Manifest.ge არაკომერციული პროექტია რომელიც არსებობს დამფუძნებლების და მისი მომხმარებლების შემოწირულობებით.

ახლენდელი ვერსია შეიქმნა 2015 წელს. ამ პერიოდში უამრავი დეტალი გამოიკვეთა რომელიც საჭიროებს განახლებას/შეცვლას. ახალი ფუნქციონალის და საიტის გამართული მუშაობისთვის საჭიროა საიტის განახლება, რომლის ღირებულებაა 3 000 ლარი

donate

06 თებერვალი

2020

ჯეიმს
საგინაძე
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • გამარჯვებული
  200
  ადრესატი: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორს ქალბატონ სოფიო გორგოძეს

  დაიწიოს უნარების გამოცდის ბარიერი

   

  შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანების (N 2/19; 03.01.19 წ.). შესაბამისად,  ვფიქრობთ,  დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში აღმოვჩნდით საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლეში სწავლის გაგრძელების მსურველი სტუდენტები. მიგვაჩნია, რომ ჩვენთვის ორმაგად გართულებულ ფორმატში ჩატარდა გამოცდა ზოგად უნარებში, რადგან  აღნიშნული ბრძანების მუხლი 14.1-ის შესაბამისად გამოცდა ჩაბარებულად ითვლება, თუ სტუდენტი შეძლებს მაქსიმალური ქულის 50%-ზე  მეტის  (45-დან მინიმუმ 23 ქულა) დაგროვებას.  ასეთი ზღვარი არის უმაღლესი სტანდარტი და ვფიქრობთ, სრულიად არავალიდური. ჩვენთვის გასაგებია, რომ ხსენებული რეგულაცია გარკვეულწილად მიმართულია ერთიანი ეროვნული გამოცდების რეიტინგულობისა და მნიშვნელობის შენარჩუნებისკენ, მაგრამ, ამავდროულად სერიოზულ დაბრკოლებას უქმნის უცხოეთში მყოფ ახალგაზრდობას - დაბრუნდნენ საქართველოში. ცხადია, ჩვენ ქვეყანას არ აქვს დასაკარგი ადამიანური რესურსი. ამ გარემოებებმა გამოიწვია საქართველოში სწავლის გაგრძელების მსურველებში გამოცდის გაუქმების მოთხოვნით საპროტესტო აქციები. მათში დარჩნენ ძალები, რომლებიც კვლავ გეგმავენ მგავსი აქციების გაგრძელებას, ამჯერად უკვე გამოცდების შედეგების უკანონოდ ცნობის შესახებ. ძირითად ნაწილს კი არ გვსურს სიტუაციის დაძაბავა. მდგომარეობიდან გამოსავალია კონსტრუქციული შეთანხმების მიღწევა, კერძოდ კი, ცვლილების შეტანა ხსენებულ ბრძანებაში, რომლითაც 50%-იანი ბარიერი დაიწევს 30%-იან ზღვრამდე. გთხოვთ, ბრძანების მუხლი 14.1 ჩამოაყალიბოთ შემდეგნაირდ: გამოცდის წარმატებით ჩაბარება გულისხმობს ტესტისათვის  განსაზღვრული  მაქსიმალური ქულის 30%-ზე  მეტის (მინიმუმ 14 ქულა) დაგროვებას.“

   

  პატივისცემით:

  საქართველოში სწავლის გაგრძელების მსურველი სტუდენტები:

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  Ekaterine Kirvalidze Saqartvelo Tbilisi 07/02/2020
  2
  Tamar Batonishvili Saqartvelo Gori 07/02/2020
  3
  Nikoloz Dolidze Saqartvelo Tbilisi 07/02/2020
  4
  Salome Sabiashvili Saqartvelo Tbilisi 07/02/2020
  5
  Lika Svanidze Saqartvelo Tbilisi 07/02/2020
  6
  Levan Gamgebeli Saqartvelo Tbilisi 07/02/2020
  7
  Lana Dgebuadze Italia Niapol 07/02/2020
  8
  ხატია ჩიკვატია საქართველო თბილისი 07/02/2020
  9
  Giorgi Vekua Georgia Poti 07/02/2020
  10
  სოფიკო ფოსური თბილისი გორი 07/02/2020
  11
  სანდრო რაზმაძე საქარტველო თბილისი 07/02/2020
  12
  Iolanda Iremadze Saqartvelo Batumi 07/02/2020
  13
  ვალერი აკოფოვი საქართველო თბილისი 07/02/2020
  14
  მარიამი გოგოლაძე საქართველო თბილისი 07/02/2020
  15
  ფარიდ მეხტიევი Georgia Bolnisi 07/02/2020
  16
  თამარ რუხაძე საქართველო თბილისი 07/02/2020
  17
  მაია ალფენიძე საქართველო თბილისი 07/02/2020
  18
  ნინა კვირაია საქართველო ბათუმი 07/02/2020
  19
  გიორგი გობეჯიშვილი საქართველო თბილისი 07/02/2020
  20
  თინა ნარაკიძე საქართველო ბათუმი 07/02/2020