add one
gallery images

შემცირდეს სახელმწიფო ჩინოვნიკების ხელფასი

 ჩვენ, საქართველოს მოქალაქეები მოვითხოვთ:მინიმუმ შემდგომი 6 თვის განმავლობაში ცენტრალური (სახელმწიფო) ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუროკრატიის, სახელმწიფო სტრუქტურებში, სსიპ–ებში,ა(ა)იპ–ებში, საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული  ადამიანების (გარდა პედაგოგებისა და ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებისა, საზოგადოებრივი წესრიგის დამცველებისა,  ქვეყნის სტრატეგიული ინტერესების დაცვის სფეროში დასაქმებული ადამიანებისა), მაქსიმალური ხელფასი განისაზღვროს არაუმეტეს დაქირავებით დასაქმებულთა თვიური საშუალო ხელფასის ოდენობით, რომელმაც საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2020 წლის მეორე კვარტალში შეადგინა 1 150 ლარი.კორონავირუსის პანდემიის დაწყებიდან ცხრა თვის თავზე ნათელია,რომ საქართველოს ხელისუფლების მიერ  წარმოებულმა კოვიდთან ბრძოლის  პოლიტიკამ ქვეყანა გარდაუვალი კოლაფისის პირას მიიყვანა.ხელისუფლების შეცდომები ძვირად უჯდება საქართველოს ასობით ათას მოქალაქეს.საქართველოს ხელისუფლებამგააჩერა ქვეყნის ეკონომიკა მოქალაქეებს აუკრძალა მათთვის კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებები ყოველგვარი დასაბუთების, გონივრული გათვლის, გრძელვადიანი გეგმის გარეშე. პარალელურად კი არ უზრუნველყო ჯანდაცვის სისტემის მომზადება, ტესტირების სისტემის გამართვა, ჰოსპიტალური სექტორის მომზადება, კოვიდ ინფიცირებულთა ნაკადების  იმგვარი მართვა, რომელიც რაც შეიძლება მეტი ადამიანის გადარჩენის საშუალებას მოგვცემდა.ხელისუფლების პოლიტიკამ დააზარალა ბიზნესი, კერძო კომპანიები, უმუშევრად, უსახსროდ დატოვა ასეულ ათასობით ადამიანი, გაცემული კომპენსაციების მოცულობა კი სრულიად არათანაზომადი და  განუზომლად მცირეა კოლოსალურ დარტყმასთან შედარებით, რაც ადამიანებს, ბიზნესს და ეკონომიკას მიადგა.კერძო სექტორში დასაქმებული ასეულ ათასობით ადამიანის ცხოვრების ხარისხი კატასტროფულად გაუარესდაიმის გამო, რომ მათ ჩამოერთვათ შრომის უფლება და აეკრძალათ  კონსტიტუციით აღიარებული ეკონომიკური თავისუფლებაჯანდაცვის ინტერესებისიდან გამომდინარე, რომლის დაცვა ხელისუფლებამ ვერ შეძლო.შეზღუდვების ახალი ტალღის შემდეგ კი კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდება არა მხოლოდ კერძო სექტორი, არამედ ბიუჯეტიც.ხელისუფლება  საკუთარი შეცდომების უმძიმესი შედეგების გამოსწორებას კვლავ კერძო სექტორის, ბიზნესის, ადამიანების ხარჯზე ცდილობს და უმკაცრესი შეზღუდვების ფონზე დაზარალებულ ბიზნესს მხოლოდ სიმბოლურ შეღავათებს სთავაზობს, შემოსავლების გარეშე დარჩენილ მოსახლეობას კი სიმბოლურ დახმარებას, რომელიც მცირედითაც ვერ აუმჯობესებს მათ მდგომარეობას. ცხადია, რომ ხელისუფლების  პრიორიტეტი კვლავ   ბიუჯეტის შევსებაა, საიდანაც სამწუხაროდ სულ უფრო ნაკლებად ფინანსდება ქვეყნის სასიცოცხლო ინტერესები და სულ უფრო მეტად –კორუფციული ინტერესები, საჯარო მოხელეთა კეთილდღეობა, რომელიც მცირედითაც არ დაზარალებულა იმ დროს, როცა ქვეყნის დანარჩენი მოსახლეობის მდგომარეობა რადიკალურად დამძიმდა.ხელისუფლებამ დაივიწყა , რომ საქართველოს მოქალაქეები თანასწორნი ვართ კანონისა და კონსტიტუციის წინაშე, სახელმწიფოს ვალდებულებაა იზრუნოს “საზოგადოებაში სოციალური სამართლიანობის, სოციალური თანასწორობისა და სოციალური პრინციპების განმტკიცებაზე“(საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 5).იმ დროს, როდესაც ხელისუფლება შემზღუდავი ზომების გასამართლებლად ადამიანების სიცოცხლით სპეკულირებს, 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტში663 მლნ ლარით შეამცირა ჯანდაცვის სფეროს დაფინანსება. სამაგიეროდ, შემცირება არ შეხებია ბიუროკრატიული აპარატის ხარჯებს და საჯარო მოხელეთა, მათ შორის თავად ხელისუფლების მაღალჩინოსანთა ხელფასებს.ამორალურია, როცა შენი ქვეყნის მოსახლეობას, კერძო სექტორს აკისრებ მთელ ტვირთს და პასუხისმგებლობას პანდემიის გამო,   ჯანდაცვის ინტერესებიდან გამომდინარე უკრძალავ მათ არსებობისთვის აუცილებელ მინიმალურ საქმიანობას და ქმედებას, მნიშვნელოვნად ამცირებ ჯანდაცვის სფეროს დაფინანსებას და ამ დროს არც განიხილავ   საჯარო მოხელეთა კეთილდღეობის მცირედით გაუარესებსაც კი.როცა სახელმწიფო თვლის, რომ მისი შემზღუდავი ღონისძიებების გამო უმუშევრად დარჩენილი მოქალაქის არსებობისთვის 200 ლარიანი კომპენსაცია საკმარისია, უმუშევრად დარჩენილი თვითდასაქმებულისთვის ერთჯერადად გაცემული 300 ლარი ადეკვატური კომპენსაციაა, როცა კერძო სექტორში დასაქმებული მოქალაქეების უმრავლესობა უკიდურესად გაღატაკდა, როცა სახელმწიფოს კვლავ ურთულესი გამოწვევების დაძლევა მოუწევს პანდემიასთან ბძროლაში და მისი შედეგების აღმოფხვრისთვის,დაუშვებელია ამ დროს საჯარო სექტორში დასაქმებულთა ხელფასები ათასობით ლარი იყოს და მათ არანაირი ცვლილება არ შეეხოს, ისევ კერძო სექტორის მიერ გადახდილი გადასახადების ხარჯზე.ამიტომ, ჩვენ, საქართველოს მოქალაქეები, მოვითხოვთ სახელმწიფოსგან ამ პეტიციის მოთხოვნის დაკმაყოფილებას. 
gallery images

