პეტიციები

gallery images

დააკმაყოფილეთ ყველა მაყურებლის გემოვნება

მოვითხოვთ ტელევიზიაში შემცირდეს სერიალების რაოდენობა, გასაკუთრებით ინდურის.დაემატოს ეთერს შემეცნებითი გადაცემები დოკუმენტური ფილმები მეცნიერებაზე თუ ხელოვნებაზე.სატელევიზიო დროის უმეტესი ნაწილი სერიალებს უკავიათ.მათი მთელი დღი მანძილზე ყურება არ არის მარგებელი არცერთი თაობისთვის