Manifest.ge არაკომერციული პროექტია რომელიც არსებობს დამფუძნებლების და მისი მომხმარებლების შემოწირულობებით.

ახლენდელი ვერსია შეიქმნა 2015 წელს. ამ პერიოდში უამრავი დეტალი გამოიკვეთა რომელიც საჭიროებს განახლებას/შეცვლას. ახალი ფუნქციონალის და საიტის გამართული მუშაობისთვის საჭიროა საიტის განახლება, რომლის ღირებულებაა 3 000 ლარი

donate

04 ივლისი

2016

თავისუფალი სასამართლო ხალხს
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 29896 ხელმოწერა
  104
  30000
  ადრესატი: საქართველოს პარლამენტი

  თავისუფალი სასამართლო ხალხს!

  საინიციატივო ჯგუფი დავით ჯანდიერის ხელმძღვანელობით 

  საკანონმდებლო ინიციატივის ანოტაცია

  „პაატა ბურჭულაძე - სახელმწიფო ხალხისთვის“ ინიციატივით, სასამართლო სისტემის რეფორმირების მიზნით, პირველი კანონპროექტის თანახმად, განხორციელდება:

  1.       მოქმედი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დაშლა და ახლებური წესის შესაბამისად, გამჭვირვალედ ახალი წევრებით დაკომპლექტება, რა დროსაც უზრუნველყოფილი იქნება სხვადასხვა ინსტიტუტების ჩართულობა;

  2.       მოსამართლეთა შერჩევა/დანიშვნის ეფექტიანი სისტემის შემოღება, რაც შესაძლებელს გახდის მოსამართლეებად 3 წლის ვადით ან/და უვადოდ შერჩეული იქნენ მაღალი ზნეობრივი თვისებებისა და კვალიფიკაციის მქონე პირები. მოსამართლეობის კანდიდატებს შეეძლებათ საბჭოს გადაწყვეტილების გასაჩივრება;

  3.       რაიონული (საქალაქო) და სააპელაციო სასამართლოების თავმჯდომარეები თანამდებობაზე აირჩევიან და გათავისუფლდებიან იმავე სასამართლოების მოსამართლეების მიერ;

  4.       დადგინდება მოსამართლეების დაწინაურების ახალი წესი, რომელიც გულისხმობს - ერთ თანამდებობაზე დასაწინაურებელი რამდენიმე მოსამართლის არსებობის შემთხვევაში იმ მოსამართლის დაწინაურებას, რომელსაც შიდა კონკურსში ყველაზე მაღალი შეფასება ექნება მიღებული;

  5.       მოსამართლეს დაევალება საქმის განხილვაში მონაწილეობა ამავე სასამართლოს სხვა პალატაში ან საგამოძიებო კოლეგიაში მხოლოდ საკუთარი სპეციალიზაციის გათვალისწინებით;

  6.      სასამართლოებში საქმეთა ელექტრონული განაწილების წესის შემოღება, რაც უზრუნველყოფს სასამართლოებში საქმეთა თანაბარი და შემთხვევითი განაწილების პრინციპების დაცვას.          

   

  „პაატა ბურჭულაძე - სახელმწიფო ხალხისთვის“ ინიციატივით, მოსამართლეთა დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესისა და პროცედურების დახვეწის მიზნით, მეორე კანონპროექტის თანახმად, განხორციელდება:

  1.       მოქმედი საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის დაშლა და აღნიშნული კანონპროექტით გათვალისწინებული სადისციპლინო კოლეგიის ახლებური ფორმირების წესის შესაბამისად, ახალი წევრებით დაკომპლექტება. სადისციპლინო კოლეგიის 3 მოსამართლე წევრს თითოეული ინსტანციიდან ერთს აირჩევს მოსამართლეთა კონფერენცია, ხოლო 2 არამოსამართლე წევრიდან ერთ წევრს დაასახელებს საპარლამენტო უმრავლესობა, ხოლო მეორეს - საპარლამენტო უმცირესობა;

  2.       საჯარო იქნება დისციპლინური საქმის განხილვა, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მოსამართლე მოითხოვს სხდომების ნაწილობრივ ან სრულად დახურვას;

  3.       მოსამართლის მიმართ დისციპლინური საქმის წინასწარ შემოწმებას განახორციელებს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს  ინსპექტორის სამსახური. ინსპექტორის სამსახური დაკომპლექტდება მთავარი ინსპექტორისგან და 7 ინსპექტორისგან. მთავარ ინსპექტორს აირჩევს საქართველოს პარლამენტი, ხოლო ინსპექტორები შეირჩევიან საჯარო კონკურსის საფუძველზე თავად მთავარი ინსპექტორის მიერ;

  4.       გაიზრდება დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესში მოსამართლეთა დაცვის გარანტიები, რაც გულისხმობს  - მოსამართლის ინფორმირებას დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყების შესახებ, ასევე, მოსამართლის უფლებას - იყოლიოს დამცველი, განაცხადოს მისი დისციპლინური საქმის მწარმოებელი ინსპექტორის აცილება (მოსამართლის მიმართ დისციპლინური საქმის წინასწარ შემოწმებას განახორციელებს 2 ინსპექტორი) და სხვა;

  5.       მოსამართლის დისციპლინური პასუხისმგებლობის ახალი ზომის - სამოსამართლო უფლებამოსილების შეჩერება - შემოღება.

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  გიული ცეცხლაძე საქართველო ბათუმი 08/07/2017
  2
  მინდია გურჩიანი საქართველო დმანისი 24/07/2016
  3
  ბექა სარჯველაძე საქართველო თბილისი 13/07/2016
  4
  ანტონ ხუნდაძე საქართველო ჩოხატაური 13/07/2016
  5
  ლია ჯიშკარიანი საქართველო თბილისი 12/07/2016
  6
  tamari jandieri saqartvelo kutaisi 12/07/2016
  7
  აკაკი გიგაური საქართველო თბილისი 11/07/2016
  8
  თეიმურაზ ბენიძე საქართველო თბილისი 11/07/2016
  9
  ვიტალი მირზოიანი საქართველო თბილისი 10/07/2016
  10
  მაია სარაული საქართველო გორი 10/07/2016
  11
  ირინე ჯანდიერი საქართველო თელავი 10/07/2016
  12
  ლაშა აბურჯანია საქართველო ზუგდიდი 08/07/2016
  13
  მარინე ჭყონია საქართველო თბილისი 08/07/2016
  14
  ნათია კავსაძე საქართველო გორი 08/07/2016
  15
  ზურაბ თეთრუაშვილი საქართელო გორი 08/07/2016
  16
  თეონა ბერიშვილი საქართველო ზუგდიდი 07/07/2016
  17
  ია მელაძე საქართველო თბილისი 07/07/2016
  18
  გიორგი მოსია საქართველო ზუგდიდი 07/07/2016
  19
  სილოვან პერტახია საქართველო ზუგდიდი 06/07/2016
  20
  ანა ლელუაშვილი საქართველო თბილისი 06/07/2016