უმუშევრად დარჩენილი მოსახლეობის სახელით !!!

   პანდემიის შედეგად უმუშევრად დარჩენილი საქართველოს მოქალაქეები მოვითხოვთ,რომ ამ მძიმე პერიოდში ხელისუფლების აბსოლუტურად ყველა წევრს,დაწყებული პრემიერიდან,დამთავრებული პარლამენტარებით,დაენიშნოს დროებით (სანამ ჩვენც უმუშევრები ვიქნებით) საარსებო მინიმუმის შესაბამისი ხელფასები!!! ვინაიდან მთვარობა თვლის რომ საგმირო საქმე გააკეთა და თითო ოჯახს შემოგვწირა თვეში 200 ლარი (და ამასაც მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი ვერ მიიღებს) და ამ ყველაფერს გაგებით უნდა მოვეკიდოთ,,ჩვენ მოთხოვნასაც გაგებით მოეკიდეთ..ჩვენ ,მოსახლეობა,ანუ თქვენი დამქირავებლები, კატეგორიულ უარს ვაცხადებთ გიხადოთ ხელფასები,ვინაიდან გაკოტრებულები ვართ!!! ჩვენ გვშია!!! ჩვენ გვცივა!!! ჩვენ გვეშინია ხვალინდელი დღის!!! 
gallery images

