Manifest.ge არაკომერციული პროექტია რომელიც არსებობს დამფუძნებლების და მისი მომხმარებლების შემოწირულობებით.

ახლენდელი ვერსია შეიქმნა 2015 წელს. ამ პერიოდში უამრავი დეტალი გამოიკვეთა რომელიც საჭიროებს განახლებას/შეცვლას. ახალი ფუნქციონალის და საიტის გამართული მუშაობისთვის საჭიროა საიტის განახლება, რომლის ღირებულებაა 3 000 ლარი

donate

29 მარტი

2016

Beka
Gonashvili
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 199838 ხელმოწერა
  162
  200000
  ადრესატი: საქართველოს პარლამენტი , საქართველოს მთავრობა , საქართველოს პრეზიდენტი

  დაუბრუნდეს სასოფლო-სამეურნეო მიწის გადასახადი 2010 წლის ნიშნულას

  2012 წლიდან საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განისაზღვრა ახალი ტარიფები სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე, კერძოდ სახნავზე-სათევზე, საძოვარზე და სათიბზე. რაც დაიყო რაიონული პრინციპით. ასე მაგალითად სახნავი: დედოფლისწყარო - 87 ლარი, სიღნაღი - 86 ლარი, მარნეული -100 ლარი და სხვა; საძოვარი - ახმეტა - 5 ლარი, დედოფლისწყარო - 7 ლარი, ხოლო სიღნაღში 16 ლარი და სხვა. 

  აღნიშნულ ცვლილებას არ ახლდა არავითარი შეფასება, არ მომხდარა საჯარო განხილვა და არ შემუშავებულა არანაირი ერთ გვერდიანი დოკუმენტიც კი, რომლითაც დადასტურდებოდა აღნიშნული გადაწყვეტილების სისწორე თუნდაც თეორიულად.

  2013 წელს აღნიშნული დადგენილების კოპირება მოხდა საგადასახადო კოდექსში, ასევე ყოველგვარი დასაბუთების და გააზრების გარეშე.

  არცერთმა სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანომ არ გაითვალისწინა საქართველოს მრავალ ფეროვანი კლიმატიანი ბუნებრივი რესურსები, მიწა, სარწყავების და ირიგაციის ხელმისაწვდომობა, მიწების სხვადასხვა ხარისხობრივი მდგომარეობა, სადაც ფერმერები სხვადასხვა კულტურას მოიწევენ, შესაბამისად მიიღებენ სხვადსხვა ეკონომიკურ ეფექტს. ასე მაგალითად: იგივე მარნეულის რაიონში სადაც სარწყავის არსებობის შემთხვევაში შესაძლებელია სხვადასხვა მაღალ შემოსავლიანი კულტურის მოყვანა (პომიდორი, კიტრი, კარტოფილი და სხვა), ხოლო ურწყავში მაქსიმუმ მარცვლოვანი კულტურები, ხოლო გვალვიან წელიწადში მოსავალი პრაქტიკულად ნადგურდება და ფერმერები დიდ წაგებას ნახულობენ.

   

  მოვითხოვთ, დაუბნრუნდეს გადასახადები მიწაზე ძველ ნიშნულს და სასწრაფო წესით დაიწყოს მუშაობა ახალ განაკვეთზე, რომელიც ყველანაირად იქნება შესწავლილი და დასაბუთებული და ფერმერებს აღარ ექნებათ უდისკრიმინაციულობის შეგრძნება.

  შემოურთდით პეტიციას ყველა, ფერმერიც და არაფერმერიც, რადგან ეს ყველას ეხება.

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  თათია რობიტაშვილი საქართველო დედოფლისწყარო 21/01/2018
  2
  დავით ბიკაშვილი საქართველო თბილისი 21/01/2018
  3
  ივანე გედელიანი საქართველო მცხეთა 21/01/2018
  4
  დავით ჯინაშვილი საქართველო დედოფლისწყარო 21/01/2018
  5
  ნოდარ ხოსიტაშვილი საქართველო თბილისი 20/01/2018
  6
  გიგა ბარბაქაძე საქართველო თბილისი 05/05/2016
  7
  ლალი ზედელაშვილი საქართველო გურჯაანი 04/05/2016
  8
  Marina Chokoshvili Saqartvelo Tbilisi 29/04/2016
  9
  ტარიელ ზივზივაძე საქართველო თბილისი 27/04/2016
  10
  კახა ოზაშვილი საქართველო თბილისი 27/04/2016
  11
  გიორგი სულაშვილი საქართველო დედოფლისწყარო 27/04/2016
  12
  დავით კორახაშვილი საქართველი თბილისი 27/04/2016
  13
  ნიკოლოზ გურგენიძე საქართველო თბილისი 26/04/2016
  14
  გიორგი გონაშვილი საქართველო თბილისი 26/04/2016
  15
  ილია მარტყოფლიშვილი საქართველო დედოფლისწყარო 26/04/2016
  16
  Avto Lejava 26/04/2016
  17
  ნიკა ბაგალიშვილი საქართველო წნორი 11/04/2016
  18
  ლედი კოჭლამაზაშვილი საქართველო სიღნაღი 07/04/2016
  19
  კობა ოთარაშვილი საქართველო თბილისი 06/04/2016
  20
  ხათუნა ჭუმბურიძე საქართველო თბილისი 06/04/2016