add one
gallery images

თავისუფლება ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილს

რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ უკანონოდ დაკავებულია საქართველოს ორთოპედ-ტრავმატოლოგთა საზოგადოების  პრეზიდენტი, ცნობილი ქართველი ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი. ექიმების პროფესიულ საქმიანობას კონფლიქტურ სიტუაციებშიც ყოველთვის ნეიტრალური როლი ენიჭება და ამ მხრივ, აღმაშფოთებელია რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ვაჟა გაფრინდაშვილის ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში უკანონო დაკავება. ვაჟა გაფრინდაშვილის ოჯახი,მეგობრები და კოლეგები მოვუწოდებთ მსოფლიო ექიმთა საზოგადოებას და ყველა თავისუფალ ადამიანს დაგვეხმარონ მისი უკანონო დაკავების ფაქტთან დაკავშირებული პროტესტის გავრცელებაში და მოუწოდონ მოლაპარაკებაში ჩართულ მხარეებს პრობლემის მშვიდობიანი გზით გადაჭრისკენ.
gallery images

პეტიცია საქართველოში გაფანტული სკლეროზით დაავადებული პაციენტებისათვის მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის შესახებ

პეტიცია შემუშავებულია გაფანტული სკლეროზით დაავადებული პაციენტების მიერ. პეტიცია გამოქვეყნდა  2019 წლის  31 ოქტომბერსაღნიშნული პეტიცია შემუშავდა, რათა მოხდეს საქართველოში გაფანტული სკლეროზით დაავადებული პაციენტებისათვის მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.საფუძველიგაფანტული სკლეროზი ცენტრალური ნერვული სისტემის პროგრესირებადი დაავადებაა და მსოფლიოში ამ პათოლოგიით დაახლოებით 2.3 მილიონი ადამიანია დაავადებული. პირველი სიმპტომები საკმაოდ ახალგაზრდა ასაკში 20-დან 40 წლის პერიოდში ვლინდება და ამიტომ გაფანტული სკლეროზი ახალგაზრდა და საშუალო ასაკის მოსახლეობაში არატრავმული უნარშეზღუდულობის ძირითადი მიზეზია. გაფანტული სკლეროზი არის მიზეზი უნარშეზღუდულის სავარძლის ყველაზე ხშირად გამოყენებისა 18-64 წლის ასაკის მოსახლეობაში.ადრე დაწყებული სწორი მკურნალობა მნიშვნელოვნად აფერხებს დაავადების აქტივობას და მასთან დაკავშირებულ უნარშეზღუდულობას.გაფანტული სკლეროზის მკურნალობის სტანდარტად აღიარებულია დაავადების მამოდიფიცირებელი თერაპია, რომელიც დაავადების დიაგნოსტირებისთანავე უნდა იყოს გამოყენებული, რაც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს დაავადების მიმდინარეობას, პროგნოზს და დაავადებულის ცხოვრების ხარისხს.საქართველოში რეგისტრირებულია გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო დაავადების მამოდიფიცირებებელი რამოდენიმე პრეპარატი, თუმცა ისინი არ ფინანსდება ქვეყანაში მიმდინარე რომელიმე ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში, რის გამოც გაფანტული სკლეროზის მკურნალობა არ არის ხელმისაწვდომი პაციენტთა უმრავლესობისთვის. პაციენტები არ უნდა გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები მხოლოდ იმის გამო, რომ სრულფასოვნად ვერ იტარებენ საჭირო მკურნალობას ფინანსების არარსებობის გამო! დროული მკურნალობის ფონზე შესაძლებელია ისინი დაუბრუნდნენ  სრულფასოვანი ცხოვრების წესს ოჯახსა და სოციუმში და თავიანთი წვლილი შეიტანონ ქვეყნის განვითარებაში.თხოვნაზემოთ თქმულიდან გამომდინარე მოგმართავთ თხოვნით:სახელმწიფომ უზრუნველყოს გაფანტული სკლეროზით დაავადებული პაციენტების მკურნალობის და რეაბილიტაციის დაფინანსება/თანადაფინანსება  პეტიციაზე ხელის მოწერით, მე ვადასტურებ, რომ წავიკითხე, გავიაზრე და ვეთანხმები  ჩამოთვლილ დებულებებს.წინასწარ მადლობას გიხდით მხარდაჭერისა და გულისხმიერებისათვის,პატივისცემით,გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტები
gallery images

სპეციალური მასწავლებლის პროფესიული განვითარების და კარიერული წინსვლის სქემის ამოქმედება

