29 ნოემბერი

2019

გიორგი
ჯაფარიძე
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 5269 ხელმოწერა
  4731
  10000
  ადრესატი: საქართველოს პარლამენტი , საქართველოს მთავრობა , შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

  ავტომობილის გამონაბოლქვი გახდეს დაჯარიმებადი !

  ჩემი ქალაქი მკლავს  გუნდის სახელით წარმოგიდგენთ პეტიციას .

  საქართველოს კონსტიტუცია:

  მუხლი 29

  ყველას აქვს უფლება ცხოვრობდეს ჯანმრთელობისთვის უვნებელ გარემოში, სარგებლობდეს ბუნებრივი გარემოთი და საჯარო სივრცით.

   

  თანამედროვე მსოფლიოს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს და აქტუალურ პრობლემას წარმოადგენს ჰაერის დაბინძურება.. მსოფლიო პოპულაციის ზრდასთან ერთად სულ უფრო უარესდება ეკოლოგიური მდგომარეობა, მათ შორის კრიტიკულია ჰაერის დაბინძურების დონე.

  მეცნიერებმა პირველად დააკავშირეს ტვინის კიბოს განვითარების რისკი ჰაერის დაბინძურებასთან. ჰაერის ამგვარი დაბინძურების ძირითადი წყარო ავტომობილების გამონაბოლქვია. განსაკუთრებულ საფრთხეს წარმოადგენს დიზელზე მომუშავე ავტომობილები!!

  ჰაერის დაბინძურების დონის შესამცირებლად სხვადასხვა განვითარებული სახელმწიფოები ახორციელებენ კონკრეტულ აქტივობებს, რათა სავალალო მდგომარეობა შეცვალონ უკეთესობისკენ. სამწუხაროდ, ჩვენს ქვეყანაში არავითარი მზაობა არ არსებობს იმისთვის, რომ ეკოლოგიური მდგომარეობა გამოსწორდეს.

  2019 წლის მონაცემებით საქართველოში 1 321 745 ავტომანქანაა რეგისტრირებული. (შსს მონაცემები)

  მათი 89.9 % 2009 წლამდეა გამოშვებული, ხოლო ტექ-ინსპექტირებაში მონაწილე ავტომობილების 83 %-ის წლოვანება არის 10 წელი და მეტი. მათი უმრავლესობა კი ტექნიკურად გაუმართავია.

  ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, ჩვენი პლანეტის მოსახლეობის 91% ცხოვრობს ტერიტორიაზე, სადაც ჰაერი დაბინძურებულია. მეცნიერების თქმით, 2010 წლის განმავლობაში მსოფლიო პოპულაციიდან 3.3 მილიონი ნაადრევი სიკვდილი დაფიქსირდა, ამის მიზეზი კი იყო ჰაერის დამაბინძურებელ ნივთიერებებსა და ნაწილაკებთან შეხება. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, ეს მაჩვენებლი 2016 წელს 4.4 მილიონი გახდა. მეცნიერების აზრით, თუ ეკოლოგიური მდგომარეობა არ გაუმჯობესდება, 2050 წლისთვის მსოფლიო პოპულაციიდან ნაადრევი სიკვდილის რაოდენობა გაორმაგდება და 8 მილიონს გადააჭარბებს.

  საქართველოში 2018 წელს სულ დაიღუპა 46 524 ადამიანი.

  2017 წელს სიმსივნით დაიღუპა 7 095 ადამიანი.

  2018 წელს სიმვსივნით დაიღუპა 7 329 ადამიანი

  2017 წელს სასუნთქი გზების დაავადებით დაიღუპა 2 608 ადამიანი.

  2018 წელს სასუნთქი გზების დაავადებით დაიღუპა 3 676 ადამიანი

   

  ამ ვითარების შესაცვლელად ჩვენს ქვეყანას გასავლელი აქვს რამდენიმე ეტაპი. პირველ ეტაპს წარმოადგენს: გაუმართავი ავტომობილის მძღოლის ხილულ კვამლზე დაჯარიმება.

