12 დეკემბერი

2019

ნიკოლოზ
კვანტრიშვილი
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 19999 ხელმოწერა
  1
  20000
  ადრესატი: საქართველოს მთავრობა

  ჩატარდეს პლებისციტი: საქართველოს მოქალაქეებისთვის ნებისმიერი ფორმატის აზარტულ თამაშებში მონაწილეობის აკრძალვის შესახებ.

  ვინაიდან კანონი რეფერენდუმის შესახებ არ გვაძლევს საშუალებას, მოვითხოვოთ რეფერენდუმის ჩატარება აღნიშნულ საკითხზე, ხოლო ამავე კანონით მხოლოდ პრემიერ-მინისტრს აქვს პლებისციტის ჩატარების უფლება. მოვთხოვოთ პრემიერს დანიშნოს პლებისციტი აღნიშნულ საკითხზე. თუ რატომაა ეს აუცილებელი აღარ ავხსნი. საზოგადოება შეთანხმებული ვართ უკვე დიდი ხანია, რომ აზარტული თამაშები უკურნებელ სენად შეგვეყარა.

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  ნიკოლოზ კვანტრიშვილი საქართველო თბილისი 12/12/2019