04 ნოემბერი

2019

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და
განვითარების ცენტრი
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 606 ხელმოწერა
  394
  1000
  ადრესატი: საქართველოს პარლამენტი

  დააჩქარე ცვლილებები!

  დააჩქარე ცვლილებები!

  შენი ხელმოწერით დააჩქარე საკანონმდებლო ცვლილებები!

  სოციალურ მეწარმეობასის საკანონმდებლო რეგულირების საკითხი  საკანონმდებლო სივრცეში 2015 წელიდან განიხილება, 2018 წელიდან კი საქართველოს პარლამენტი განიხილავს დეპუტატთა ჯგფის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს „სოციალური მეწარმეობის შესახებ“. თუმცა დღეისათვის კანონპროექტი კვლავ საკომიტეტო განხილვების ეტაპზეა.

  საკანონმდებლო ცვლილებების მიზანია სოციალური მეწარმეობის ინსტიტუციონალიზაციისა და სოციალური მეწარმეობის განვითარების მხარდაჭერის სამართლებრივი საფუძვლების შექმნა. კანონი არეგულირებს სოციალური მეწარმეობის ხელშეწყობასთან, სოციალურ საწარმოთა ფუნქციონირებასთან, საქმიანობის მონიტორინგთან, სტატუსის მოპოვებასთან და შეწყვეტასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ საკითხებს.

  კამპანიის მიზანია ხელი შეუწყოს კანონის მიღებას. კამპანიის ინიციატორია  „საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი“ და „სოციალურ საწარმოთა ალიანსი“.  

  სოციალური საწარმოები პასუხობენ ისეთ საზოგადოებრივ გამოწვევებს, როგორებიცაა:

  • ნაკლებად კონკურენტული პირების დასაქმება და რეინტეგრაცია;
  • სოციალური სერვისების მიწოდება;
  • მოწყვლადი რეგიონების / დასახლებული პუნქტების დანვითარება
  • ისეთი სფეროების განვითარება, როგორიცაა გარემოს დაცვა, რეციკლირება,   ხელოვნება და კულტურა, ისტორიული მემკვიდრეობის დაცვა, და სხვა.

  საქართველოში  უკვე შექმნილია მრავალი წარმატებული სადემონსტრაციო მაგალითი იმისა, თუ რა სოციალური გავლენის მოტანა შეუძლიათ ამ ტიპის საწარმოებს.

  საქართველოს კანონში ცნების იურიდიული განმარტება ხელს შეუწყობს სოციალური მეწარმეობის ხელშემწყობი გარემოს ფორმირებასდა შესაძლებლობას მისცემს როგორც საზოგადოებრივ, ისე კერძო და სახელმწიფო სექტრებს შეიმუშაონ, დაგეგმონ და განახორციელონ სოციალური მეწარმეობის ხელშემწყობი ინიციატივები და პროგრამები.

  მოვუწოდებთ საქართველლოს პარლამენტს დააჩქაროს სოციალური მეწარმეობის შესახებ კანონპროექტის განხილვის და გადაწყვეტილების მიღების პროცესი.

  #დააჩქარეცვლილებები!

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  ლელა სებუა ამერიკა ნიუიორკი 14/11/2019
  2
  ანა მოსემღვდლიშვილი საქართველო თბილისი 14/11/2019
  3
  ნატალია გაგნიძე საქართველო თბილისი 14/11/2019
  4
  მაია ჯულაყიძე საქართველო თბილისი 14/11/2019
  5
  ედუარდ ფარცვანია საქართველო ზუგდიდი 14/11/2019
  6
  აკაკი კევლიშვილი საქართველო თბილისი 14/11/2019
  7
  სალომე ჭიჭინაძე საქართველო თბილისი 14/11/2019
  8
  რუსუდანი ბარნოვი საქართველო კასპი 14/11/2019
  9
  თამარ დათუაშვილი საქრთველო თბილისი 14/11/2019
  10
  ლაშა დარახველიძე საქართველო თბილისი 13/11/2019
  11
  ლედი ბოჟაძე საქართველო თბილისი 13/11/2019
  12
  ნია დოლიაშვილი საქართველო გორი 13/11/2019
  13
  ნინო მეგრელიშვილი საქართველო გორი 13/11/2019
  14
  ეკატერინე თადუმაძე საქართველო თბილისი 13/11/2019
  15
  Natela Kodoshvili Georgia Gori 13/11/2019
  16
  დავით დაიაური საქართველო თბილისი 13/11/2019
  17
  ქეთევან ნუცუბიძე საქართველო თბილისი 13/11/2019
  18
  დათა აქუბარდია საქართველო ზუგდიდი 13/11/2019
  19
  ხათუნა შენგელია საქართველო თბილისი 13/11/2019
  20
  თეა გველესიანი საქართველო თბილისი 13/11/2019