Manifest.ge არაკომერციული პროექტია რომელიც არსებობს დამფუძნებლების და მისი მომხმარებლების შემოწირულობებით.

ახლენდელი ვერსია შეიქმნა 2015 წელს. ამ პერიოდში უამრავი დეტალი გამოიკვეთა რომელიც საჭიროებს განახლებას/შეცვლას. ახალი ფუნქციონალის და საიტის გამართული მუშაობისთვის საჭიროა საიტის განახლება, რომლის ღირებულებაა 3 000 ლარი

donate

16 დეკემბერი

2015

ოქსფამ-ის საქართველოს წარმომადგენლობა და „ელკანა“
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 4322 ხელმოწერა
  678
  5000
  ადრესატი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

  მეტი ადგილობრივი პროდუქცია - მეტი მხარდაჭერა მცირე მეურნეებს

  სასურსათო უსაფრთხოება სახელმწიფოს ეროვნული უსაფრთხოების ნაწილია. იგი გულისხმობს მთავრობის ვალდებულებას, დაგეგმოს და განახორციელოს ისეთი პოლიტიკა, რომელიც გრძელვადიანად უზრუნველყოფს ნებისმიერი მოქალაქის უფლებას, ხელი მიუწვდებოდეს საკმარის და ხარისხიან სურსათზე.

  ამ პეტიციაზე ხელმოწერით, ჩვენ მოვუწოდებთ საქართველოს მთავრობას, სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკა დააფუძნოს ისეთ მიდგომაზე, რომელიც ხელს შეუწყობს ადგილობრივ მცირე ფერმერულ მეურნეობებს გაიუმჯობესონ ხელმისაწვდომობა ადგილობრივ ბაზრებზე  და შეძლონ უფრო მეტი და ხარისხიანი პროდუქციის წარმოება.

   

  ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების მიღწევაში ადგილობრივ წარმოებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება. ბოლო სასოფლო-სამეურნეო აღწერის მიხედვით, რომელიც 2004 წელს ჩატარდა, საქართველოში არსებული მეურნეობების  98%-ს მცირე მეურნეობები შეადგენდნენ.  შესაბამისად, საქართველოში სწორედ მცირე მეურნეები აწარმოებენ ადგილობრივ პროდუქციას და ქმნიან ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების საფუძველს.

  უახლესი კვლევებით, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის 70%  სურსათის უკმარისობას განიცდის და, შიშობს, რომ მომავალში ეს მდგომარეობა შეიძლება კიდევ გაუარესდეს.  მდგომარეობას ამძიმებს ის, რომ საქართველოს მოსახლეობა შემოსავლების საშუალოდ 50%-ს ხარჯავს სურსათზე და მცირე შემოსავლების გამო, მოსახლეობის დიდი ნაწილისათვის ხელმისაწვდომი არ არის  ადგილობრივი, მრავალფეროვანი და საღი პროდუქტი. შედეგად, ჩვენს ქვეყანაში, განსაკუთრებით კი მის მცირეშემოსავლიან ფენებში, შეინიშნება ბავშვებთა ზრდის შეფერხება, იოდისა და რკინის დეფიციტი. არასრულფასოვანი კვება აფერხებს ადამიანის ჰარმონიულ განვითარებას, ამცირებს მის შრომისუნარიანობას, რასაც უარყოფითი სოციალური და ეკონომიკური შედეგები მოჰყვება.

  ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ძალზე მნიშვნელოვანი გამოწვევაა თანამედროვე მსოფლიოსა და ჩვენი ქვეყნისთვის, რომელსაც  ამბიცია აქვს იყოს განვითარებული და დემოკრატიული სახელმწიფო. 1994 წელს საქართველო ოფიციალურად შეუერთდა გარეოს საერთაშორისო პაქტს „ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ“, რომელიც ავალდებულებს სახელმწფოს უზრუნველყოს მოქალაქეების წვდომა მათი ნუტრიციული მოთხოვნების შესაბამის სურსათზე; მათ შორის, მიიღოს ზომები, რათა „გაუმჯობესდეს სურსათის წარმოების, შენახვისა და განაწილების მეთოდები ტექნიკური და სამეცნიერო ცოდნის სრული გამოყენების, სწორი კვების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებისა და ისეთი აგრარული სისტემების  შექმნისა თუ რეფორმირების გზით, რაც ყველაზე ეფექტურად უზრუნველყოფს განვითარებასა და ბუნებრივი რესურსების  გამოყენებას“.

  სასურსათო უსაფრთხოების გამოწვევების დაძლევა საქართველოში მცირე მეურნეების  ხელშეწყობის გარეშე წარმოუდგენელია, რადგან ისინი საქართველოს მდგრადი სასურსათო სისტემის სათავეში დგანან და წარმოადგენენ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორში დასაქმებულთა აბსოლუტურ უმრავლესობას (98%).

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  ნატალია გუნცაძე საქართველო თბილის 09/12/2019
  2
  ნუცა ჩოჩიშვილი საქართველო თბილისი 09/12/2019
  3
  ზვიად კვარცხბა საქართველო წალენჯიხა 14/05/2019
  4
  ლაშა თათანაშვილი საქართველო თბილისი 04/10/2018
  5
  შოთა მაჭარაშვილი საქართველო თბილისი 22/12/2017
  6
  მაია მამულაშვილი საქართველო თელავი 21/12/2017
  7
  მანანა გრიგალაშვილი საქართველო თბილისი 05/02/2017
  8
  ნათია ბოტკოველი საქართველო თელავი 28/12/2016
  9
  ელენე ოტიაშვილი საქართველო სიღნაღი 05/07/2016
  10
  გიორგი ცომაია საქართველო თბილისი 14/06/2016
  11
  თორნიკე გოგუაძე საქართველო ბათუმი 18/05/2016
  12
  მარიამ გეგუჩაძე საქართველო ბათუმი 18/05/2016
  13
  თამარ ბერიძე საქართველო ბათუმი 18/05/2016
  14
  დავითქ\ არძენაძე საქართველო ბათუმი 18/05/2016
  15
  ლანა ჩოგოვაძე საქართველო ქუთაისი 17/05/2016
  16
  ნინო ჩიტორელიძე საქართველო რუსთავი 17/05/2016
  17
  ლევანი მარუქაშვილი საქართველო თბილისი 17/05/2016
  18
  ეკატერინე ბურკაძე საქართველო თბილისი 17/05/2016
  19
  შოთა აზიკური საქართველო თბილისი 17/05/2016
  20
  ნუგზარ სუარიძე საქართველო თბილისი 17/05/2016