 2013 წლის 26 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა მოახდინა გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირთა უფლებათა დაცვის კონვენციის რატიფიცირება, რითაც სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა და ვალდებულება შშმ პირების მიმართ ორმაგად გაიზარდა. საქართველოს მთავრობისათვის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საჭიროებაზე მორგებული განათლება კვლავაც ერთ-ერთი პრიორიტეტია.2007 წლიდან საქართველოში ზოგადი განათლების საფეხურზე ინკლუზიური განათლების დანერგვა დაიწყო, რომელმაც ხელი შეუწყო სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების განათლებაზე მისაწვდომობის გაზრდას. სპეციალური მასწავლებლის შტატი  სკოლებში 2013 წლიდან გაჩნდა. ზოგ შემთხვევაში ის დღემდე ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობისთვის მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. სპეც. მასწავლებელი უნდა ფლობდეს საჭირო კომპეტენციას სწავლების იმ მიდგომებს, მეთოდოლოგიასა და სტრატეგიებს, რომელიც უზრუნველყოფს ყველა მოსწავლის და მათ შორის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის ჩართულობას და თანამონაწილეობას საგანმანათლებლო სივრცეში. სპეც. მასწავლებლის განახლებული სტანდარტის მიხედვით იგი ახდენს მოსწავლეთა უფლებების ადვოკატირებას მათი დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდას და ინტეგრირებას სასწავლო პროცესში; ამ მხრივ მათ მიმართ დაკისრებული პასუხისმგებლობა განსაკუთრებით დიდია, ამიტომ მნიშვნელოვანია ისეთ მოწყვლად კატეგორიასთან, როგორიცაა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე, კვალიფიციური კადრი მუშაობდეს. თუმცა ბოლო წლებში  ინკლუზიური განათლების მიმართულებით განხორციელებული  ინიციატივები ნაკლებად ემსახურება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ან/და სპეციალური საგანმნათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების ხარისხიანი განათლების მიწოდების შესაძლებლობის გაზრდას. რამდენადაც არ არსებობს სპეციალური მასწავლებლის პროფესიული განვითარების და კარიერული წინსვლის სქემა, რომელიც საშუალებას მისცემს მათ განავითარონ პროფესიული უნარ-ჩვევები და აიმაღლონ კვალიფიკაცია. მიუხედავად 2018 წლის სექტემბრიდან მასწავლებლის სტატუსის მოპოვებისა, სპეციალურ მასაწავლებელს კვლავაც არ აქვს შესაძლებლობა დაადასტუროს საკუთარი კომპეტენცია და იზრუნოს მის კარიერულ განვითარებაზე. ამასთან, მას სხვა მასწავლებლების მსგავსად არ აქვს შრომითი ანაზღაურების ზრდის პერსპექტივა, რაც დისკრიმინაციულად მიგვაჩნია.პირველ რიგში, ამგვარი მიდგომა არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ან/და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის უფლების უხეში დარღვევა, ვინაიდან დაუშვებელია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეს ასწავლიდეს პირი, რომელსაც არ აქვს დადასტურებული კვალიფიკაცია, ასევე არ ჰქონდეს პროფესიული წინსვლის და განვითარების შესაძლებლობა.ბოლო წლებში ასობით სპეციალურმა მასწავლებელმა დატოვა აღნიშნული პოზიცია უკეთესი სტატუსის, ანაზღაურების და პროფესიული წინსვლის შესაძლებლობების ძიებაში, იმის გამო, რომ მას არ აქვს შექმნილი შესაბამისი სამუშაო პირობები. მათ ადგილს იკავებენ ნაკლებად კვალიფიციური კადრები, რომლებიც ვერ უზრუნველყოფენ ყველა მოსწავლისთვის თანაბარი და ხარისხიანი ზოგადი განათლების მიწოდებას. შესაბამისად, სახელმწიფო სპეციალური მასწავლებლებისთვის მასწავლებლის პროფესიული სქემიდან გამოთიშვით, ხელოვნურად ქმნის ბარიერს ინკლუზიური განათლების ხარისხის განვითარებისთვის სკოლაში.ამ პეტიციის ხელმომწერნი ვითხოვთ 2020 წლის იანვრიდან სპეციალური მასწავლებლებისთვის ამოქმედდეს „მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემა“  რაც ითვალისწინებს, სპეციალური მასწავლებლის კვალიფიკაციის გაზრდას და მათი თანაბარი პირობებით უზრუნველყოფას. ვფიქრობთ, აღნიშნული ცვლილებები ხელს შეუწყობს საქართველოში ინკლუზიური განათლების წარმატებით განხორციელებას, რაც გაზრდის მოსწავლეთა/მოზარდთა სწავლების ხარისხს განათლების ყველა საფეხურზე.
gallery images

ბიოწარმოების ხელშეწყობა საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტი უნდა იყოს!

