პეტიციები

gallery images

მოვითხოვთ,აბიტურიენტებს,რომლებიც ვერ გამოცხადდნენ დროულად გამოცდაზე,მიეცეთ ტესტის შესრულების საშუალება!!!

გამომდინარე მრავალი გარემო ფაქტორისა,ხშირად აბიტურიენტები ვერ ახერხებენ ტესტირებაზე დროულად გამოცხადებას,ამის შემდეგ კი მათ,სამწუხაროდ, აღარ აქვთ უფლება განაგრძონ ბრძოლა უნივერსიტეტში მოხვედრისათვის და კარგავენ 1 აკადემიურ წელს.სწორედ ამიტომ,ჩვენ მოვითხოვთ,რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა დანიშნოს დამატებითი გამოცდა,რომლის საშუალებითაც  დაგვიანებული აბიტურიენტები შეძლებენ ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობის მიღებას.დამეთანხმებით,ბავშვი,რომელიც მთელი წლის განმავლობაში დაუღალავად შრომობდა სასურველი მიზნის მისაღწევად, შეუძლებელია,არ დაიშვას ტესტირებაზე მხოლოდ იმიტომ,რომ სხვადასხვა ხელისშემშლელი ფაქტორის გათვალისწინებით მან საგამოცდო ცენტრში მითითებულ დროს გამოცხადება ვერ შეძლო.