პეტიცია თავისუფლება ლევან ზურაბაშვილს

პეტიცია შექმნილია ლევან ზურაბაშვილის გათავისუფლების მიზნით, რადგან მას არ ჩაუდენია დანაშაული, მას სურდა ადამიანებამდე და სამთავრობო უწყებამდე მიეტანა თავისი სათქმელი, რაც მიზნად ისახავდა 1. აზარტული თამაშების აკრძალვას 2. ბანკების ყოველწლიური პროცენტი შემცირდეს 7% მდე 3. გაიაფდეს წამლების ფასი, ვინაიდან საქართველოში არსებული რეალობის გათვალისწინებით რაც გულისხმობს სიღარიბეს და სოციალური ცხოვრების დაბალ დონეს ხელს უშლის ადამიანების მშვიდათ ცხოვრებას, გაჭირვებული ადამიანების ხარჯზე გამდიდრებას რაც სრულიად დაუშვებელია. ჩვენ გვერდით ვუდგავართ ლევანს და მოვითხოვთ მის გათავისუფლებას. თუ თვლი რომ ლევანი იმსახურებს თავისუფლებას მოაწერეთ ხელი და დააფიქსირეთ თქვენი ხმა. #თავისუფლებალევანს
gallery images
gallery images

გთხოვთ გაანათოთ ქუთაისის სატელევიზიო ანძა

MASHIN ROCA YOVEL GAMIT QUTAISIS YVELA OBIEQTI GACHACHCHAXEBULIA, TELEANDZISKEN KUKUNAXI SIBNELEA, RAC AR EKADREBA ARAMARTO AM OBIEQTIS PERSONALS ARAMED TELECENTRSAC, SXVA ROM ARAFERI DASAVLET SAQARTVELOSA DA IMERETIS REGIONSHI AM TELEANDZIDAN XORCIELDEBA YVELA TELEVIZIIS PROGRAMEBI, YVELA RETRANSLACIA, COTA AR IYOS DA AM MXRIV ES OBIEQTI DACHAGRULIA RADGAN IRGVLIV YVELA OBIEQTI BAGRATIDAN TEATRIS CHATVLIS GANATEBULIA, NUTU MAINDAMAINC SAHAERO TRASA UNDA GADIODES ANDZIS TAVZE ROM IGI GANATDES, GAITVALISWINET MISI FUNQCIA DA MNISHVNELOBA.!
gallery images

გადაერქვას მოსკოვის გამზირს სახელი!

წლებია საქართველოს (რომლის 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ) დედაქალაქში ერთ-ერთი მთავარი ქუჩის სახელწოდებაა მოსკოვის გამზირი. (გველს თავისი მახრჩოველა უყვარდაო)  ვთხოვთ თბილისის საკრებულოს და თბილისის მერიას გადადგას გამბედავი და ისტორიული ნაბიჯი და გადაარქვას სამარცხვინო სახელწოდება!
gallery images

