგ 17/07/2019
  10
  ასჰდასჰდსაჰ დსაჰსადჰას ასდგასგდას სადგსადგასდგ 17/07/2019
  11
  ასჰდასჰდსაჰ დსაჰსადჰას ასდგასგდას სადგსადგასდგ 17/07/2019
  12
  ასჰდასჰდსაჰ დსაჰსადჰას ასდგასგდას სადგსადგასდგ 17/07/2019
  13
  ასჰდასჰდსაჰ დსაჰსადჰას ასდგასგდას სადგსადგასდგ 17/07/2019
  14
  ასჰდასჰდსაჰ დსაჰსადჰას ასდგასგდას სადგსადგასდგ 17/07/2019
  15
  ასჰდასჰდსაჰ დსაჰსადჰას ასდგასგდას სადგსადგასდგ 17/07/2019
  16
  ასჰდასჰდსაჰ დსაჰსადჰას ასდგასგდას სადგსადგასდგ 17/07/2019
  17
  ასჰდასჰდსაჰ დსაჰსადჰას ასდგასგდას სადგსადგასდგ 17/07/2019
  18
  ასჰდასჰდსაჰ დსაჰსადჰას ასდგასგდას სადგსადგასდგ 17/07/2019
  19
  ასჰდასჰდსაჰ დსაჰსადჰას ასდგასგდას სადგსადგასდგ 17/07/2019
  20
  ასჰდასჰდსაჰ დსაჰსადჰას ასდგასგდას სადგსადგასდგ 17/07/2019