Manifest.ge არაკომერციული პროექტია რომელიც არსებობს დამფუძნებლების და მისი მომხმარებლების შემოწირულობებით.

ახლენდელი ვერსია შეიქმნა 2015 წელს. ამ პერიოდში უამრავი დეტალი გამოიკვეთა რომელიც საჭიროებს განახლებას/შეცვლას. ახალი ფუნქციონალის და საიტის გამართული მუშაობისთვის საჭიროა საიტის განახლება, რომლის ღირებულებაა 3 000 ლარი

donate

18 ივნისი

2020

კარლო
მეგულაშვილი
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 322 ხელმოწერა
  178
  500
  ადრესატი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, საქართველოს მელიორაცია

  გადაიხედოს სარწყავი წყლის 10 დღიანი გრაფიკი თეთრიწყაროში

  პეტიცია იქმნება  თეთრიწყაროს რაიონი სოფ. ჯორჯიაშვილის თემის სახელით, აღნიშნულ სოფლებში სამელიორაციო სისტემის პრობლემიდან გამომდინარე.

  როგორც მოგეხსენებათ, თეთრიწყაროს რაიონის ქვედა ზონის სოფლები სარწყავდება ალგეთის წყალსაცავის რეზერვუარიდან, თუმცა რიგი მიზეზების გამო ვერ ხერხდება მოსახლეობის სამელიორაციო წყლით ელემენტარული უზრუნველყოფაც კი.

  2020 წლის აგრარული სეზონი სოფლებში იწყება მარტი-აპრილიდან, ხოლო წყლის სატესტო გამოშვება მხოლოდ ივნისის პირველ რიცხვებში მოხდა რამოდენიმე საათით.  აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ როგორც დასახლებულ პუნქტებში, ისე დიდ სავარგულებში გამავალი სამელიორაციო სისტემა ძლიერ დაზიანებულია, რის გამოც მოსახლეობის ნაკვეთებამდე ვერ აღწევს სარწყავი წყალი, ხოლო სოფლის შიდა გზები და რიგი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები დახეთქილი წყლის მილების გამო განიცდის წყლისმიერ ეროზიას.

  ქვემო ქართლის მელიორაციამ მიმდინარე აგრო სეზონზე შეადგინა გრაფიკი 10 დღის მონაცვლეობით, რაც გულისხმობს 10 დღის განმავლობაში სამელიორაციო წყლით სოფლების შეძლებისდაგვარად უწყვეტ მომარაგებას, ხოლო 10 დღის განმავლობაში სარწყავი წლის მიწოდების შეწყვეტას. ეს მიდგომა სოფლის მეურნეობისთვის ძლიერ საზიანოა, რადგან; როგორც მოგეხსენებათ ზაფხულში ამ სოფლების მოსახლეობის ძირითადი შემოსავალი არის ბოსტნეული კულტურების მოყვანა, მოწეული პროდუქციის ადგილობრივ და საქალაქო ბაზრებზე რეალიზება, ხოლო 10 დღის განმავლობაში ბაღჩეული კულტურების უწყლოდ დატოვება ძლიერ დააზარალებს ადგილობრივ მცირე და საშუალო ფერმერებს. 

  უამრავი ზარის მიუხედავად ქვემო ქართლის მელიორაციის სამსახურის უფროსი ბატონი პაატა აბაშიძე იმეორებს, რომ ჩვენ წყალი წიწმატის მოსაყვანად გვინდა რაც სიმართლეს არ შეესაბამება.

  პეტიციით ვითხოვთ, გადაიხედოს თეთრიწყაროს რაიონში სამელიორაციო გრაფიკი და  მელიორაციის სამსახურის  კომპეტენციის ფარგლებში და აგროკულტურების რწყვის საჭიროების შესაბამისად შეიქმნას  ადგილობრივ ფერმერებზე მორგებული მეტი ინტენსივობის  სამელიორაციო გრაფიკი.  ერთადერთი არგუმენტი რაც ადგილობრივი მელიორაციის სამსახურს აქვს არის ალგეთის წყალსაცავში წლის მცირე რაოდენობა რაც სიმართლეს არ შეესაბამება და გთავაზობთ ამის ვიზუალურ მტკიცებულებას. გარდა ამისა გრაფიკის ცლილება  წყლის ხარჯს არ გაზრდის.

  უფრო ხშირი ინტენსივობის შემთხვევაში, მაგ 5-6 დღიაანი გრაფიკის შემთხვევაში კარგი გამოსავალია მარტივად აღმოვაჩინოთ საირიგაციო მილების პრობლემები და მისი დროულად შეკეთების ხარჯზე  მოხდეს წყლის დაზოგვა და არა დღეების შემცირებით.

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  თაჯირ ბუდაგოვი საქართველო თბილისი 24/07/2020
  2
  მზია მანჯავიძე საქართველო თბილისი 07/07/2020
  3
  თამარი მაისურაძე საქართველო თბილისი 03/07/2020
  4
  სოფიო გოცაძე საქართველო თბილისი 30/06/2020
  5
  ლალი თოიძე საქართველო თბილისი 30/06/2020
  6
  ეკატერინე ხოსიტაშვილი საქართველო თბილისი 30/06/2020
  7
  ლევან სარაჯევი საქართველო ასურეთი 30/06/2020
  8
  ლევან მენთეშაშვილი საქართველო ბოლნისი 23/06/2020
  9
  Nato Chubinidze Georgia Tbilisi 22/06/2020
  10
  თემგიზ ყიფიანი საქართველო თბილისი, ასურეთის დაჩები 22/06/2020
  11
  ქეთევან ყიფიანი საქართველო თბილისი, ასურეთის დაჩები 22/06/2020
  12
  ნოე კუგოტი საქართველო თბილისი 22/06/2020
  13
  ანა მეცხოვრიშვილი საქართველო თბილისი 22/06/2020
  14
  ლევან ფავლენიშვილი საქართველო თბილისი 22/06/2020
  15
  ელენე გოგოლაძე საქართველო თბილისი 22/06/2020
  16
  თამთა კერესელიძე საქართველო თბილისი 22/06/2020
  17
  ნოდარ გაგნიაშვილი საქართველო ასურეთი 22/06/2020
  18
  ზურა მამაცაშვილი საქართველო თეთრიწყარო 22/06/2020
  19
  ალექსანდრე ბერულავა საქართველო თბილისი 22/06/2020
  20
  დავით მამალაძე საქართველო ასურეთი 22/06/2020