15 ივლისი

2019

ანა
კუხალეიშვილი
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 269 ხელმოწერა
  731
  1000
  ადრესატი: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

  აამუშავე კანონი ცხოველთა წამებისა და მოკვლის წინააღმდეგ!

  ცხოველებისადმი სასტიკი მოპყრობის წინააღმდეგ კანონი გამკაცრდა. 

  სისხლის სამართლის კოდექსის 259-ე მუხლის თანახმად: 

    

  1. ცხოველის წამება ან მისდამი სასტიკი მოპყრობა, რამაც მისი დაღუპვა ან დასახიჩრება გამოიწვია, −

  ისჯება საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან ორას ორმოც საათამდე, შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ერთ წლამდე, ჯარიმით, ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე.

  2. იგივე ქმედება, ჩადენილი:

  ა) ჯგუფურად;

  ბ) არაერთგზის;

  გ) მცირეწლოვნის თანდასწრებით, –

  ისჯება საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ორასიდან ოთხას საათამდე, შინაპატიმრობით ვადით ერთიდან ორ წლამდე, ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე.

   

   სამწუხაროდ კანონი არ მუშაობს!!! ყოველდღიურად გვესმის ცხოველებზე ძალადობის შესახებ. მაგალითად ჰასკი, რომელსაც კვერცხის ქურდობის გამო ყბის ძვლები ჩაუმტვრიეს ცემით დღეს სიკვდილს ებრძვის, ძაღლი, რომელსაც კიდურები მოაჭრეს და ცეცხლი წაუკიდეს გურჯაანში და მსგავსი ფაქტი არა ერთი, არა ასი არამედ ათასზე მეტია საქართველოში! აღნიშნულ ფაქტებზე დამნაშავე არ დასჯილა!

  მოვითხოვთ კანონის სრული სიმკაცრით ამუშავებას რათა აღიკვეთოს ცოცხალი არსებების წამება, მათთვის ფიზიკური ტკივილისა და ტანჯვის მიყენება და  მოკვდინება!

   

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  ირაკლი დუმბადზე Georgia Tbilisi 29/09/2019
  2
  ზინა ახალაშვილი საქართველო თბილისი 23/09/2019
  3
  კატო ბუაჩიძე საქართველო თბილისი 03/09/2019
  4
  ირინა ჯაფარიძე გერმანია ბერლინი 09/08/2019
  5
  Dito Dolaberidze Georgia Tbilisi 07/08/2019
  6
  ქეთი ბარნაბიშვილი საქართველო თბილისი 06/08/2019
  7
  ლალი წულეისკირი საქართველო თბილისი 03/08/2019
  8
  თამარ თევდორაძე საქართველო თბილისი 01/08/2019
  9
  ნანული ქალდანი საქართველო თბილისი 29/07/2019
  10
  ანი დემურაშვილი საქართველო თბილისი 26/07/2019
  11
  ირინა ზირაქაშვილი საქართველო გურჯაანი 26/07/2019
  12
  მარი ტოგონიძე საქართველო ქუთაისი 26/07/2019
  13
  ლიზა ლომაძე საქართველო თბილისი 23/07/2019
  14
  Giga Kakhetelidze Georgia Tbilisi 22/07/2019
  15
  Temur Bolkvadze Georgia Batumi 22/07/2019
  16
  ქეთევანი ჯაფარიძე საქართველო თბილისი 21/07/2019
  17
  ნინო ბაღაშვილი საქართველო თბილისი 21/07/2019
  18
  ნუცა წიკლაური საქართველო თბილისი 21/07/2019
  19
  ნატა შაყულაშვილი საქართველო თბილისი 21/07/2019
  20
  მარიამ ბასილაშვილი საქართთველო თბილისი 21/07/2019