2019 წლის 30 აგვისტოს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ საზოგადოებას წარუდგინა “საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სტრატეგია 2021– 2027“ და ამავე სტრატეგიის „2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმა“, რომელშიც დეტალურად არის გაწერილი მომავალი სამი წლის განმავლობაში სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილი პროგრამები და მათი ბიუჯეტი. სამწუხაროდ, მიუხედავად საზოგადოების მოლოდინისა, არც სტრატეგიის დოკუმენტის ძირითად ნაწილში არ არის მკაფიოდ განსაზღვრული, რომ ბიო/ორგანული წარმოების განვითარება სახელმწიფოს პრიორიტეტია და, რაც მთავარია, სამინისტროს 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმა საერთოდ არ ითვალისწინებს ამ მიმართულების განვითარების ხელშემწყობ რაიმე პროგრამას. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მთავრობა და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 2018 წლიდან აცხადებდნენ, რომ სახელმწიფო გეგმავდა ბიო/ორგანული წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელებას. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ბატონმა ლევან დავითაშვილმა 2019 წლის 7 მარტს, პარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა, რომ „(ბიოწარმოების ხელშეწყობის) პროექტის პრეზენტაცია გაიმართება უახლოეს პერიოდში. ფერმერებს დავეხმარებით, რომ მათ  ბიოწარმოების განვითარება შეძლონ, როგორც წარმოებისა და კონსულტაციების ნაწილში, ისე სერტიფიცირების ეტაპზე. ეს არის ძვირი და რისკიანი მიმართულება და სახელმწიფოს ფინანსური მხარდაჭერის გარეშე მისი განხორციელება რთული იქნება“. ჩვენთვის ასევე ცნობილი იყო, რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს შემუშავებული და საქართველოს მთავრობისათვის დასამტკიცებლად წარდგენილი ჰქონდა აღნიშნული პროგრამის პროექტი, რომელიც 5 წლის მანძილზე ჯამში დარგისათვის 100 მილიონი ლარის ინვესტირებას ისახავდა მიზნად. სამწუხაროდ, სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის გამოქვეყნებულმა პროექტებმა ეს მოლოდინები სრულიად გააქარწყლა.რატომ არის ბიო/ორგანული წარმოების განვითარება მნიშვნელოვანი?    ბიოწარმოება სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ისეთი სისტემაა, რომელიც ხელს უწყობს გარემოს დაცვასა და მდგრად განვითარებას - ნიადაგის, ეკოსისტემის შენარჩუნებას და ადამიანის, როგორც გარემოს ნაწილის, კეთილდღეობას;    ბიოპროდუქტების მსოფლიო ბაზარი „პრემიუმ კლასის“ ბაზარია და ბიოპროდუქტებზე მოთხოვნა მთელს მსოფლიოში ყოველწლიურად იზრდება; ამასთან, ბიოპროდუქტების წარმოების განვითარებას დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოში მაღალშემოსავლიანი ტურიზმის განვითარებისათვის - მაღალშემოსავლიანი ტურისტი ეძებს ადგილობრივ, ბიოლოგიურ პროდუქტს;    საქართველოს მთაგორიანი ლანდშაფტი და მიწის ფარაგმენტაცია არ იძლევა საშუალებას იაფი, მაგრამ მაღალმოსავლიანი პროდუქციით ვიყოთ კონკურენტუნარიანი  მსოფლიო ბაზარზე, თუმცა საქართველოს შეუძლია მრავალფეროვანი და მაღალი ხარისხის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება;    ბიო/ორგანული წარმოების განვითარება ხელს შეუწყობს სოფლად ეკოლოგიური და სოციალური პირობების გაუმჯობესებას და იძლევა მეტი შემოსავლის მიღების შესაძლებლობას სოფლის მცხოვრებლებისათვის.რატომ არის მნიშვნელოვანი ბიოწარმოების სტიმულირება სახელმწიფოს მიერ?    ბიო/ორგანულ წარმოებაზე გადასვლა რთული პროცესია. იგი მოითხოვს წარმოების სისტემის შეცვლას, რამაც პირველ წლებში შესაძლოა მოსავლიანობის შემცირება გამოიწვიოს;    ბიო/ორგანული წარმოება საჭიროებს სერტიფიცირების პროცესის გავლას, რაც მრავალწლიანი კულტურების შემთხვევაში 4 სეზონამდე შეიძლება გაიწელოს; ამ პერიოდში მეურნეობა იხდის სერტიფიცირების ხარჯებს, მაგრამ ვერ იღებს უკეთეს შემოსავალს.შესაბამისად, კონკრეტული მასტიმულირებელი მექანიზმების არარსებობის გამო, ამ მიმართულების განვითარება კვლავ ძალიან ნელი ტემპით მოხდება; განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც სახელმწიფო სხვადასხვა ფიტოსანიტარიული პროგრამების ფარგლებში, ირიბად ასტიმულირებს ძლიერმოქმედი ქიმიური პრეპარატების მასობრივ გამოყენებას ფერმერების მიერ. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მოვითხოვთ:     “საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სტრატეგია 2021– 2027“-ით ბიოწარმოების განვითარება გამოცხადდეს ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად;    „საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების 2021-2027 წლების სტრატეგიის 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმამ“ გაითვალისწინოს ბიო/ორგანული წარმოების ხელშეწყობის კომპონენტი შესაბამისი ბიუჯეტით, რომელიც:    მოახდენს ბიოწარმოებაზე გადასვლის პერიოდში სასერტიფიკაციო ხარჯების თანადაფინანსებას;    მოახდენს ბიომწარმოებელთა ხარჯების (ექსტენცია, ბიოსასუქები და მცენარეთა დაცვის საშუალებები) თანადაფინანსებას გარდამავალ პერიოდში;    ხელს შეუწყობს „ბიო“ თესლეულის, სასუქებისა და მცენარეთა დაცვის საშუალებების წარმოებას;    ხელს შეუწყობს ბიო/ორგანული პროდუქციის შემნახველი და გადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურის შექმნას;    ხელს შეუწყობს ბიოპროდუქციის მარკეტინგს სხვადასხვა ღონისძიებების მეშვეობით.    წახალისდეს ბიოწარმოება სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული სხვა პროგრამებით (მაგ., „დანერგე მომავალი“, სასოფლო-სამეუნეო დაზღვევის პროგრამა და სხვ.);    მოხდეს ბიომწარმოებელთა სტიმულირება სხვადასხვა საგადასახადო შეღავათების მეშვეობით (მაგ., საშემოსავლო გადასახადისაგან გათავისუფლება);     სახელმწიფო ფიტოსანიტარიული პროგრამების ფარგლებში (მაგ. აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის პროგრამა), პრიორიტეტი მიენიჭოს ბიოპრეპარატების გამოყენებას და/ან ბიომწარმოებლების უფლებების დაცვის მიზნით ბიომწარმობელებისათვის შეთავაზებულ იქნეს ალტერნატიული, ბიოწარმოებაში დაშვებული საშუალებები.ორგანული სოფლის მეურნეობა, უპირველესად, ნიადაგის, გარემოს, დღევანდელი და მომავალი თაობების სიჯანსაღეზე ზრუნვაა და გვჯერა, განვითარებული ქვეყნების მსგავსად, ეს საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტიც უნდა იყოს! 
gallery images

