02 დეკემბერი

2019

ნინო
ბარამიძე
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 8411 ხელმოწერა
  3589
  12000
  ადრესატი: საქართველოს მთავრობა , შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო , განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

  გაუქმდეს სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ დადგენილი სახელმწიფო სასერტიფიკაციო და ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდის საფასური

  სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ გამოცხადებულ სარეზიდენტო და სასერტიფიკაციო გამოცდების რეგისტრაციის დროს არ იყო კანდიდატებისთვის თვალნათლად და გასაგებად მიწოდებული გამოცდის რეგისტრაციის და შემდგომ გამოცდაზე გასვლის რაიმე დამატებითი მოთხოვნის შესახებ. რეგისტრაციის დასრულებიდან სრულიად მოულოდნელად  სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ფეისბუქ გვერდზე დაიდო ინფორმაცია, სადაც მითითებული იყო, რომ  დაინტერესებული პირი (ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო და/ან სასერტიფიკაციო გამოცდების მაძიებელი) ვალდებულია, გადაიხადოს დადგენილებით განსაზღვრული მომსახურების საფასური წინასწარ, შესაბამისი მომსახურების მიღებისათვის უნაღდო ანგარიშსწორების გზით : 1) სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდის საფასური - 120 ლარი;
  2) ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდის საფასური - 80 ლარი;

   

  ვგმობთ და ვითხოვთ გაუქმდეს აღნიშნული გამოცდის საფასური!

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  გიორგი ტალახაძე საქართველო გორი 15/12/2019
  2
  ეკა ტატიშვილი საქართველო თბილისი 13/12/2019
  3
  ანა ბლიაძე Georgia Kutaisi 13/12/2019
  4
  ნუცა წივილაშვილი საქართველო თბილისი 12/12/2019
  5
  ანი გზობავა საქარტველო რუსთავი 12/12/2019
  6
  გიორგი დავითაძე საქართველო ბათუმი 12/12/2019
  7
  ევა ქართველიშვილი საქართველო თბილისი 12/12/2019
  8
  ელზა ნიკოლეიშვილი საქართველო თბილისი 10/12/2019
  9
  ინგა გეწაძე საქართველო ბათუმი 10/12/2019
  10
  შოთა სხირტლაძე საქართველო თბილისი 10/12/2019
  11
  გურამი ქუთათელაძე საქართველო თბილისი 10/12/2019
  12
  ლიკა ცირეკიძე საქართბელო ქუთაისი 09/12/2019
  13
  ჯონი უბირია საქართველო რუსთავი 09/12/2019
  14
  გიორგი ბებერაშვილი საქართველო თბილისი 09/12/2019
  15
  ნინო ნიჟარაძე საქართველო რუსთავი 09/12/2019
  16
  ელენე ქურდაძე საქართველო რუსთავი 09/12/2019
  17
  ვანდა ჩიხლაძე საქართველო თბილისი 09/12/2019
  18
  Lili Berikelashvili Saqartvelo Rustavi 09/12/2019
  19
  ნინი სხულუხია საქართველო თბილისი 09/12/2019
  20
  ნათელა ღვალაძე საქართველო თბილისი 09/12/2019