04 ნოემბერი

2019

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და
განვითარების ცენტრი
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 287 ხელმოწერა
  713
  1000
  ადრესატი: საქართველოს პარლამენტი

  დააჩქარე ცვლილებები!

  დააჩქარე ცვლილებები!

  შენი ხელმოწერით დააჩქარე საკანონმდებლო ცვლილებები!

  სოციალურ მეწარმეობასის საკანონმდებლო რეგულირების საკითხი  საკანონმდებლო სივრცეში 2015 წელიდან განიხილება, 2018 წელიდან კი საქართველოს პარლამენტი განიხილავს დეპუტატთა ჯგფის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს „სოციალური მეწარმეობის შესახებ“. თუმცა დღეისათვის კანონპროექტი კვლავ საკომიტეტო განხილვების ეტაპზეა.

  საკანონმდებლო ცვლილებების მიზანია სოციალური მეწარმეობის ინსტიტუციონალიზაციისა და სოციალური მეწარმეობის განვითარების მხარდაჭერის სამართლებრივი საფუძვლების შექმნა. კანონი არეგულირებს სოციალური მეწარმეობის ხელშეწყობასთან, სოციალურ საწარმოთა ფუნქციონირებასთან, საქმიანობის მონიტორინგთან, სტატუსის მოპოვებასთან და შეწყვეტასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ საკითხებს.

  კამპანიის მიზანია ხელი შეუწყოს კანონის მიღებას. კამპანიის ინიციატორია  „საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი“ და „სოციალურ საწარმოთა ალიანსი“.  

  სოციალური საწარმოები პასუხობენ ისეთ საზოგადოებრივ გამოწვევებს, როგორებიცაა:

  • ნაკლებად კონკურენტული პირების დასაქმება და რეინტეგრაცია;
  • სოციალური სერვისების მიწოდება;
  • მოწყვლადი რეგიონების / დასახლებული პუნქტების დანვითარება
  • ისეთი სფეროების განვითარება, როგორიცაა გარემოს დაცვა, რეციკლირება,   ხელოვნება და კულტურა, ისტორიული მემკვიდრეობის დაცვა, და სხვა.

  საქართველოში  უკვე შექმნილია მრავალი წარმატებული სადემონსტრაციო მაგალითი იმისა, თუ რა სოციალური გავლენის მოტანა შეუძლიათ ამ ტიპის საწარმოებს.

  საქართველოს კანონში ცნების იურიდიული განმარტება ხელს შეუწყობს სოციალური მეწარმეობის ხელშემწყობი გარემოს ფორმირებასდა შესაძლებლობას მისცემს როგორც საზოგადოებრივ, ისე კერძო და სახელმწიფო სექტრებს შეიმუშაონ, დაგეგმონ და განახორციელონ სოციალური მეწარმეობის ხელშემწყობი ინიციატივები და პროგრამები.

  მოვუწოდებთ საქართველლოს პარლამენტს დააჩქაროს სოციალური მეწარმეობის შესახებ კანონპროექტის განხილვის და გადაწყვეტილების მიღების პროცესი.

  #დააჩქარეცვლილებები!

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  თეონა ყაჭეიშვილი Georgia Tbilisi 19/03/2020
  2
  მარიამი თაბაგარი საქართველო თბილისი 05/02/2020
  3
  ვანო ჩიტიშვილი საქართველო ბათუმი 05/02/2020
  4
  მარიამ არბოლიშვილი საქართველო თბილისი 05/02/2020
  5
  თამარ კუპრაძე საქართველო ოზურგეთი 21/01/2020
  6
  თამარი ნავერიანი საქართველო თბილისი 20/01/2020
  7
  მიხეილ ცქვიტაია საქართველო ჩხოროწყუ 19/01/2020
  8
  ნინო ნავერიანი საქართველო თბილისი 18/01/2020
  9
  თათია დათაშვილი საქართველო თბილისი 27/12/2019
  10
  შალვა ხარაზიშვილი საქართველო რუსთავი 18/12/2019
  11
  ალექსანდრე მორჩაძე საქართველო თბილისი 17/12/2019
  12
  ნინო ბოჭოიძე საქართველო თბილისი 17/12/2019
  13
  სალომე მამუჭაძე საქართველო თბილისი 17/12/2019
  14
  მარიამ მორჩაძე საქართველო თბილისი 17/12/2019
  15
  Zeinab Shavadze Georgia Batumi 14/12/2019
  16
  Irina Shavadze Georgia Tbilisi 14/12/2019
  17
  ნინო სანოძე საქართველო თბილისი 11/12/2019
  18
  მაკა აფაქიძე საქართველო თბილისი 11/12/2019
  19
  მარიამ ხუგაშვილი საქართველო თბილისი 11/12/2019
  20
  ანა დარსალია საქართველო ქუთაისი 10/12/2019