Manifest.ge არაკომერციული პროექტია რომელიც არსებობს დამფუძნებლების და მისი მომხმარებლების შემოწირულობებით.

ახლენდელი ვერსია შეიქმნა 2015 წელს. ამ პერიოდში უამრავი დეტალი გამოიკვეთა რომელიც საჭიროებს განახლებას/შეცვლას. ახალი ფუნქციონალის და საიტის გამართული მუშაობისთვის საჭიროა საიტის განახლება, რომლის ღირებულებაა 3 000 ლარი

donate

25 აგვისტო

2020

მომავლის
სოფელი
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 909 ხელმოწერა
  91
  1000
  ადრესატი: თბილისის საკრებულო , საქართველოს პარლამენტი , საქართველოს მთავრობა

  შეიცვალოს დასახლებულ პუნქტებში სიჩქარის ლიმიტი

  წითელსოფლელ პატარა გოგონას დაბადების დღეზე ნაჩუქარი ბურთი ეზოდან გადაუვარდა. ბავშვური ემოციით, მან ჭიშკარი გამოაღო და სანამ დედა დაძახებას მოასწრებდა, ტრასაზე გავარდა, რომ მანქანებისგან დაეცვა ძვირფასი საჩუქარი. 

  გზაზე ტრაილერის მძღოლი დაშვებულზე 10 კილომეტრით ჩქარა მოძრაობდა. ფორმალურად ის წესს არ არღვევდა, მაგრამ როცა ბავშვი წინ გადაუხტა რეაგირება ვერ მოასწრო და უბედური შემთხვევა მოხდა.

   

  ცნობილია, რომ მკვეთრი დამუხრუჭებისას სრულად გაჩერების მანძილი 50 კმ/სთზეც კი ყველაზე მომზადებულ შემთხვევაში, საუკეთესო ხუნდებით 6 მეტრია. რეალურ სიტუაციაში, ეს 15 მეტრზე ნაკლები არასოდესაა. მანძილი იზრდება სიჩქარესთან ერთად და გამოითვლება ფორმულით: სიჩქარე/10X3-ზე

  „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 33-ე მუხლის მე-6 პუნქტის თანახმად, თუ ამ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი, დასახლებულ პუნქტში ნებადართულია სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობა არაუმეტეს 60 კმ/სთ სიჩქარით, ხოლო საცხოვრებელ ზონაში − არაუმეტეს 20 კმ/სთ სიჩქარით. თუ დასახლებულ პუნქტში საგზაო პირობები იძლევა მაღალი სიჩქარით მოძრაობის შესაძლებლობას, შესაბამისი საგზაო ნიშნის დადგმით მოძრაობის სიჩქარე შეიძლება გაიზარდოს გზის ცალკეულ მონაკვეთებზე. ამავე კანონის პირველი დანართის 4.6 პუნქტის თანახმად საგზაო ნიშანი 4.6. „მინიმალური სიჩქარის შეზღუდვა“ − ადგენს გზაზე მოძრაობის მინიმალური სიჩქარის ზღვარს. ნიშნის მოქმედება ვრცელდება ნიშნის შემდეგ, ნიშნის დადგმის ადგილიდან უახლოეს გზაჯვარედინამდე, ხოლო დასახლებულ პუნქტში გზაჯვარედინის არარსებობისას − დასახლებული პუნქტის ბოლომდე.

  არსებული რეგულაციის მიუხედავად, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის შესაბამისად, „სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიერ მოძრაობის დადგენილი სიჩქარის გადაჭარბება 10 კმ/სთ მაინც შეუძლია, რასაც პრქატიკულად ყველა მძღოლი ხელოვნურად იყენებს.

  გამომდინარე იქიდან, რომ სიჩქარის განმსაზღვრელი კამერები ყველგან არ მუშაობს, ვთვლით, რომ აუცილებელია დასახლებულ პუნქტებში მაქსიმალური სიჩქარე განისაზღვროს 50 კ/სთით, ხოლო ქალაქებში, ყველგან მაქსიმალური დასაშვები სიჩქარე გახდეს 40 კმ/სთ.

  სტატისტიკის მიხედვით, საგზაო შემთხვევების 23-26 % სიჩქარის გადაჭარბებაზე მოდის.

  განსაკუთრებული რისკის ქვეშ არიან სატრანზიტო გზებთან მცხოვრები ადამიანები, სკოლებთან და საბავშვო სკვერებთან მოსიარულე ბავშვები და ცხოველებიც კი, რომლებიც ასობით იხოცება გზებზე.

  ვფიქრობთ, ადამიანის სიცოცხლეზე ძვირფასი არაფერია. გვიან მისვლა სჯობს საერთოდ ვერ მისვლას.

  დავიცვათ მგზავრისა და ფეხითმოსიარულეების უფლებები.

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  ana zeikidze Georgia tbilisi 03/01/2021
  2
  მარიამ მეგრელიძე საქართველო თბილისი 22/11/2020
  3
  ციცია გაგნიძე საქართველო თბილისი 30/09/2020
  4
  თამარ ინასარიძე საქართველო თბილისი 29/09/2020
  5
  Tamta Tuashvili georgia Tbilisi 29/09/2020
  6
  მაკა ტუასონ საქართველო თბილისი 27/09/2020
  7
  ლიზა გომურიშვილი საქართველო თბილისი 27/09/2020
  8
  ლელა ლიპარტელიანი საქართველო თბილისი 27/09/2020
  9
  ლია აბესაძე საქართველო თბილისი 27/09/2020
  10
  ნანუკა მარატუ Greece Athens 27/09/2020
  11
  ნესტანი კაპანაძე საქართველო თბილისი 27/09/2020
  12
  Ირინე Კვირჭიშვილი Საქართველო Რუსთავი 27/09/2020
  13
  ნინო ფერიშვილი საქართველო თბილისი 27/09/2020
  14
  ლოლა სანაი საქართველო თბილისი 27/09/2020
  15
  ეკატერინე გაჩეჩილაძე საქართველო თბილისი 27/09/2020
  16
  დავით მოლოდინი საქართველო თბილისი 27/09/2020
  17
  მარიამ ლუხუმაიძე საქართველო თბილისი 27/09/2020
  18
  ავთო თენიეშვილი საქართველო თბილისი 27/09/2020
  19
  ვასილ ილურიძე საქართველო თბილისი 27/09/2020
  20
  თეა აკობია საქართველო თბილისი 08/09/2020