დაერქვას პეკინის გამზირს ბუენოს აირესის გამზირი

მოგეხსენებათ, რომ თბილისის ერთ-ერთი ცენტრალური ქუჩა ჩინეთის დედაქალაქის სახელს ატერებს. მიხუედავად ჩინეთის ისტორიის და ჩინური ცივილიზაციის სიძველისა, საქართველოში ჩინეთის სახელთან ძირითადად ჩინური წებო ასოცირდება, რომელიც ხელზე თუ დაგეწვეთა მთელი დღე ვეღარ იშორებ. ჩინეთი არის ასევე კომუნისტური იდეოლოგიის სახელმწიფო, სადაც მაქსიმალურად ჩახშულია ინდივიდუალური ხმა და დემოკრატიულობის პრინციპები, რაც ესოდენ მნიშვნელოვანია ისეთი ევროპული სახელმწიფოსათვის, როგორიც საქართველოა. მოგახსენებთ, რომ არგენტინა არის უმდიდრესი კულტურის მქონე ქვეყანა, და იგი ასევე არის ერთ-ერთი პირველი სუვერენული სახელმწიფო, რომელმაც აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა 1921 წელს. რაც შეეხება სპორტსა და კულტურას, არგენტინა არის სამშობლო ისეთი ფენომენებისა, როგორებიც არის ხორხე ლუის ბორხესი, ხულიო კორტასარი, დიეგო არმანდო მარადონა და ტელენოველა "მეამბოხე სულები" (Rebelde Way), რომელიც იყო ქართველი ახალგაზრდობის ნუგეში 2000-იან წლებში. რად ღირს მხოლოდ არგენტინული ტანგო ! აუცილებელია გამოვყოთ არგენტინის რაგბის ნაკრების დიდი წარმატება, რაც აისახა 2020 წელს ახალი ზელანდიის ეროვნული ნაკრების დამარცხებაში. მნიშვნელოვანია იქნება არგენტინასთან კულტურული და პოლიტიკური ურთიერთობის გაღრმავება ჩვენი ქვეყნის გაურკვეველი მომავლისათვის. შესაბამისად, ამ ყველაფრის პირველი დიპლომატიური ნაბიჯი იქნება ის, რომ პეკინის გამზირს გადაერქვას სახელი და ეწოდოს ბუენოს აირესის გამზირი. ბუენოს აირესი ესპანურად ნიშნავს კეთილ აირებს და ეს მოვლენა შეიძლება დადებითად აისახოს ამ ქუჩის ეკოლოგიურ მდგომარეობასა და გამონაბოლქვის შემცირებაზე. 
gallery images
gallery images

მოვითხოვთ სრულ დისტანციურ სწავლებას აგრარულ და თავისუფალ უნივერსტეტებში

პეტიციის შექმნის მიზანია აგრარული და თავისუფალი უნივერსეტების სრულ დისტანციურ სწავლის რეჟიმზე გადასვლა. დღემდე უნივერსტეტის ადმინისტრაციისთვის გაგზავნილმა ცალკეულმა წერილებმა მიზანს ვერ მიაღწია. ამდენად, მიგვაჩნია, რომ საერთო პეტიცია უფრო ეფექტური იქნება. სტუდენტებიც და ადმინისტრაციაც უნდა შევთანხმდეთ, რომ ჩვენი მიზანია ჯანმრთელობის დაცვა და არა ვალდებულებების თავიდან არიდება, რაც უნივერსიტეტში ჩაბარების დღიდან გვაკისრია. სამწუხაროდ, Covid-19-ის შემთხვევები დრამატულად მატულობს და, ექსპერტთა აზრით, კიდევ უფრო მოიმატებს. ჩვენს უნივერსიტეტში დაავადდნენ როგორც სტუდენტები, ასევე პედაგოგები. ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული რეკომენდაციების დაცვა საკმარისი არ არის. კონტაქტური სწავლება თავისთავად საფრთხისშემცველია, რასაც ემატება ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული რისკები. მართალია, სტუდენტებს ზოგადად ძლიერი იმუნიტეტი აქვთ, მაგრამ მათ ნაწილს ოჯახში ჰყავს რისკის ჯგუფში მყოფი ადამიანები. ცხადია, რომ უნივერსიტეტში სიარული მნიშვნელოვნად ზრდის ინფექციის გავრცელების რისკს. ამდენად, მიმდინარე ეტაპზე აუცილებლად მიგვაჩნია სრულ დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლა და მაქსიმალურად სახლში დარჩენა. განათლების მნიშვნელობა განუზომელია, მაგრამ ყველაზე ღირებული მაინც სიცოცხლე და ჯანმრთელობაა. Campus Students VS Covid-19
gallery images

