04 ნოემბერი

2019

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და
განვითარების ცენტრი
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 533 ხელმოწერა
  467
  1000
  ადრესატი: საქართველოს პარლამენტი

  დააჩქარე ცვლილებები!

  დააჩქარე ცვლილებები!

  შენი ხელმოწერით დააჩქარე საკანონმდებლო ცვლილებები!

  სოციალურ მეწარმეობასის საკანონმდებლო რეგულირების საკითხი  საკანონმდებლო სივრცეში 2015 წელიდან განიხილება, 2018 წელიდან კი საქართველოს პარლამენტი განიხილავს დეპუტატთა ჯგფის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს „სოციალური მეწარმეობის შესახებ“. თუმცა დღეისათვის კანონპროექტი კვლავ საკომიტეტო განხილვების ეტაპზეა.

  საკანონმდებლო ცვლილებების მიზანია სოციალური მეწარმეობის ინსტიტუციონალიზაციისა და სოციალური მეწარმეობის განვითარების მხარდაჭერის სამართლებრივი საფუძვლების შექმნა. კანონი არეგულირებს სოციალური მეწარმეობის ხელშეწყობასთან, სოციალურ საწარმოთა ფუნქციონირებასთან, საქმიანობის მონიტორინგთან, სტატუსის მოპოვებასთან და შეწყვეტასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ საკითხებს.

  კამპანიის მიზანია ხელი შეუწყოს კანონის მიღებას. კამპანიის ინიციატორია  „საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი“ და „სოციალურ საწარმოთა ალიანსი“.  

  სოციალური საწარმოები პასუხობენ ისეთ საზოგადოებრივ გამოწვევებს, როგორებიცაა:

  • ნაკლებად კონკურენტული პირების დასაქმება და რეინტეგრაცია;
  • სოციალური სერვისების მიწოდება;
  • მოწყვლადი რეგიონების / დასახლებული პუნქტების დანვითარება
  • ისეთი სფეროების განვითარება, როგორიცაა გარემოს დაცვა, რეციკლირება,   ხელოვნება და კულტურა, ისტორიული მემკვიდრეობის დაცვა, და სხვა.

  საქართველოში  უკვე შექმნილია მრავალი წარმატებული სადემონსტრაციო მაგალითი იმისა, თუ რა სოციალური გავლენის მოტანა შეუძლიათ ამ ტიპის საწარმოებს.

  საქართველოს კანონში ცნების იურიდიული განმარტება ხელს შეუწყობს სოციალური მეწარმეობის ხელშემწყობი გარემოს ფორმირებასდა შესაძლებლობას მისცემს როგორც საზოგადოებრივ, ისე კერძო და სახელმწიფო სექტრებს შეიმუშაონ, დაგეგმონ და განახორციელონ სოციალური მეწარმეობის ხელშემწყობი ინიციატივები და პროგრამები.

  მოვუწოდებთ საქართველლოს პარლამენტს დააჩქაროს სოციალური მეწარმეობის შესახებ კანონპროექტის განხილვის და გადაწყვეტილების მიღების პროცესი.

  #დააჩქარეცვლილებები!

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  თეიმურაზ აღდგომელაშვილი საქართველო თბილისი 17/11/2019
  2
  თამარი თაბაგარი საქართველო ზესტაფონი 17/11/2019
  3
  მარიტა ფერაძე საქართველო ზესტაფონი 16/11/2019
  4
  ცირა შავაძე საქართველო თბილისი 16/11/2019
  5
  ნათია კიკვაძე საქართველო თბილისი 16/11/2019
  6
  თეო ხატიაშვილი საქართველო თბილისი 16/11/2019
  7
  ქეთი ღავთაძე საქართველო თბილისი 16/11/2019
  8
  ცირა ჯანანაშვილი საქართველო თბილისი 16/11/2019
  9
  ლილი სულხანიშვილი საქართველო სიღნაღი 16/11/2019
  10
  გელა ღლიღვაშვილი საქართველო სიღნაღი 16/11/2019
  11
  lali khandolishvili Georgia Sighnaghi 16/11/2019
  12
  ნელი აკობია საქართველო თბილისი 16/11/2019
  13
  Maia gigauri sakartvelo tbilisi 16/11/2019
  14
  მარიამ კონცელიძე საქართველო ბათუმი 16/11/2019
  15
  სოფო ქარცივაძე საქართველო თბილისი 16/11/2019
  16
  ია თენიეშვილი საქართველო ფოთი 16/11/2019
  17
  ნათია სარიშვილი საქართველო თეთრწყარო 16/11/2019
  18
  ნახი ინასარიძე საქართველო თბილისი 16/11/2019
  19
  თინათინ მანდარია აშშ სან დიეგო 16/11/2019
  20
  მირანდა ძიძიგური საქართველო თბილისი 16/11/2019