განახლდეს კინოთეატრებში ფილმები რუსულად

საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვით, ქვეყნის საგარეო კურსის სრული გააზრებული მხარდაჭერით, სახელმწიფოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაერთიანების აუცილებლობის გაზიარებით და რუსეთის სახელმწიფო მანქანის საქართველოს უდავო მტრად აღიარებით მოგმართავთ თხოვნით. ადამიანის უფლებების ფუძემდებელი პრინციპები ავალდებულებს გასართობ სფეროზე ორიენტირებულ ორგანიზაციებს საქმიანობის წარმოებისას დაეყრდნონ მოსახლეობის მოთხოვნებს და ახორციელონ მათი მოღვაწეობა მომხმარებელთა მსხვილი ნაწილის სურვილებიდან გამომდინარე. ამიტომაც საქართველოს კინოთეატრებში უნდა აღდგეს რუსულ ენაზე გახმოვანებული კინოპროდუქციის ჩვენება. არა მხოლოდ იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც არ ფლობენ ქართულ ენას ხანგრძლივი საბჭოთა ოკუპაციის ფარგლებში არსებული დანაშაულებრივი წყობის შედეგად, არამედ იმ ადამიანებისთვისაც, რომლებიც, ქართულისა და ინგლისური ენის გარდა, ასევე ფლობენ რუსულ ენასაც და გააჩნიათ ამ ენაზე ფილმების ყურების უფლება. ასეთი სწორი გადაწყვეტილების მიღება არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობს საქართველოს სახელმწიფოებრიობის იმიჯის შელახვას, იმიტომ რომ ემსახურება ჩვენივე კომფორტს და წარმოადგენს ქართველი მრავალეროვანი საზოგადოების რუსეთის ჰიბრიდულ ომზე ღირსეული და თანამიმდევრული პასუხის განუყოფელ ნაწილს. პატივისცემით, საქართველოს მოქალაქეები...
gallery images

აბიტურიენტების 2%-ს, რომლებმაც 2019 წლის ეროვნულ გამოცდებზე ჩააბარეს 4-ვე საგანი, მაგრამ ვერ გააკეთეს შესაბამისი არჩევანი, უფლება მიეცეთ ჩაირიცხონ იმ უნივერსიტეტებში, სადაც აკმაყოფილებენ საკონკურსო ქულებს

საქართველოს პარლამენტის განათლების, მეცნიერების და კულტურის კომიტეტს, განათლების სამინისტროს და სსიპ შეფასების და გამოცდების ეროვნულ ცენტრს, მოგმართავთ თხოვნით: ჩვენი აბიტურიენტების 2% -მა ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩააბარა 4-ვე საგანი და გადალახა კონკრეტულ საგანმანათლებო პროგრამაზე მითითებული კომპეტენციის მინიმალური ზღვარი, თუმცა ახალგაზრდული გამოუცდელობის გამო ვერ გააკეთეს შესაბამისი არჩევანი - უნივერსიტეტების ჩამონათვალში ვერ მიუთითეს შედარებით დაბალრეიტინგული საგანმანათლებლო პროგრამები, რაც, სასურველ უმაღლეს სასწავლებლებში საკონკურსო ქულების დაკლების შემთხვევაში, სხვა უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვის საშუალებას მისცემდათ. აღნიშნული მიზეზის გამო, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა აბიტურიენტების აღნიშნული 2% უმაღლესი სასწავლებლების გარეთ დატოვა, რაც უსამართლობაა. ჯერ ერთი, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე ( naec.ge) გამოქვეყნებულ 2019 წლის საგამოცდო ცნობარში საერთოდ არ არის მოცემული რეგულაცია, თუ რა შედეგი უნდა მოჰყვეს, როცა აბიტურიენტი ვერ გააკეთებს შესაბამის არჩევანს სარეიტინგო ჩამონათვალში და დააკლდება საკონკურსო ქულები. აღნიშნული კი ეწინააღმდეგება კანონის განსაზღვრულობის პრინციპს. მეორეც, დაბალი საკონკურსო ქულების მქონე ვაკანსიებზე ჩარიცხვით მოგებული იქნება ყველა მხარე - აღნიშნული 2% სტუდენტებისა, რომელთაც გამოცდები ჩააბარეს, აკადემიურ სწავლას გააგრძელებენ, ასევე უნივერსიტეტები და სახელმწიფო, რომელიც დამატებით შემოსავლებს მიიღებს ბიუჯეტში. გთხოვთ აღნიშნული აბიტურიენტების 2%-ს მისცეთ შესაძლებლობა იმავე ან სხვა დაწესებულებაში გააგრძელონ სწავლა აბიტურიენტსა და დაწესებულებას შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე. პატივისცემით, დავით ბესტავაშვილი
gallery images

იმ ბავშვებს რომლებმაც ჩააბარეს 3 საგანი და ვერ გადალახეს უნარებში ბარიერი უფელბა მიეცეთ მონაწილეობა მიიღონ სკალირებაში და დაემატოთ გადამსვლელი ქულა

განათლების სამინისტროს და გამოცდების ეროვნულ ცენტრსს მოგმართავთ თხოვნით იმ ბავშვებმა რომლებმაც ჩააბარეს 3 საგანი და ვერ  გადალახეს უნარებში გათანაბრებული ქულით ბარიერი უფლება მიეცეთ  მონაწილეობა მიიღონ სკალირებაში და დაემატოთ გადამსვლელი ქულა რათა არ გაუცდეთ კიდევ 1 წელი იმ საგნის გამო რომელიც მომავალში აღარ არის სავალდებულო 
gallery images