სოფელი ასურეთის (ე.წ. ასურეთის აგარაკების) წყალმომარაგება და გაზიფიცირება

შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმპმარაგების კომპანიის მიერ 2020 წლის 20 ოქტომბერს გამოცხადებულია ელექტრონული ტენდერი #NAT200016228 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის -15 სოფლის (მაწევანი, გოლთეთი, წინწყარო, დიდი დურნუკი, პატარა დურნუკი, ქოთიში, ხაიში, ქოსალარი, ტბისი, ფარცხისი, საღრაშენი, არდისუბანი, ენაგეთი, შავსაყდარი და ასურეთი) წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის საპროექტო - სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე. სატენდერო პირობებში გათვალისწინებულია სოფელი ასურეთი, თუმცა როგორც შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმპმარაგების კომპანიაში განგვიცხადეს სოფელ ასურეთში არ მოიაზრება ე.წ. ასურეთის აგარაკები და შესაბამისად არ განხორციელდება ე.წ. აგარაკების წყალმომარაგება და საკითხის გადასაწყვეტად უნდა მივმართოთ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტს (რაც განვახორციელეთ რამოდენიმეჯერ).ე.წ. ასურეთის აგარაკები ეკუთვნის სოფელ ასურეთს, რაც დასტურდება საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს უძრავი ქონების ამონაწერებით.მივმართავთ საქართველოს მთავრობას, პრემიერმინისტრს, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინოსტროს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეოის სამინისტროს, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტსა და საქართველოს გაერთიანებული წყალმპმარაგების კომპანიას გაითვალისწინონ რომ აგარაკები ეკუთვნის სოფელ ასურეთს და უზრუნველყონ ე.წ. აგარაკების წყლითა და გაზით მომარაგება.
gallery images

აიკრძალოს მარშუტკები

აიკრძალოს  ტრანსპორტის ეს  სახეობა  რადგან   უკვე  დიდიხანია  ევროპულ ქვეყნებში  აღარ დადაიან
gallery images

გრიგოლ ვაშაძემ დატოვოს ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის პოსტი

დღეს გაკეთებული სამარცხვინო განცხადების გამო, სადაც ის საუბრობდა პარლამენტში შესვლასა და მეორე ტურებში მონაწილეობაზე, გრიგოლ ვაშაძემ დატოვოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის პოსტი
gallery images

ფინალისთვის შეჩერდეს კომენდანტის საათის მოქმედება

ფეხბურთის გულშემატკივრები მოვითხოვთ 12-დან 13 ნოემბრის ღამეზე შეჩერდეს კომენდანტის საათის მოქმედება.12 ნოემბერს, ცარიელი ტრიბუნებზე დარჩენილ საქართველოს ნაკერებს, ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვან მატჩში მხარდაჭერა სჭირდება. ამ პირობებში ღია გულშემატკივრობის ყველაზე ოპტიმალური ფორმა - სტადიონის გარშემო შეკრებაა, მაგრამ პრობლემა ისაა, რომ მატჩი 21 საათზე იწყება, ხოლო გადაადგილების შეზღუდვა 22 საათიდან აქტიურდება. ნაკრების მხარდასაჭერად და საზოგადოებრივი წესრიგის მოსობრივი დარღვევის თავიდან ასარიდებლად, საქართველოს მთავრობას მივმართავთ თხოვნით დაუშვას გამონაკლისი და გულშემატკივარს თავისუფლად გადაადგილების საშუალება მოგვცეს. შეზღუდვის შედეგად - ვერ შევძლებთ სტადიონის სიახლოვეს მისვლას და ნაკრების მხარდაჭერას. ვერ შევძლებთ პირად სივრცეში მეგობრებთან ერთად მატჩის ყურებას და სიხარულის გაზიარებას. გამარჯვების შემთხვევაში ვერ შევძლებთ ქუჩაში გასვლას და ზეიმს, რომელსაც 40 წელი ველოდით.მოგვეცით საშუალება ბიჭებს ხმა მივაწვდინოთ, რომ ჩვენც მათთან ვართეს არის მატჩი, რომელსაც საქართველოს ისტორიის შეცვლა შეუძლია  
gallery images

