პეტიციები

gallery images

საშემოსავლო გადასახადის გაუქმება მრავალშვილიანთათვის

საქართველოში დემოგრაფიული პრობლემის მოსაგვარებლად, მეტი აქტივობაა საჭირო! პრობლემა უდაოდ დიდია! ოჯახს რომელსაც ჰყავს ბევრი შვილი , ყველაზე სწორი და მართებული ,,დახმარება" გახლავთ- მშრომელ ადამიანს, მითუმეტეს როცა ის სახელმწიფოსაგან არავითარ სოც.დახმარებას არ იღებს,საშემოსავლო გადასახადი გაუნეხევრდეს,ან შვილთა რაოდენობის მიხედვით სრულიად გაუუქმდეს! სახელმწიფო ვალდებულია ხელი შეუწყოდ ერის გამრავლებას,ეს გზა კი სულაც არ ქმნის მოქალაქის,მშობლის, გაზარმაცებისა და უქმად სოციალურის მიღების პირობას!