01 ივლისი

2015

პაატა
კერძევაძე
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 49764 ხელმოწერა
  236
  50000
  ადრესატი: საქართველოს პარლამენტი , საქართველოს მთავრობა , საქართველოს პრეზიდენტი

  აიკრძალოს საქართველოში აზარტული თამაშები


  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  სანდრო საბაშვილი საქართველო რუსთავი 03/03/2019
  2
  გვანცა ჯვარიძე საქართველო თბილისი 21/06/2018
  3
  ვერიკო ხარაზიშვილი საქართველო უსთავირ 01/11/2017
  4
  Giorgi nikabadze Saqartvelo rustavi 01/11/2017
  5
  დომენტი ჯახია საქართველო რუსთავი 01/11/2017
  6
  ლია გეგელია საქართველო რუსთავი 31/10/2017
  7
  ანა ჯავახიშვილი საქართველო თბილისი 09/08/2017
  8
  შორენა კვინიკაძე საქართველო თბილისი 24/07/2017
  9
  მარიამი ჯანელიძე საქართველო თბილისი 11/12/2016
  10
  ირმა ზოიძე საქარეთველო ბათუმი 08/12/2016
  11
  დალი გოგოლაშვილი საქართველო თბილისი 08/12/2016
  12
  ნატო ლობჟანიძე საქართველო თბილისი 08/12/2016
  13
  თორნიკე ნიკოლაიშვილი საქართველო თბილისი 08/12/2016
  14
  იანა ბერიანი საქართველო ბოლნისი 08/12/2016
  15
  გიორგი პაიჭაძე საქართველო თბილისი 07/12/2016
  16
  მზისო მსხვილიძე საქართველო თბილისი 07/12/2016
  17
  ბადრი ალფაიძე საქართველო ქუთაისი 07/12/2016
  18
  გიორგი ზავრაშვილი საქართველო თბილისი 07/12/2016
  19
  გეგი გულედანი საქარტველო თBილისი 07/12/2016
  20
  Bელა შიუკასჰვილი თბილისი თბილისი 07/12/2016