პეტიციები

gallery images

დაიწყოს საპატრულომ ჯარიმების გადახდასთან დაკავშირებული შეტყობინების გაგზავნა.

ნუ იქნება სისტემა ჯარიმებზე და საურავებზე ორიენტირებული. დაიწყოს შემახსენებელი შეტყობინებების გაგზავნა ჯარიმის გადახდასთან დაკავშირებით. სახელმწიფოს ვალია იზრუნოს მოქალაქეებზე და არ ძარცვოს ის.