ვაღიაროთ რომ ჭიათურის რაიონის სოფელი ტყემლოვანა მაღალმთიანია

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  მანდაეთის საკრებულოში შემავალი სოფელ ტყემლოვანის მცხოვრებლები  უკვე 3 წელია  მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებას ვითხოვთ, მაგრამ ამაოდ.  ყოველწლიურად გვპირდებიან, რომ აუცილებლად მოგვანიჭებენ, რადგან  ყველა კრიტერიუმს ვაკმაყოფილებთ იმისათვის, რომ ეს სტატუსი მივიღოთ. ჩვენს რაიონში ზოგ ისეთ სოფლებს მისცეს სტატუსი, ვინც უფრო დაბლობზე ცხოვრობს  და ქალაქიდან 5-10 კილომეტრიც კი არ აშორებს. მაგალითად უსახელო,  წყალშავი, ბეგიაური .ეს სოფლები  არც სხვა კრიტერიუმებით არიან ჩვენზე წინ.  ჩვენ მათ არ ვედავებით,რატომ მიიღეს სტატუსი, მაგრამ ვედავებით, რომ მათზე მეტად  ჩვენს სოფელს ეკუთვნის ეს სტატუსი.სოფელი ტყემლოვანა მანდაეთის საკრებულოში შემავალი სოფელია. მისი სიმაღლე ზღვის დონიდან 800 მეტრია. ამ ინფორმაციას ადასტურებს არაერთი კვლევა.   სოფელი  ქალაქს 25 კილომეტრითაა დაშორებული. მანდაეთის  საკრებულოში შედიან  სოფლები: მანდაეთი, მეჩხეთური, ქფილარი, ჩხირაული და ტყემლოვანა.   აქედან მხოლოდ ტყემლოვანას არა აქვს მაღალმთიანობის სტატუსი. ეს იმ დროს , როდესაც გარშემო ოთხ სოფელს იმავე საკრებულოში ეს სტატუსი მინიჭებული აქვს.  დემოგრაფიული, პერიფერიული და სხვა კრიტერიუმები ამ სოფლებს ერთნაირი აქვს. მანდაეთთან შედარებით ჩვენი კრიტერიუმი მეტადაა კიდევაც შესამჩნევი: ადმინასტრაციული ცენტრიდან უფრო დიდი მანძილით დაშორება. სოფლის მოსახლეობის შემცირების პროცესი განსაკუთრებით მკვეთრია ბოლო წლებში.  სოფელში არ არის  საბავშვო ბაღი,   მშობლები სოფლის სამეურნეო სამუშაოებზე მინდვრებში რომ მიდიან, იძულებულნი არიან, ჩვილი ბავშვები დილის ექვს საათზე გააღვიძონ და სამუშაოზე წაიყვანონ. საბავშვო ბაღი რომ არსებობდეს,  მაშინ ბავშვები სკოლაში უფრო მომზადებულები მივიდოდნენ. რთული მდგომარეობაა ახალგაზრდებისთვის: არანაირი სპორტი, არანაირი გასართობი. არც ბიბლიოთეკა. ერთარდერთი იმედი სკოლაა, მაგრამ ყოველწლიურად იკლებს მოსწავლეთა რიცხოვნება. მაგალითისთვის; 10 წლის წინ სკოლაში სწავლობდა 180 მოსწავლე, დღეს  სწავლობს- 50. 10 წლის შემდეგ სავარაუდოდ იქნება 10.    სოფლის მოსახლე ახალგაზრდობა იძულებული ხდება, სოფლიდან წავიდეს. ახალგაზრდის სოფლად თვითრეალიზაციის არავითარი საშუალება არ არსებობს დემოგრაფიული მდგომარეობა  კრიტიკულ ზღვარს მიუახლოვდა. ყოველწლიურად არაერთი ოჯახი ტოვებს სოფელს და რამოდენიმე წელიწადში მხოლოდ ნამოსახლიღა დარჩება. არადა დღესდღეობით  სოფელი ტყემლოვანა განთქმულია, როგორც საუკეთესო  ქვევრის მწარმოებელ სოფლად.  დღეს, როდესაც  ქვევრის ღვინის დაყენების უძველესი ქართული ტრადიციული მეთოდი შეიტანეს იუნესკოს არამატერიალური კულტურის ძეგლთა სიაში, ახალმა საუკუნემ ახალი გაქანება მისცა მექვევრეობას. ევროპასთან კავშირის აღდგენის შემდეგ ქვევრის ღვინით დაინტერესებულმა დასავლეთმა ქვევრი მოითხოვა, ანუ ევროპის ბაზარი გაეხსნა საქონელს, რომლის შენების კულტურა უკვე დაკარგული გვქონდა. ქვევრის საუკეთესო ხელოსნის რამდენიმე ოჯახი შემორჩენილია სოფელში,  ოჯახების ახალგაზრდა თაობებმა რომ აითვისონ ეს ხელობა, მათ ხელშეწყობა სჭირდებათ. მაღალმთიანობის სტატუსი ამ მხრივ სოფლის განვითარებას დიდად შეუწყობს ხელს. ახალგაზრდა მეწარმეები სოფელს დაუბრუნდებიან და სოფელიც გაძლიერდება ქვეყნის საკეთილდღეოდ. მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი სასოფლო–სამეურნეო კრიტერიუმია  ის, რომ ტყემლოვანაში სასოფლო-სამეურნეო ან სახნავ-სათესი ფართობების ნახევარზე მეტის დამუშავება შეუძლებელია სტანდარტული სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით, რომელიც გამოიყენება ბარის პირობებში. უმეტესწილად იყენებენ ხარებს. ნიადაგი მოუსავლიანია, მხოლოდ სიმინდის კულტურა  ხარობს,  ისიც გაჭირვებით. უვე რამდენიმე წელია  გვალვების გამო მოსახლეობა თითქმის  მოსავლის გარეშე რჩება. რა თქმა უნდა სარწყავი სისტემა ჩვენთვის მიუწვდომელი ოცნებაა. ეს  ყოველივე მოსახლეობის. ისედაც რთულ ეკონომიკურ მდგომარეობას მძინე ტვირთად აწვება. თუ პერიფერიულობის კრიტერიუმის მიხედვით ვიმსჯელებთ.  საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურასა და მომსახურებებზე ხელმისაწვდომობის მდგომარეობა  არასახარბიელოა..  მაგალითად,  ზამთრის პირობებში უმეტეს წილად სოფელი მოწყვეტილია   ადმინისტრაციული ცენტრიდან, რადგან თოვლის საფარი 2-3 მეტრსაც აღწევს. სოფელში არ არის გაზი.  არა გვაქვს სასმელი წყალი, დღემდე მოსახლეობა წყალს ცისტერნებით ეზიდება.მართალია მოხდა გამრიცხველიანება, მაგრამ არ შეცვლილა მთავარი ძაბვის ბოძები და ხაზები, ამიტომ ქარის ამოვარდანაზე და განსაკუთრებით დიდთოვლებაზე მოსახლეობა შუქის გარეშე რჩება . უკანასკნელ იმედს ვიტოვებთ და მოგმართავთ თქვენ, რომ ჩვენი სოფელიც საქართველოს ნაწილია, ჩვენც ვწერდით და ვწერთ საქართველოს ისტორიას.  ნუ დაგვჩაგრავთ,  დაგვეხმარეთ, რომ  სოფელს მისთვის პრინციპული, ეს  კონკრეტული საკითხი  დადებითად   გადაუწყდეს.  იყავით   ჩვენი  სოფლისა და მისი თითოეული  მოსახლის  კანონიერი ინტერესების დამცველი.  
gallery images