დავეხმაროთ საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს

ფეხბურთს მსოფლიოში უამრავი ადამიანი ქომაგობს და მათი უმეტესობისთვის ფეხბურთი მხლოდო სპორტი არ არის, საქართველოში ამ სპორტს დიდი ისტორია აქვს და თიქთმის ამ სპორტის სახეობის დაარსებიდანვე შემოვიდა ჩვენს ცხოვრებაში როგორც ეროვნული ღირსება, ვერ და არც აიღიწერება ის განცდა რასაც განიცდის ფეხბურთის ქომაგი მაშინ როცა ეროვნული ნაკრები თამაშობს, დღეს ისე როგორც არასდროს საქართველოსთვის ძალიან ახლოს დგას ის ნანატრი ოცნება რასაც მთელი ერი ელოდებოდა მთელი 30 წელიწადია რაც გამოცხადდა თანამედროვე საქართველსო დამოუკიდებლობა, ეს არის ის მომენტი როცა უნდა დაიწეროს ისტორია უნდა გადაიდგას პირველი ნაბიჯი ამაში ყველა და ყველაფერი უნდა იყოს ჩართული, სამწუხარო კოვიდ ვირუსული მდგომარეობა ყველასთვის გასაგებია და ისიც უდაოდ საყურადღებოა რომ, ადამიანის სიცოცხე დგას უპირველეს ყოვლისა, თუმცა თუკი სწორად დაიგეგმება ყველაფერი და დაცული იქნება მსოფლიოში დაწესებული უსაფრთხოების ნორმები ჩვენ შევძლებთ ამ რთულ პერიოდშიც გვერდით დავუდგეთ საქართველოს ნაკრებს და ერთად დავწეროთ ისტორია, ყველას მოგიწოდებთ რომ შემოუერთდეთ პეტიციას რათა დართონ ნება უეფას მიერ დაწესებული დასაშვები გულშემატკივრების დაშვება სტადიონზე ყველა საჭირო და აუცილებელი ნორმების დაცვით, ჩვენი გუნდისთვის ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ რაც შეგვიძლია, გულშემატკივარი  სტადიონზე მეთორმეტე ფეხბურთელია! არ გვინდა ორმაგი სტანდარტები იმ დროს როცა იმართება მიტინგები და აქციები სადაც გაცილებით მეტად არის დარღვეული ყველა კოვიდ უსაფრთხოების დამცავი ნორმები ვთხოვთ ყველა მარეგულირებელ ორგანოს რომ ეს თამაში არის გამორჩეული და არის განსაკუთრებული სრულიად საქართველოს ისტორიისათვის ამიტომ დაუშვან ქომაგები სტადიონზე უსფრთხოების ყველა ნორმების გათვალისწინებით. ყველას გთხოვთ მივიღოთ მონაწილეობა და შევიტანოთ ჩვენი წვლილი ისტორიაში დავუდგეთ ჩვენს ნაკრებს გვერდში და ვიყპთ მეთორმეტე ფეხბურთელი 
gallery images

აგრო საათი

მისაღები იქნება თუ არა დაწყებით კლასებში "აგრო საათი" კვირაში ერთხელ მაინც.