Manifest.ge არაკომერციული პროექტია რომელიც არსებობს დამფუძნებლების და მისი მომხმარებლების შემოწირულობებით.

ახლენდელი ვერსია შეიქმნა 2015 წელს. ამ პერიოდში უამრავი დეტალი გამოიკვეთა რომელიც საჭიროებს განახლებას/შეცვლას. ახალი ფუნქციონალის და საიტის გამართული მუშაობისთვის საჭიროა საიტის განახლება, რომლის ღირებულებაა 3 000 ლარი

donate

23 ივლისი

2015

ანა
გოგოსაშვილი
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 1873 ხელმოწერა
  127
  2000
  ადრესატი: ქალაქ გორის მერია

  ადაპტირებული და ხელმისაწვდომი გარემო გორში

  ადაპტირებული და ხელმისაწვდომი გარემო გორში

    პანდუსი შეზღუდული  შესაძლებლობის მქონე პირისთვის აუცილებელი საჭიროებაა, რადგან საშუალებას აძლევს გადაადგილდეს გარემოში დამოუკიდებლად, ჩაერთოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრულფასოვნად. პანდუსის არარსებობა საშულებას არ აძლევს ისარგებლოს განათლების, ჯანდაცვის და სხვა სერვისებით. 
     საქართველო  2009 წლის 20 მაისს შეუერთდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციას რომლის მე-9  მუხლი ავალდებულებს განახორციელოს ან ხელი შეუწყოს  დამოუკიდებლად არსებობისა და ცხოვრების ყველა სფეროში სრულყოფილი მონაწილეობის საშუალება მიეცეთ, წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა მიმართონ ყველა შესაბამის ზომას, რათა მათთვის უზრუნველყონ, სხვების თანასწორად, ფიზიკური გარემოს, ტრანსპორტის, ინფორმაციისა და კომუნიკაციის, ტექნოლოგიური სისტემების, ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიების ჩათვლით, საზოგადოებისთვის განკუთვნილი სხვა მოწყობილობებისა და მომსახურებების ხელმისაწვდომობა, როგორც ქალაქის, ასევე სოფლის პირობებში. ასევე საქართველოს მთავრობის N41 დადგენილებით : შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული დაგეგმარებითი ელემენტების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. ყველა საჯარო და კერძო იურიდული პირი ვალდებულია უზრუნველყოს ხელმისაწვდომი გარემო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის.
    ხელმომწერი მოქალაქეები მოვითხოვთ 
  ქალაქ  გორის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობამ 2016 წლის ბიუჯეტში გაითვალისწინოს და უზრუნველყოს:
  -    ქალაქ გორში ცენტრალური ქუჩების ადაპტირება;
  -    არსებული პანდუსების რეაბილიტაცია მისი სტანდარტებთან დაახლოების მიზნით;
  -    შეღწევადი გახდეს მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული საზოგადოებრივი ობიექტები;
   

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  მარიამი გარაყანიძე საქართველო ოზურგეთი 15/09/2020
  2
  ვიქტორია ოგანეზოვა საქართველო თბილისი 06/04/2017
  3
  Ani Chkhaidze საქართველო Tbilisi 15/12/2015
  4
  თეონა მკალავიშვილი საქართველო გორი 14/10/2015
  5
  მედეა ყრუაშვილი საქართველო თბილისი 04/08/2015
  6
  დავით ყაზარაშვილი საქართველო გორი 31/07/2015
  7
  ლია დემურიშვილი საქართველო გორი 30/07/2015
  8
  თეა ჯიოშვილი საქართველო გორი 27/07/2015
  9
  თეა ჯიოშვილი საქართველო გორი 27/07/2015
  10
  lika qotuashvili saqartvelo gori 26/07/2015
  11
  lika qotuashvili saqartvelo gori 26/07/2015
  12
  მარინე გვერდწითელი საქართველო გორი 26/07/2015
  13
  თამო ბერიანიძე საქართველო გორი 26/07/2015
  14
  გიორგი ყულუმბეგაშვილი საქართველო გორი 26/07/2015
  15
  გურამ ყველაშვილი საქართველო თბილისი 25/07/2015
  16
  ნინო ღაზაძე საქართველო გორი 25/07/2015
  17
  მარინე გვერდწითელი საქართველო გორი 25/07/2015
  18
  ნინო მურაჩაშვილი საქართველო გორი 25/07/2015
  19
  ნინო მურაჩაშვილი საქართველო გორი 25/07/2015
  20
  ანა მჭედლიშვილი საქართველო გორი ! 25/07/2015