გადავარჩინოთ ხევსურეთის ისტორიული სოფელი ამღა!

„პრემიერთან მაქ ერთი თხოვნაი, მინდა რომ გადასცეთ და გაიგან იმათ, რო აი, სახლებ ინგრევის და იქნება ხელ შეგვაშველან, დაგვეხმარან, თორემ დაინგრევის სოფელ. ეს სოფელი საზღვრის მცველ სოფელ არს. სოფელ რომ არ იქნების, ხალხ არ იქნების, სახლებ არ იქნების, შამავლენა და დაიკავებენ“, - პრემიერ-მინისტრთან ეს თხოვნა 77 წლის სანდუა წიკლაურმა გამოგვატანა. ის ერთადერთი ქალია, რომელიც სოფელ ამღას შემორჩა.ამღა არხოტის ხეობის ბოლო სოფელია, პირიქითა ხევსურეთში, საქართველო-რუსეთის საზღვართან. საუკუნეების განმავლობაში ამღა ქვეყნის ერთ-ერთი ფორპოსტი იყო.ამ პატარა ისტორიულ სოფელში, სადაც მუდმივად წიკლაურების ორი ოჯახიღა ცხოვრობს, სულ 20-მდე ნაგებობაა, აქედან ექვსი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია.ამღა ხალხური ზეპირსიტყვიერებისა და კულტურის მნიშვნელოვანი კერაა. გვიანი შუა საუკუნეების ძეგლებიდან ერთ-ერთი საბეკურია, ხოგაის მინდის ნასახლარი. თქმულება ამბობს, რომ ვაჟა ფშაველას „გველისმჭამელს“ სწორედ ამღაში უცხოვრია.არხოტი დანარჩენ საქართველოს სამანქანო გზით პირველად 2017 წელს დაუკავშირდა. მანამდე სტრატეგიული მნიშვნელობის ხეობამდე მხოლოდ საცალფეხო ბილიკი მიდიოდა.უგზოობამ, უტელეფონობამ, უშუქობამ, უექიმობამ, ხელისუფლების მხრიდან უყურადღებობამ სოფელი განადგურების პირას მიიყვანა.იმისთვის, რომ ამღა გადარჩეს, სულ რაღაც 20-მდე ხევსურული სახლია აღსადგენი, ეს კი  მთელი სოფელია.ამღის რეაბილიტაცია საზღვრისპირა სოფელში დააბრუნებს ამღიონებს, გააძლიერებს სოფელს, განავითარებს ტურიზმს, ხალხს შემოსავლის მიღების შესაძლებლობას მისცემს, ქვეყანას კი შემოუნახავს ისტორიულ-კულტურულ მემკვიდრეობას.მივმართავთ საქართველოს მთავრობას: გადაუდებელი ღონისძიების სახით, დაიწყოს პირიქითა ხევსურეთის სოფლის - ამღის კომპლექსური რეაბილიტაციის პროცესი, რაც სოფლის არქიტექტურული ნაგებობების სრულფასოვან რესტავრაციასთან ერთად, სათანადო ინფრასტრუქტურულ მოწყობასაც გაითვალისწინებს.მეტი ინფორმაცია ნახეთ აქ: https://bit.ly/2LDKcDr
gallery images

დაჩქარდეს საქართველოს კანონის მიღება ქარსაფარი (მინდორდაცვითი) ზოლების შესახებ.

       დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, შირაქის ველზე, უმართავი ხანძრების გამო შექმნილია უმძიმესი მდგომარეობა. სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთებში მოსავლის აღების შემდეგ ათასობით ჰექტარზე გავრცელდა ხანძარი. სამწუხაროდ უპასუხისმგებლო ფერმერების მიერ დამკვიდრებული ასეთი პრაქტიკა წლიდან წლამდე მეორდება, ნადგურდება ქარსაფარი ზოლები, რითაც დიდი ზიანი ადგება, როგორც სოფლის მეურნეობას ასევე ბიომრავალფეროვნებას. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახურის და შსს-ს კახეთის საგანგებო სიტუაციების მართვის მთავარი სამმართველოს დედოფლისწყაროს სახანძრო სამაშველო განყოფილების თანამშრომლები ცდილობენ, როგორც პროფილაქტიკური ღონისძიებებით, ასევე ხანძრების ლიკვიდაციით, შეაჩერონ ქარსაფარი ზოლების განადგურება, მაგრამ ეს მათ ძალებს აშკარად აღემატება. ჩვენ და ჩვენი მხარდამჭერები მოვითხოვთ დაჩქარდეს საქართველოს კანონის მიღება ქარსაფარი (მინდორდაცვითი) ზოლების შესახებ.პატივისცემით, ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაციის წევრი    პავლე თავაძე
gallery images

მიწების დაწვის წინააღმდეგ „ნიადაგის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებები.

  გთხოვთ „ნიადაგის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში შეტანილ იქნას შემდეგი ცვლილები მუხლი 4  (ნიადაგის დაცვის მიზნით დაწესებული აკრძლვები) არსებულ ჩამონათვალს დაემატოს შემდეგი პუნქტები  ო) სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებზე, საქარველოს მთელს ტერიტორიაზე, აიკრძალოს სასოფლო სამეუნნეო კულტურების ნარჩენების, ბალახის, აალებადი და სხვა სახის ნივთიერებების დაწვა ან/და ქიმიური უტილიზაცია. პ)სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების მიწებზე, მოსავლის აღებიდან, შემდეგი სეზონის თესვის პერიოდამდის, მიწის გადაწვის შემთხვევა ჩითვალოს გარემოზე მიყენებულ ზიანად. რ) მიწის ფართობზე, წინასწარ განზრახულად ცეცხლის გაჩენით, გარემოზე მიყენებული ზიანის დაანგარიშება მოხდეს, შესაბამისი კანონქვემდებარე აქტით.  ს) ერთსა და იმავე საკუთრებაზე ( მესაკუთრისა და სარეგისტრაციო კოდის ცვლილებების მიუხედავად) განმეორებით მიწაზე მიყენებული ზიანი, ხელოვნურად გამოწვეული ხანძრის მიზეზით, დაკვალიფიცირდეს მიწის დეგრადაციად. შემუშავებულ იქნას მიწებისათვის მიყენებული ზიანისა და დეგრადაციის შედეგად გარემოსათვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრის (გამოანგარიშების) წესი და მეთოდიკა“  მუხლი 9 წინასწარგანზრახვით, სასოფლო სამეურნეო მიწაზე გაჩენილი ხანძრით გამოწვეული ნიადაგის გაუვარგისებისათვის, ნიადაგისათვის მიყენებული ზიანის გამო პასუხისმგებლობა განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. (3.ა) სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზეზიანის მიყენებისას განსახორციელებელი ღონისძიებები სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზეზიანის მიყენებაზე პასუხისმგებელი პირი ვალდებულია: ა) გარემოზე მიყენებული ზიანის შესახებ დაუყოვნებლივ შეატყობინოს შესაბამის უწყებას ცხელი ხაზის მეშვეობით და მიაწოდოს შესაბამისი ინფორმაცია; ბ) განახორციელოს საჭირო ღონისძიებები სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზემიყენებული ზიანის შემდგომი გავრცელების თავიდან ასაცილებლად; გ) საკუთარი ხარჯებით და პასუხისმგებლობით განახორციელოს შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოების მიერ დადგენილი პრევენციული და გამასწორებელი ღონისძიებები;  დ) სრულად აანაზღაუროს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზედაზიანების შეფასების, მონიტორინგის, ზედამხედველობისა და დეპარტამენტის მიერ გაწეული სხვა ადმინისტრაციული ხარჯები. ე) საჯარიმო ღონისძიებების დადგენილი წესით დამტკიცებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში ხაზინაში ჩარიცხოს თანხა გამასწორებელი ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული ღონისძიებების საერთო ღირებულების 100%-ის ოდენობით. ვ) შესაბამისი სახელმწიფო ორგანო უფლებამოსილია, ზიანის მიყენებაზე პასუხისმგებელ პირს: მოსთხოვოს ინფორმაცია სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე მიყენებული ზიანის შესახებ, განუსაზღვროს სავალდებულოდ შესასრულებელი ღონისძიებები ზიანის აღმოსაფხვრელად და დაუწესოს ზიანის აღმოსაფხვრელად აუცილებელი ვადები;  ზ) შესაბამისი სახელმწიფო ორგანო ვალდებულია, მიწის მფლობელის ხარჯით, ნიადაგის აღდგენითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ჩაატაროს მიწის ანალიზი, მოახდინოს მიწის შეფასება, რის შესახებაც მეპატრონესთნ გააფორმოს შესაბამისი აქტი. თ) სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე წინასწარგანზრახვით ხანძრის გამოწვევა ისჯება ადმინისტრაციული ან სისხლის სამართლის წესით, გამომდინარე მიყენებული ზიანის ოდენობიდან. ი)სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზეხანძრის გარდაუვალი საფრთხის ან გარემოზე, წინასწარ განზრახვით გამოწვეული ხანძრით მიყენებული, ზიანის შესახებ შეუტყობინებლობა. გარემოზე ზიანის გარდაუვალი საფრთხის ან გარემოზე მიყენებული ზიანის შესახებ შეუტყობინებლობა– გამოიწვევს, ხანძრის საშიშროების ან/და ხანძრის შემსწრე მესამე პირის დაჯარიმებას 5 000 ლარიდან 10 000 ლარამდე.  3.ა.) წინასწარგანზრახვით გაჩენილი ხანძრით, ნიადაგისათვის მიყენებული ზიანის დათვლას, ნიადაგის აღდგენის სამუშოების ჩამონათვალის შედგენას, მიწის მესაკუთრისათვის წარსადგენად ანხორციელებს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი დაწესებულება. 3.ბ.) წინასწარგანზრახვით გაჩენილი ხანძრით, ნიადაგისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღურების გადახდის შემდგომ დაზიანებული მესაკუთრე ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით განახორციელოს არემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი დაწესებულების მიერ დადგენილი აგროტექნიკური ღონისძიებები, ნიადაგის რეაბილიტაციისა და გაჯანსაღებისათვის. კონტროლს ნიადაგის გაჯანსაღების სამუშოების მიმდინარეობაზე ახორციელებს, არემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი დაწესებულება.   კანონის მიღებამდის განსახორციელებელი სასწრაფო შესატანი ცვლილებები საქართველოს მთვრობის დადგენილება # 54 2014 წლის 14 იანვარი ტექნიკური რეგლამენტის- „გარემოსათვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრის (გამოანგარიშების) მეთოდიკა“ დამტკიცების შესახებ. მუხლი 4. მიწების დეგრადაციის შედეგად გარემოსათვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრის (გამოანგარიშების) წესი  პუნქტი6. დაცული ტერიტორიის, ისტორიულ-კულტურული დანიშნულების, რეკრეაციული დანიშნულების მიწების ფარგლებში დეგრადაციის შემთხვევაში დეგრადაციის ხარისხის ცვლილებების გადასაყვანი კოეფიციენტის (D) ნაცვლად დგინდება შემდეგი მნიშვნელობები: (ჩამონათვალს დაემატოს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწები) ასევე კოეფიციენტი (D) ნაცვლად დადგინდეს მნიშვნელობა და დაემატოს ჩმონათვალს პუნქტი ვ) სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების მიწებზე მოსავლის აღებიდან, შემდეგი სეზონის თესვამდის პერიოდში, მიზანმიმართულად გადაწვის გზით მიწის დეგრადაციის შემთხვევაში – 3,0; ასევე პუნქტი 10 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების მიწებზე მოსავლის აღებიდან, შემდეგი სეზონის თესვამდის პერიოდში, გადაწვის შემთხვევაში, დეგრადაციის შედეგად გარემოსათვის მიყენებული მნიშვნელოვანი ზიანი განისაზღვრება ათი ათასი (10 000) ლარით ყოველ ჰექტარზე და მის ზევით თუ ხანძარი გავრცელდა ქარსაფარ ზოლებსა ან მომიჯნავე საკუთრებაზე. (http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/geo167600.pdf) http://moe.gov.ge/res/images/file-manager/garemosdacviti_pasukhismgeblobis_sajaro/122_04_2018.pdf
gallery images

