Manifest.ge არაკომერციული პროექტია რომელიც არსებობს დამფუძნებლების და მისი მომხმარებლების შემოწირულობებით.

ახლენდელი ვერსია შეიქმნა 2015 წელს. ამ პერიოდში უამრავი დეტალი გამოიკვეთა რომელიც საჭიროებს განახლებას/შეცვლას. ახალი ფუნქციონალის და საიტის გამართული მუშაობისთვის საჭიროა საიტის განახლება, რომლის ღირებულებაა 3 000 ლარი

donate

15 მაისი

2020

დააპაუზე უფასოდ
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 4577 ხელმოწერა
  423
  5000
  ადრესატი: საქართველოს მთავრობა

  გადავადდეს სესხები და გაუქმდეს უკვე დარიცხული პირგასამტეხლოები

  საინიციატივო ჯგუფ ,,დააპაუზეუფასოდ’’-ის არაერთი მოწოდების მიუხედავად, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა და ონლაინ საკრედიტო დაწესებულებებმა არ გადადგეს მყისიერი და ეფექტური ნაბიჯები, რომელიც გულისხმობდა სასესხო ვალდებულებების დაპაუზებას-საშეღავათო პერიოდის მიცემას იმ მოქალაქეებზე, რომლებსაც სასესხო ვალდებულებები ჰქონდათ ამა თუ იმ საკრედიტო დაწესებულებებში და მათგან დამოუკიდებელი ე.წ. „კოვიდ“ მიზეზის გამო დარჩნენ შემოსავლების გარეშე ან მკვეთრად შეუმცირდათ შემოსავალი.

  სწორედ ამიტომ, მივიღეთ გადაწყვეტილება პეტიციის შექმნის გზით კიდევ უფრო მეტი ადამიანის ჩართულობით მიგვეწვდინა ხმა ადრესატებამდე.

  შესაბამისად, წინამდებარე პეტიციის ხელმომწერები ვითხოვთ მთავრობამ გამოიყენოს საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში მის ხელთ არსებული უფლებამოსილება და პრეზიდენტის დეკრეტი N1-ის მე-7 მუხლის ფარგლებში გამოსცეთ შესაბამისი ნორმატიული აქტი, რომლითაც:

  -  მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებსა და ონლაინ საკრედიტო დაწესებულებებს აეკრძალოთ პანდემიის გამო შემოსავლების გარეშე ან/და მკვეთრად შემცირებული შემოსავლებით დარჩენილი მსესხებელი ფიზიკური თუ იურიდიული პირებისათვის, აღნიშნულ პერიოდში სესხებზე ვადაგადაცილების გამო ჯარიმის, პირგასამტეხლოს დარიცხვა და სამართალწარმოების დაწყება, ამასთან მოეხსნებათ 01 მარტიდან უკვე დარიცხული პირგასამტეხლოები და ჯარიმები.

  -  პანდემიის გამო შემოსავლების გარეშე ან/და მკვეთრად შემცირებული შემოსავლებით დარჩენილი მსესხებელ ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირებს კიდევ სამი თვით გადაუვადდებათ საბანკო ვალდებულებები.

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  რამინი ფარსენაძე საქართველო ბათუმი 06/08/2020
  2
  ლინდა გაბაიძე საქართველო ბათუმი 06/08/2020
  3
  Marina Diasamidze Sakartvelo Batumi 06/08/2020
  4
  მარიამ ზედგინიძე საქართველო გორი 06/08/2020
  5
  თეიმურაზ სულაქველიძე საქართველო ქუთაისი 19/07/2020
  6
  მანანა გოგოჩიშვილი საქართველო დედოფლისწყარო 19/07/2020
  7
  ანა ჩადუნელი საქართველო დედოფლისწყარო 18/07/2020
  8
  Muxran Abuladze Saqartvelo Batumi 13/07/2020
  9
  ნონა შარაშიძე საქართველო ბათუმი 13/07/2020
  10
  ნიკა ხაჩიძე საქართველო თბილისი 11/07/2020
  11
  ნატო ქარჩაიძე საქართველო თბილისი 11/07/2020
  12
  თეონა დიასამიძე საქართველო ბათუმი 09/07/2020
  13
  მარიეტა ქორიძე საქართველო ბათუმი 08/07/2020
  14
  მაგული ჯინჭარაძე საქართველო ქობულეთი 08/07/2020
  15
  ნუგზარი ჯოყილაძე საქარტველო ბათუმი 07/07/2020
  16
  Gocha Kaxadze Sakartvelo Lanhxuti 07/07/2020
  17
  მედეია აბულაძე საქართველო ფოთი 06/07/2020
  18
  როლანდ დავითაძე საქართველო ბათუმი 04/07/2020
  19
  მალვინა მალაყმაძე Saqartvelo Batumi 01/07/2020
  20
  რევაზ მოსიძე Walka Walka 28/06/2020