  როგორ უნდა მოხდეს ეს?! ( რას ვითხოვთ ჩვენ სახელმწიფოსგან ) მიღებულ უნდა იქნას კანონი:

  საპატრულო ეკიპაჟმა რეაგირება უნდა მოახდინოს, როდესაც შეინიშნება ავტო სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობისას ხილული კვამლიანობა. აუცილებელია, საპატრულო ეკიპაჟმა ასს-ს შემოწმება განახორციელოს გაჩერებულ მდგომარეობაში. ეს კი შესაძლებელია შემდეგი მეთოდით: ავტო სატრანსპორტო საშუალების ძრავის ბრუნვათა რიცხვი აყვანილ უნდა იქნას 2500 ბრუნზე 3-5 წამის განმავლობაში, თუ გამოვლინდა ნაცრისფერი, შავი ან ლურჯი შეფერლობის მქონე კვამლი (არა თეთრი შეფერილობის ორთქლი) უნდა განხორციელდეს ავტო სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის დაჯარიმება.

  ( კვამლიანობის შემთხვევაში ავტომობილი ტექ-ინსპექტირების დროს ხარვეზდება )

  1.      შემთხვევის პირველად გამოვლენა - მძღოლს ეძლევა გაფრთხილდება, არ აკლდება ქულა.

  2.      შემთხვევის მეორედ გამოვლენა - მძღოლს ეძლევა 50 ლარიანი ჯარიმა, აკლდება 10 ქულა.

  3.      შემთხვევის მესამედ გამოვლენა - მძღოლს ეძლევა 200 ლარიანი ჯარიმა, აკლდება 20 ქულა.

  4.      შემთხვევის მეოთხედ გამოვლენა - მძღოლს ეძლევა 1000 ლარიანი ჯარიმა, აკლდება 40 ქულა.

   

   

  ამ კანონის მიღება დღეს ჩვენი ქალაქისთვის და ქვეყნისთვის არის აუცილებელი, ნუ წაგვართმევთ იმას რაც კონსტიტუციით გვეკუთვნის ვცხოვრობდეთ ჯანმრთელობისთვის უვნებელ გარემოში .

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  მარიამ ბიჩინაშვილი საქართველო თბილისი 15/12/2019
  2
  თაკო მოსეშვილი საქართველო თბილისი 14/12/2019
  3
  თამთა ფოცხორაია საქართველო ხონი 14/12/2019
  4
  თამთა გაბინაშვილი საქართველო თბილისი 14/12/2019
  5
  ლუკა ჭაფოძე საქართველო რუსთავი 14/12/2019
  6
  ნინო ხვედელიანი საქართველო თბილისი 14/12/2019
  7
  გვანცა მაცაბერიძე საქართველო თბილისი 14/12/2019
  8
  ნინო მაღლაკელიძე საქართველო თბილისი 14/12/2019
  9
  Tamar Lobajhanodze Georgia Tbilisi 14/12/2019
  10
  თინათინ ლომიძე-ჩარკვიანი საქართველო თბილისი 14/12/2019
  11
  თეა სიხარულიძე საქართველო თბილისი 14/12/2019
  12
  ანა ლურსმანაშვილი საქართველო თბილისი 14/12/2019
  13
  სალომე დუნდუა საქართველო თბილისი 14/12/2019
  14
  სალომე ლაბარტყავა საქართველო თბილისი 14/12/2019
  15
  ანა ლაცაბიძე საფრანგეთი სტასბურგი 14/12/2019
  16
  ბორისი ტეხაშვილი საქართველი თბილისი 13/12/2019
  17
  მარიამ შევარდნაძე საქართველო თბილისი 13/12/2019
  18
  Nino Kobakhidze Georgia Tbilisi 13/12/2019
  19
  ცაცა მეტრეველი საქართველო თბილისი 13/12/2019
  20
  იზა კოპალიანი საქარტველო თბილისი 13/12/2019