დაეხმარე ლეღვანს - აღადგინეთ ხარაგაულის რაიონის სოფელ ლეღვანის გზა

ხარაგაულის რაიონის სოფელი ლეღვანი 2019 წლის 7 ივნისიდან ფაქტიურად მოწყვეტილია გარე სამყაროს , რამდენადაც სტიქიამ დააზიანა ( ჩამოშალა და წაიღო) სოფელთან დამაკავშირებელი ერთდერთი საავტომობილო (და ამავდროულად საფეხმავლო) გზის ნაწილი . უკვე მეორმოცე დღეა სოფლის მოსახლეობა იმყოფება გაუსაძლის მდგომარეობაში . ფაქტიურად შეზღუდული აქვთ გადაადგილების თავისუფლება, დროულად ვერ ეწევა სამედიცინო დახმარება, გაძნელებულია საკვები და საყოფაცხოვრებო პროდუქტებით სოფლის მოსახლეობის მომარაგება, რამაც  შესაბამისად გამოიწვია აღნიშნულ მომსახურეობებზე ფასების გაზრდა.გზის აღდგენის პროექტი უკვე შედგენილია და გადაგზავნილია მთავრობაში , მაგრამ დღემდე ( უკვე მეოცე დღეა ) არ ხდება ცენტრალური ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფა გზის აღსადგენად.მოვითხოვთ საქართველოს მთავრობისაგან უახლოესი ( ერთი კვირის ) განმავლობაში სოფელ ლეღვანის გზის აღსადგენად თანხის გამოყოფას და სამუშაოების დაწყებასდაეხმარეთ ლეღვანს
gallery images

გავუშვათ ერეკლე ევროვიზიაზე!

თუ ფიქრობ რომ ერეკლე საქართველოს ნათელი მომავალია და იმსახურებს ევროვიზიას მოაწერე ხელი ამ პეტიციას!!!
gallery images

№196 ბაგა-ბაღის დირექტორის საქმე

№196 ბაგა-ბაღის მშობლები, ვითხოვთ დირექტორის ქალბატონი ნინო გომართელის დაბრუნებას თავის პოზიციაზე, ამავე ბაგა-ბაღში.
gallery images

შეეცვალოს სახელი მოსკოვის გამზირს და დაერქვს ტატუნაშვილის გამზირი

შეეცვალოს სახელი მოსკოვის გამზირს და დაერქვს ტატუნაშვილის გამზირი